Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327280
Kết quả giải quyết đơn thư
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 10:00
Trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An
22/04/2020
Từ kết quả đo đạc nêu trên, UBND thị xã khẳng định ranh giới đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định không đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông.

Vừa qua, UBND thị xã nhận được Tờ tường trình sự việc của bà Nguyễn Thị Hằng (đại diện cho bà Nguyễn Thị Đông), cư ngụ tại Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An với nội dung:

- Bà Nguyễn Thị Hằng đề nghị đo đạc tổng thể khu đất của gia đình bà để xác định diện tích còn lại của các thửa số 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7, Phường 3, thị xã Kiến Tường.

Sau khi xem xét, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã kiểm tra, đo đạc xác định diện tích còn lại của các thửa đất nêu trên. Nay, UBND thị xã Kiến Tường có ý kiến như sau:

- Ngày 09/10/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 3 tiến hành đo đạc thực tế diện tích còn lại của các thửa 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7. Tuy nhiên, do Trường mẫu giáo thi công chưa hoàn thành, chưa có ranh giới cụ thể nên chưa thể đo đạc, xác định theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hằng.

- Ngày 28/02/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã và UBND Phường 3 tiếp tục đo đạc xác định diện tích còn lại của các thửa đất thuộc thửa 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7 đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông. Đồng thời, tại thời điểm đo đạc các đơn vị đã cắm mốc ngoài thực địa từng vị trí cụ thể như: Đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Đông để thi công Trường mẫu giáo và đường giao thông, đất còn lại của bà Nguyễn Thị Đông, đất hoán đổi cho bà Nguyễn Thị Đông. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hằng không đồng ý và đề nghị đo đạc lại theo ranh giới do gia đình bà xác định.

           - Ngày 13/3/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 3 đo đạc theo ranh giới do bà Nguyễn Thị Hằng xác định. Kết quả đo đạc, tổng diện tích đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định thuộc thửa 929, 931, 933 là 5.888m2 (kèm theo sơ đồ khu đất), trong đó:

           + Thửa số 929: 1.329m2

           + Thửa số 931: 335m2.

           + Thửa số 933: 2.801m2.

           + Phần đất thuộc phạm vi đã thu hồi công trình cụm dân cư làng nghề giai đoạn 2: 148m2.

           + Phần đất đã thu hồi của ông Võ Văn Chiến thuộc công trình cụm dân cư làng nghề giai đoạn 3: 1.275m2 [1.080m2 (1 phần thửa 932) + 195m2 (1 phần thửa 930)].

           Từ kết quả đo đạc nêu trên, UBND thị xã khẳng định ranh giới đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định không đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông.

            UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho Bà được rõ. Nếu không đồng ý kết quả đo đạc nêu trên, bà Nguyễn Thị Hằng có thể liên hệ tổ chức khác có chức năng đo đạc để xác định và gửi kết quả đến UBND thị xã xem xét.

BBT

Lượt người xem:   183
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​