Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280035
Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Tăng cường tuyên truyền, khuyến nghị, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thứ 6, Ngày 04/10/2019, 09:00
Tiếp tục nâng cao số lượng, hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2368/UBND-THKSTTHC ngày 22/5/2019
Ngày 02/10/2019 UBND thị xã phát hành văn bản số 854 về việc tăng cường tuyên truyền, khuyến nghị, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó UBND thị xã đã chỉ đạo như sau:

Thực hiện Công văn số 1479/STTTT-BCTT ngày 06/9/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An về việc tăng cường tuyên truyền, khuyến nghị, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, trung tâm Hành chính công, trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao số lượng, hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2368/UBND-THKSTTHC ngày 22/5/2019.

1. Giám đốc Bưu điện thị xã

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016  của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Duy trì và đẩy mạnh bưu chính công cộng cũng như tạo cơ sở pháp lý cho Bưu điện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tới tận tay người dân yêu cầu.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Hành chính công, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường chủ động thực hiện ký kết với UBND thị xã trong việc thực hiện nhận và gửi hồ sơ giải quyết TTHC, nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và các xã, phường về các các dịch vụ hành chính công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân khi có nhu cầu thực hiện các TTHC.

2. Giám đốc Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, phường

Giám đốc Trung tâm Hành chính công, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt đội ngũ công chức, viên chức tăng cường tuyên truyền, khuyến nghị, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (tập trung hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi hồ sơ, nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa); xem đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên tạo điều kiện và phối hợp với ngành Bưu điện trong việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vị bưu chính công ích.

3. Các cơ quan, ban ngành thị xã và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh

- Các cơ quan, ban ngành quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

- Trung tâm Văn hóa, thông tin và Truyền thanh phối hợp với Bưu điện thị xã mở chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tuyên truyền rộng rải trong nhân dân, qua tiếp âm của cả hệ thống xã, ấp./.

Văn Tấn

Lượt người xem:   82
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​