Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 352517
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 01/10/2020, 10:00
Kiến Tường Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
01/10/2020
Nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã

Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả về chất lượng và hiệu quả, nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Do đó cần xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác bến xe, bến thủy nội địa và từng cá nhân trên địa bàn thị xã; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng cách ứng xử "văn hóa giao thông""văn minh đô thị" đối với người tham gia giao thông.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

  II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

  1. Nội dung thi đua:

  a) Các chỉ tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông và chỉ tiêu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

- Giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã so với năm 2019.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông và không vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về trật tự an toàn giao thông, gương mẫu và tuyên truyền người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông, không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Riêng đối với các xã, phường phải đảm bảo từ 70% hộ dân trở lên trên địa bàn (đối với vùng sâu, vùng khó khăn từ 60% trở lên) được phổ biến, tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành tốt mọi quy định về trật tự an toàn giao thông.

  b) Căn cứ Kế hoạch này, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

  - Các cơ quan, địa phương dựa trên chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp vận tải xây dựng hình mẫu người lái xe, lái tàu an toàn và chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; đối với các xã, phường xây dựng hình mẫu người dân chấp hành tốt an toàn giao thông.

  - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học với chủ đề "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  - Lực lượng Cảnh sát giao thông thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

  - Các trường học và địa phương thực hiện ký cam kết 100% giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh bậc trung học cơ sở trở lên chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết không để học sinh, trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện theo quy định tham gia điều khiển phương tiện giao thông.

  - Bổ sung tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị và địa phương hoặc xét công nhận gia đình văn hóa, khu phố văn hóa vào cuối năm 2020.

  2. Thời gian tổ chức thi đua:

  Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 31/12/2020 với chủ đề thi đua "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  3. Khen thưởng:

  a) Đối tượng khen thưởng:

  - Tập thể: Tập thể nhân dân và cán bộ thị xã; các ban ngành đoàn thể thị xã; Các cơ quan trực thuộc ngành tỉnh đặt trụ sở tại thị xã; tập thể cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; trường học; bệnh viện; các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia phong trào "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020"

  - Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, chiến sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thị xã (ưu tiên xét khen thưởng cá nhân trực tiếp tham gia).

  b) Định mức khen thưởng:

  - 01 cờ thi đua của UBND tỉnh.

  - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (đối với thị xã được đề nghị tặng thưởng từ 02-04 bằng khen, căn cứ thành tích của các tập thể và cá nhân).

  - Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường: 15 giấy khen ( 5 tập thể, 10 cá nhân).

  c) Chế độ tiền thưởng: Mức tiền thưởng theo quy định hiện hành. Kinh phí khen thưởng được trích trong nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để lại cho Ban An toàn giao thông.

  d) Hồ sơ, thủ tục khen thưởng:

  - 02 Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng.

  - 02 Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị.

  - 02 bảng báo cáo thành tích cá nhân hoặc đơn vị (đối với những cá nhân, đơn vị được đề nghị tặng thưởng từ bằng khen trở lên).

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị gửi đến Thường trực Ban An toàn giao thông thị xã (Phòng Quản lý đô thị thị xã); thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 21/12/2020.


Lượt người xem:   95
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang