Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649873
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 16/01/2023, 11:00
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
16/01/2023
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thị xã đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước.
Tuy nhiên, qua kết quả thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo như sau:
1. Đối với thủ trưởng các  quan, đơn vị
- Tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu từ 60% trở lên.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công vụ, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức  người lao động

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; nâng cao tính chủ động trong công việc, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định khi thực thi công vụ, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn vào buổi trưa và trong giờ làm việc.

- Căn cứ nội dung chỉ đạo này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã phường tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm, tiêu cực. 

- Giao Phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không đề xuất khen thưởng đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình vi phạm.


Lượt người xem:   69
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang