Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 352507
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 15/10/2020, 17:00
Kiến Tường: Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2020
15/10/2020
Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ

           Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm (2016 - 2020), việc triển khai thu ngân sách năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng vào thành công chung của thị xã. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19), giá cả thị trường có nhiều biến động, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã nên việc thu ngân sách Nhà nước đạt được một số kết quả tích cực, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo công tác an ninh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

          Tuy nhiên, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; công tác quản lý một số nơi chưa thực sự chặt chẽ, chưa tập trung khai thác hiệu quả nguồn thu; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên.

          Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, Thị ủy Kiến Tường đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2020.

          Trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo tập trung rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu và các giải pháp, biện pháp thu ngân sách cụ thể đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ lọt nguồn thu và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

          Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ, các khoản thu còn tồn đọng như tiền sử dụng đất các hộ tái định cư, tiền thuê kiot, sạp hàng, cho thuê đất công...

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế để Nhân dân hiểu, chấp hành, hỗ trợ người nộp thuế, tư vấn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, các thông tin chính sách thuế mới. Đồng thời, triển khai công tác giám sát, kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

          Rà soát các trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục và các trường hợp sử dụng đất làm nhà ở để yêu cầu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Tạo điệu kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn đất sạch, đủ điều kiện tiến hành đấu giá góp phần quan trọng hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo.

          Tăng cường quản lý, giữ kỷ luật, kỷ cương, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, dây dưa nộp thuế, vi phạm các quy định của pháp luật về thuế...

Văn TấnLượt người xem:   119
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang