Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280033
Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Thứ 3, Ngày 01/10/2019, 17:00
Thực hiện Công văn số 5126/UBND-VHXH ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Thực hiện Công văn số 5126/UBND-VHXH ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, UBND thị xã chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường quán triệt công chức, viên chức tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, họp thư điện tử (đính kèm danh sách những cơ quan, cá nhân sử dụng còn hạn chế); phần mềm một cửa điện tử.

1.1. Đối với phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (ICT)

- Văn thư thường xuyên tiếp nhận văn bản đến và chuyển ngay cho lãnh đạo phân công công việc.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên xem văn bản đến tài khoản cá nhân, không dùng tài khoản văn thư; phân công công việc trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy.

- Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành công việc được phân công và hoàn thành văn bản trên môi trường mạng.

- Tăng cường tham mưu và ký số văn bản (trừ văn bản mật, tuyệt mật...).

1.2. Đối với thư điện tử

Thường xuyên kiểm tra họp thư đến ít nhất 4 lần/ngày (đính kèm danh sách mail ít sử dụng).

1.3. Phần mềm một cửa điện tử

- Đối với các hồ sơ các cơ quan, đơn vị nhà nước nộp tại Trung tâm Hành chính công thị xã phải nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (những thủ tục đã áp dụng mức độ 3, 4).

- Trung tâm Hành chính công thị xã, Bưu điện và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 3, 4).

- Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ và nhập đầy đủ hồ sơ tiếp nhận (đủ thông tin và file scan đính kèm); kiểm tra và trả hồ sơ điện tử đúng thời gian quy định, không để hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử. Kịp thời báo về Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Sở Thông tin và Truyền thông khi gặp lỗi trên phần mềm. Tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 3, 4).

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin thống kê các tài khoản không sử dụng hoặc không sử dụng thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND thị xã có chỉ đạo kịp thời; xóa các tài khoản không sử dụng hoặc không sử dụng thường xuyên (trong 1 tháng) đồng thời phối hợp Phòng Nội vụ trừ điểm thi đua cơ quan, đơn vị có tài khoản bị xóa hoặc ít sử dụng.

3. Tăng cường tuyên truyền và nâng cao ý thức về bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện các giải pháp như: Không nhấn vào liên kết lạ, không đọc những tin không đáng tin cậy, không tải những tập tin, tài liệu có nguồn góc không đáng tin cậy; cài đặt phần mềm diệt virus... Báo cáo kịp thời các sự cố về mất an toàn thông tin thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời.

Văn Tấn

Lượt người xem:   87
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​