Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667675
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 27/12/2023, 09:00
Lịch tiếp công dân 2024
27/12/2023

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã năm 2024 như sau:

STT

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÁN BỘ TRỰC

1 10/01/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
2 24/01/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
3 Năm 15/02/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
4 Hai 26/02/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
5 Hai 11/3/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
6 Hai 25/3/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
7 10/4/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
8 24/4/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
9 Sáu 10/5/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
10 Sáu 24/5/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
11 Hai 10/6/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
12 Hai 24/6/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
13 10/7/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
14 24/7/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
15 Hai 12/8/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
16 Hai 26/8/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
17 Ba 10/9/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
18 Ba 24/9/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
19 Năm 10/10/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
20 Năm 24/10/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
21 Hai 11/11/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
22 Hai 25/11/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
23 Ba 10/12/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD
24 Ba 24/12/2024 Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch Trưởng ban TCD

Thời gian tiếp công dân: Trong ngày làm việc.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Địa điểm: Ban Tiếp Công dân – UBND thị xã Kiến Tường; số 12, đường 30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Trừ trường hợp Chủ tịch UBND thị xã có lịch họp đột xuất, sẽ dời ngày tiếp công dân định kỳ sang ngày làm việc gần nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thị xã sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Cụ thể, xem chi tiết tại đây.


Lượt người xem:   1860
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang