Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 447251
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 14/05/2021, 10:00
V/v trả lời đơn yêu cầu giải quyết việc xin mua lô nền đất ở ông Vũ Văn Trung
14/05/2021
Do ông không thuộc đối tượng nêu trên, nên việc giải quyết xin được mua 01 lô nền đất ở theo nội dung đơn ngày 08/3/2021 là không có cơ sở thực hiện.

Ngày 08/3/2021, UBND thị xã có nhận được Đơn yêu cầu giải quyết việc xin mua lô nền đất ở của ông Vũ Văn Trung.

Sau khi xem xét, UBND thị xã Kiến Tường trả lời cùng ông như sau:

Căn cứ Công văn số 6542/UBND-KTTC ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khác theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn thị xã Kiến Tường theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Long An (theo Tờ trình số 7082/TTr-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/10/2020 thì đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc trên đất của người khác (đất do nhà nước quản lý) khi nhà nước thu hồi đất mà không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi).

Do ông không thuộc đối tượng nêu trên, nên việc giải quyết xin được mua 01 lô nền đất ở theo nội dung đơn ngày 08/3/2021 là không có cơ sở thực hiện.

Riêng 02 trường hợp gồm: hộ ông Trần Thanh Phong (ở nhờ nhà cha, mẹ ruột thuộc khu phố 4, phường 1) và hộ Nguyễn Văn Hồng (không có đất ở tại phường 1) đã được UBND Phường 1 xác nhận là không có đất ở nào khác trên địa bàn phường 1. Nên việc giải quyết cho 02 hộ được mua 01 lô nền đất ở là đúng đối tượng theo quy định.

Nay UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho ông Vũ Văn Trung được biết đồng thời yêu cầu ông chấp hành tốt chủ trương của nhà nước về thực hiện công trình.


Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang