Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 303243
Thông tin chỉ đạo điều hành
Trả lời đơn bà Hoàng Nguyễn Xuân Nhi Ngụ số 156/34/4, đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 6, Ngày 10/07/2020, 10:00

Ngày 30/6/2020, UBND thị xã Kiến Tường đã nhận được đơn khiếu nại ghi ngày 30/6/2020 của bà Hoàng Nguyễn Xuân Nhi. Địa chỉ: Ngụ số 156/34/4, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung: 

1. Khiếu nại Chủ tịch UBND Phường 1 giải quyết đơn khiếu nại của công dân (đơn ghi ngày 05/6/2020) không đúng quy trình và quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

2. Khiếu nại Chủ tịch UBND Phường 1 bao che cho những sai phạm của cấp dưới, ban hành Văn bản số 14/UBND-CT ngày 19/6/2020 trả lời tất cả hoàn toàn không đúng sự thật.

3. Khiếu nại Chủ tịch UBND Phường 1 trả lời Văn bản số 13/UBND-CT ngày 08/6/2020 không đáp ứng yêu cầu của công dân tại đơn ngày 28/5/2020 và trả lời tất cả hoàn toàn không đúng sự thật.

4. Khiếu nại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND Phường 1 về việc ban hành nội quy cơ quan, có quy định: Không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm trong cơ quan, đơn vị khi chưa được cho phép. Đây là hành động trái với quy định của pháp luật, trái với quyền dân chủ và thực hành quyền giám sát của công dân.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, các tài liệu, chứng cứ kèm theo và căn cứ Điều 17 của Luật Khiếu nại năm 2011, quy định: "Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp".

Như vậy, Đơn khiếu nại của bà Hoàng Nguyễn Xuân Nhi không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, quy định: "Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần đối với công dân theo Mẫu số 03 - XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này".

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường trả lại đơn và hướng dẫn bà Hoàng Nguyễn Xuân Nhi gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND Phường 1, thị xã       Kiến Tường để được giải quyết theo thẩm quyền (kèm theo đơn và các tài liệu, chứng cứ)


Lượt người xem:   72
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​