Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649911
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 20/04/2023, 09:00
Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023
20/04/2023
Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức phong trào thi đua chưa đồng đều, thiếu chiều sâu; hiệu quả của từng nội dung, tiêu chí thi đua chưa cao; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời; một số đơn vị xét, đề nghị khen thưởng còn chậm so với thời gian quy định.

Vinh 2.jpg

(Ảnh lể ký kết giao ước thi đua Cụm khối thi đua năm 2023)

Vinh 1.jpg

(Bà Nguyễn Thị Lụa - PCT.UBND thị xã nhận cờ thi đua cụm trưởng năm 2023)

Để từng phong trào thi đua yêu nước năm 2023 thực sự sôi nổi, hiệu quả và thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ Cụm trưởng - Cụm thi đua số 1 của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Xem đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển bền vững của công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho phong trào thi đua yêu nước hoạt động đúng hướng. Các cấp, các ngành cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục biểu hiện nể nang và bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Xác định mục tiêu thi đua đúng đắn, thống nhất nhận thức "Thi đua làm cho tổ chức, cá nhân tiến bộ hơn, nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm".

- Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học và thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo. Chủ động, tích cực phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" để bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời, công khai, minh bạch; gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị; chú trọng tính chính xác trong khen thưởng, khen đúng người, đúng việc; quan tâm làm tốt việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên kiểm tra trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyễn Minh Vinh


Lượt người xem:   164
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang