Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 352518
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 01/10/2020, 10:00
Về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp
01/10/2020
BND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình do Thị ủy Kiến Tường chuyển đến tại Công văn số 2379-CV/TU ngày 21/7/2020 với nội dung đơn như sau:

- Ông Mình phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của UBND thị xã vào năm 2014 không đúng với diện tích trên giấy CN cũ đã được cấp vào năm 1997 (mất 438 m2).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy:

- Ngày 29/10/1997, ông Mình được UBND huyện Mộc Hóa cấp giấy CN với tổng diện tích 24.890 m2. Trong quá trình sử dụng, ông Mình đã bị thu hồi một phần làm cụm dân cư và chuyển quyền cho nhiều người khác nên diện tích còn lại là 13.305 m2.

- Ngày 16/02/2014, ông Mình có đơn đề nghị cấp đổi giấy CN gửi đến UBND xã Bình Hiệp và UBND thị xã, trong đó ghi rõ phần tổng diện tích đề nghị cấp đổi giấy CN là 12.867 m2 (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ).

- Ngày 15/5/2014, UBND thị xã cấp đổi giấy CN với tổng diện tích 12.867 m2 theo đơn đề nghị của ông Mình (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ do chừa phần đường đi theo thực tế và bản đồ địa chính mới chỉnh lý).

Như vậy, UBND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất; do đó, việc ông Mình cho rằng UBND thị xã đã cấp đổi giấy CN thiếu đất của ông là không đúng.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Mình được rõ và chỉ trả lời cho ông một lần với cùng nội dung


Lượt người xem:   92
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang