Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327300
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 7, Ngày 09/05/2020, 11:00
Triển khai vắc-xin Lở mồm long móng bò sữa toàn thị xã và trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020
09/05/2020
1. Thời gian thực hiện a) Xây dựng kế hoạch: Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 11/5/2020. b) Tổ chức tiêm phòng: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 25/5/2020.

Thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện tiêm phòng miễn phí vắc-xin Lở mồm long móng (LMLM) trên bò sữa và trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Thời gian thực hiện

a) Xây dựng kế hoạch: Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 11/5/2020.   

b) Tổ chức tiêm phòng: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 25/5/2020.

c) Báo cáo sơ kết tiêm phòng: Hạn chót ngày 29/5/2020. Báo cáo gửi văn bản về UBND thị xã (thông qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã và Phòng Kinh tế thị xã).

d) Quyết toán: Hạn chót ngày 05/6/2020; Sau thời gian nói trên UBND thi xã sẽ kết thúc đợt quyết toán và không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

Đối với các đơn vị và các đối tượng không được hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch, tổ chức tiêm phòng vắc-xin thu tiền cho đàn trâu, bò và bò sữa trên địa bàn cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí.

2. Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM

a) Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM trên bò sữa

Tỉnh không hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch, tổ chức tiêm phòng vắc-xin thu tiền cho đàn bò sữa trên địa bàn (nếu có) cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020.

b) Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM trên trâu, bò vùng khống chế

- Căn cứ đăng ký nhu cầu vắc-xin của UBND các xã, phường. UBND thị xã phân bổ vắc-xin LMLM như sau:

- Nguồn vắc-xin: Trung ương cấp.

- Đối tượng tiêm phòng miễn phí: Toàn đàn trâu, bò nuôi thuộc diện tiêm.

- Đối tượng không tiêm phòng miễn phí: Trâu, bò thuộc các hộ kinh doanh.

- Loại vắc xin sử dụng: LMLM 2 type (O, A), đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất

Phân bổ vắc-xin LMLM tiêm phòng trâu, bò vùng khống chế như sau:

STTĐơn vịPhân bổ vắc-xin đợt 1/2020 (liều)Ghi chú
1Phường 175 
2Phường 2 50 
3Phường 350 
4Xã Thạnh Trị700 
5Xã Bình Tân250 
6Xã Tuyên Thạnh150 
7Xã Thạnh Hưng250 
8Xã Bình Hiệp450 
Tổng cộng1.975 

- Đối tượng phải tự mua vắc-xin tiêm phòng: Ngoài các đối tượng được hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, chủ hộ phải tự mua vắc-xin tiêm phòng bắt buộc toàn đàn trâu, bò và bò sữa theo hướng dẫn của ngành thú y, tiêm phòng cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí.

- Cán bộ thú y trực tiếp tiêm phòng, tiêm phòng sai đối tượng miễn phí phải chịu trách nhiệm và hoàn trả toàn bộ tiền vắc-xin.

- Trong quá trình thực hiện nếu có nhu cầu bổ sung vắc-xin, UBND các xã, phường liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để đăng ký.

- Về việc nhận vắc-xin tiêm phòng: Trong quá trình triển khai thực hiện, các xã, phường gửi phiếu yêu cầu về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để nhận vắc-xin tiêm phòng.

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, UBND thị xã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã gửi văn bản đăng ký nhu cầu vật tư (số lượng vắc-xin đã triển khai thực hiện); đồng thời thu hồi vỏ chai, lập biên bản tiêu hủy và thực hiện tiêu hủy theo quy định.

- Phiếu tiêm phòng: 01 phiếu/hộ.

3. Kinh phí, biện pháp thực hiện

a) Kinh phí

- Hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng vùng khống chế: Nguồn Trung ương cấp.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện (xăng xe, văn phòng phẩm...): Giao Phòng Kinh tế cân đối nguồn sự nghiệp Nông nghiệp- Công nghiệp- Thương mại dịch vụ năm 2020 để hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

- Người chăn nuôi: Hộ chăn nuôi trâu, bò, bò sữa thuộc đối tượng như trên, được hỗ trợ vắc-xin miễn phí, tiền công tiêm phòng phải trả theo quy định.

b) Biện pháp thực hiện

- UBND các xã, phường:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai đợt tiêm phòng; phân công cán bộ thú ý trực tiếp tiêm phòng và thường xuyên giám sát thực hiện.

+ Rà soát tổng đàn, phân loại đàn thuộc diện tiêm.

+ Thông tin tuyên truyền vận động trước và trong đợt tiêm phòng để người chăn nuôi hưởng ứng tham gia, chủ động tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc.

+ Tổ chức tiêm phòng tập trung đúng lịch (không giải quyết quyết toán tiêm phòng không đúng lịch tiêm phòng), báo cáo sơ kết, quyết toán vắc-xin dứt điểm sau đợt tiêm phòng.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã:

+ Phân công cán bộ phụ trách địa bàn; phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện.

+ Nhận, bảo quản vắc-xin; tập huấn hướng dẫn cho cán bộ tham gia tiêm phòng về bảo quản và sử dụng vắc-xin.

+ Kiểm tra, giám sát tiêm phòng, đối tượng tiêm phòng. Kiểm tra sau tiêm phòng tỷ lệ 10% tổng số hộ đã được tiêm phòng.

+ Báo cáo sơ kết, quyết toán vắc-xin tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh đúng quy định. 

Văn Tấn

 


Lượt người xem:   128
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​