Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 447219
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 14/05/2021, 10:00
Về việc có ý kiến tách thửa đất đối với trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất
14/05/2021
UBND thị xã Kiến Tường nhận thấy việc bà Lê Thị Anh Đào xin tách thửa thửa số 1795, tờ bản đồ số 4, loại đất ở tại đô thị, còn nợ tiền sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất và chuyển nhượng là hoàn toàn đúng theo quy định

Ngày 05/3/2021, UBND thị xã Kiến Tường có tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị thị xã để bàn về trường hợp về việc xin ý kiến tách thửa đối với đất còn nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp của bà Lê Thị Anh Đào, đất toạ lạc tại Phường 1, thuộc thửa số 1795, tờ bản đồ số 4, loại đất ở tại đô thị (theo đơn ngày 02/3/2021 của bà Lê Thị Anh Đào).

Theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã, diện tích, kích thước của thửa đất 1795 phù hợp theo Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thửa đất nêu trên còn nợ tiền sử dụng đất nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã đã báo cáo xin ý kiến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và nhận được Văn bản phúc đáp số 78/VPĐKĐĐ-CNTNMT ngày 15/01/2021 do Phó Giám đốc Hồ Hoài Vũ ký với nội dung: "Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thị xã xin chủ trương thực hiện thủ tục tách thửa đối với trường hợp tách thửa của bà Lê Thị Anh Đào còn nợ tiền sử dụng đất". 

Căn cứ các quy định như sau:

- Khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định  nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai: "Kiểm tra bản trích đo thửa đất...".

- Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế".

- Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy định: "UBND tỉnh giao UBND cấp huyện xem xét, giải quyết cụ thể các trường hợp sau:

a) Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Thửa đất đủ diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định này nhưng trước đây do hiến đất để thực hiện công trình, nay diện tích đất còn lại không đủ diện tích tối thiểu được tách thửa;

c) Thửa đất ở xin tách thửa tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng có hình thể, kích thước không đảm bảo Điều 4, Điều 5 quy định này.

d) Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp trong trường hợp có ý kiến trưng cầu của cơ quan Tòa án trong quá trình xét xử vụ án hoặc cơ quan thi hành án trong quá trình thi hành án".

UBND thị xã Kiến Tường nhận thấy việc bà Lê Thị Anh Đào xin tách thửa thửa số 1795, tờ bản đồ số 4, loại đất ở tại đô thị, còn nợ tiền sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất và chuyển nhượng là hoàn toàn đúng theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp này không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thị xã. Vì vậy, nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của người sử dụng đất, UBND thị xã kính mong lãnh đạo Sở Tài nguyện và Môi trường tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có ý kiến cụ thể đối với đề nghị tách thửa của bà Lê Thị Anh Đào để UBND thị xã Kiến Tường trả lời và hướng dẫn hộ dân thủ tục tách thửa đất theo quy định.


Lượt người xem:   116
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang