Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327300
Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Thứ 4, Ngày 25/09/2019, 10:00
V/v phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
25/09/2019
Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã Kiến Tường còn thấp, chủ yếu là cán bộ không chuyên trách cấp xã, còn phần lớn người lao động tự do chưa tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ Chỉ thị số 81-CT/TU ngày 26/7/2019 của Thị ủy Kiến Tường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 – 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính Phủ về thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã Kiến Tường còn thấp, chủ yếu là cán bộ không chuyên trách cấp xã, còn phần lớn người lao động tự do chưa tham gia BHXH tự nguyện. Nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tự do, người có thu nhập thấp và không ổn định để được hưởng lương hưu, giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già.

Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho các đại lý và nhân viên làm công tác thu BHXH, BHYT cụ thể như sau (có danh sách kèm theo).Thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2019 đến ngày 25/12/2019.

Yêu cầu UBND các xã, phường và Bưu Điện thị xã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội thị xã để cung cấp tài liệu, tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến trưởng, phó ấp, khu phố và các tổ chức hội, đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...), chỉ đạo nhân viên thu BHXH, BHYT tích cực hoạt động và rà soát số người chưa tham gia BHXH tự nguyện, để đạt chỉ tiêu đề ra.

UBND các xã, phường, Bưu điện thị xã báo cáo số người mới tham gia BHXH tự nguyện do mình vận động được về Bảo hiểm xã hội thị xã Kiến Tường để tổng hợp báo cáo về UBND thị xã, định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

Giao Bảo hiểm xã hội thị xã Kiến Tường hỗ trợ UBND các xã, phường, Bưu điện thị xã về cung cấp tài liệu và nhân sự phụ trách tuyên truyền BHXH tự nguyện khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các xã, phường, Bưu Điện thị xã phản ánh về UBND thị xã thông qua BHXH thị xã Kiến Tường để được hướng dẫn kịp thời (điện thoại liên hệ 02723.841.726)./.

Văn Tấn

Lượt người xem:   84
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​