Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 287245
Thông tin chỉ đạo điều hành
Kiến Tường triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2020
Thứ 2, Ngày 09/03/2020, 16:00
Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có tổng diện tích rừng trồng tập trung là 248,43 ha. Trong đó: Rừng phòng hộ 70,79 ha; rừng sản xuất 177,65 ha. Trong năm 2019 khai thác rừng tập trung 78,05 ha; sản lượng 3.902,5 m3 gỗ; 1.248,80 ster củi. 

Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019 (trong số cây đã trồng có 1.200 cây tỉnh cấp, 55.000 cây nguồn kinh phí của UBND thị xã, 43.800 cây nhân dân trồng); khai thác cây phân tán 167.670 cây, tổng khối lượng khai thác gồm: Gỗ 1.198 m3, củi 191,62 ster.

Dự án trồng rừng phòng hộ tuyến biên giới trên địa bàn 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân đã trồng 6.000 cây loài cây tre trên toàn tuyến.

Nhằm duy trì và phát triển được phong trào trồng cây nhân dân mà Bác Hồ đã khởi xướng, tạo thành một nét đẹp truyền thống. Tận dụng triệt để đất và lao động góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống cho người dân. Tạo cảnh quan cho khu vực; góp phần bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, phòng hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm 2020, thị xã Kiến Tường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người đều hiểu được những hiệu quả thiết thực của việc trồng cây.

Theo đó, thị xã đã triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020 đến các xã, phường cụ thể như sau: Tổng số chỉ tiêu năm 2020: 30.000 cây phân tán (Tràm bông vàng, Bạch đàn, Tràm cừ…); 1000 cây lâm nghiệp (Sao, Dầu). Phân bổ 1000 cây từ nguồn cây của tỉnh hỗ trợ cho 02 xã Bình Hiệp và Thạnh Trị; chỉ tiêu 30.000 cây phân tán khác chủ yếu bố trí trồng trong phần đất của dân các xã, phường.

Trên các tuyến bờ kênh, đường giao thông trồng được các loại cây như: Tràm cừ, tràm bông vàng, bạch đàn, sao, dầu, phượng, bằng lăng...

Các cụm, tuyến dân cư, công nghiệp, cơ quan trường học, trạm y tế trồng các loại như sao, dầu, phượng, xà cừ, bằng lăng...

Vườn hộ gia đình và bờ mương, bờ vùng, bờ thửa có khả năng trồng cây tràm bông vàng, bạch đàn.

Các cây được khuyến cáo trồng vào mùa mưa. Tùy theo tình hình thời tiết, loài cây mà chọn thời điểm trồng thích hợp để đạt tỷ lệ sống cao.

Giao khoán cho các tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân nhận trồng cây phân tán, đến chu kỳ khai thác được hưởng 100% giá trị sản phẩm và chỉ thực hiện đối với các loài cây gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn như tràm, keo, bạch đàn,... riêng đối với các cây gỗ lớn, lâu năm (sao, dầu) không được khai thác.

Văn Tấn

Lượt người xem:   87
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​