Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 296147
Thông tin chỉ đạo điều hành
Trả lời những kiến nghị của bà Trần Thị Tri tại buổi tiếp công dân ngày 10/6/2020
Thứ 5, Ngày 02/07/2020, 12:00
Không thống nhất với kết quả đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới giữa đất của gia đình bà với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) vào ngày 27/3/2020.

Tại buổi tiếp Công dân định kỳ ngày 10/6/2020 tại UBND thị xã Kiến Tường (viết tắt là UBND thị xã), bà Trần Thị Tri, ngụ Khu phố 1, Phường 3, thị xã Kiến Tường có đến trình bày những nội dung như sau:

1. Không thống nhất với kết quả đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới giữa đất của gia đình bà với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) vào ngày 27/3/2020.

2. Yêu cầu được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) theo hiện trạng mà gia đình bà đang sử dụng.

3. Không đồng ý với phần trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường khi xác định đất gia đình bà sử dụng có một phần là đất rừng sản xuất.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tri như sau:

- Nội dung thứ 1: UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng thị xã và UBND Phường 3 tổ chức kiểm tra lại vào ngày 24/6/2020; qua đó, đã xác định kết quả đo đạc, cắm mốc ranh giới giữa đất các hộ dân (trong đó có gia đình bà Tri) với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) là đúng.

- Nội dung thứ 2: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì việc bà Tri yêu cầu cấp đổi giấy CN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chứ không thuộc thẩm quyền của UBND thị xã. Đề nghị bà Tri liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã để được hướng dẫn cụ thể.   

- Nội dung thứ 3: Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định đất gia đình bà Tri sử dụng có một phần là đất rừng sản xuất là có căn cứ, đúng với loại đất được thể hiện trên giấy CN của bà Tri số vào sổ 00610 cấp ngày 07/8/2015 và của ông Phạm Văn Nghĩa (chồng bà Tri) số vào sổ 00168 cấp ngày 14/10/2010.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Trần Thị Tri biết, mong bà Tri thống nhất với nội dung đã nêu trên./.


Lượt người xem:   95
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​