Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 463006
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 14/05/2021, 10:00
V/v có ý kiến liên quan đến kiến nghị, phản ánh bà Nguyễn Thị Hằng
14/05/2021
UBND thị xã đề nghị Phòng TNMT thị xã, Ban QLDA thị xã, VP. ĐKĐĐ thị xã, căn cứ theo nhiệm vụ để thực hiện trả lời cho Bà Hằng và báo cáo kết quả cho UBND thị xã

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 10/3/2021, Chủ tịch UBND thị xã nhận được các phản ánh của bà Nguyễn Thị Hằng (đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Đông), ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An, gồm:
- Nội dung thứ 1: Bà trình bày các đơn khiếu nại, kiến nghị của Bà đã gửi UBND thị xã trước đây, nhưng có một số đơn Bà chưa nhận được phản hồi của cơ quan chức năng.
- Nội dung thứ 2: Bà nhận được Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 nhưng không giao mảnh trích đo khu đất mà chỉ giao họa đồ khu đất, Bà kiến nghị cơ quan chức năng giao cho Bà mảnh trích đo kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/7/2019.
- Nội dung thứ 3: Bà cho rằng diện tích đất còn lại sau khi thu hồi ít hơn diện tích đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình Bà.
- Nội dung thứ 4: Bà phản ánh Giấy chứng nhận quyền sử dụng của gia đình Bà đã thực hiện thủ tục hoán đổi và hiến đất và Bà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến nay Trung tâm Hành Chính công thị xã vẫn chưa giao Giấy chứng nhận quyền sử đất cho Bà.
- Nội dung thứ 5: Bà cho rằng thửa số 845, tờ bản đồ số 8 mới có hình thể không giống thửa số 845, tờ bản đồ số 7 trước đây (vị trí tại Phường 3); Bà đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại thị xã giữ nguyên thửa số 845 theo Giấy chứng nhận cũ nhưng không được đồng ý.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Nội dung thứ 1: Vấn đề này HĐND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã và UBND thị xã hướng dẫn cụ thể cho Bà trong Văn bản số 670/UBND-TNMT ngày 05/3/2021.
- Nội dung thứ 2: Vấn đề này UBND thị xã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, xác định lại nếu Bà chưa nhận thì cung cấp cho Bà.
- Nội dung thứ 3: Vấn đề này UBND thị xã đã làm việc với Bà nhiều lần, UBND thị xã cũng đã có Công văn số 370/UBND-TNMT ngày 01/02/2021 về việc hỗ trợ có ý kiến giải thích về diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi có phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã sẽ tiếp tục làm việc với Bà.
- Nội dung thứ 4: Trước đây trong phương án hoán đổi đất là thu hồi 1 phần thửa số 933, tờ bản đồ số 7, diện tích 252m2, loại đất vườn và hoán đổi 1 phần thửa số 930, tờ bản đồ số 7 (thửa mới 440, tờ bản đồ số 8 mới), diện tích 252m2, loại đất lúa. Vì vậy, khi lập thủ tục chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất ở tại đô thị các cơ quan chuyên môn đã xác định tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa bà Nguyễn Thị Đông phải nộp. Sau đó, Bà không đồng ý với nộp tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa với lý do thu hồi của bà Nguyễn Thị Đông là đất vườn thì phải hoán đổi đất vườn. Sau khi xem xét, UBND thị xã nhận thấy phản ánh của Bà là có cơ sở và đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều chỉnh lại cho phù hợp và đúng theo quy định.
- Nội dung thứ 5: Theo báo cáo của Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ tại thị xã, ngày 07/7/2020 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại thị xã đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hằng (đại diện cho bà Nguyễn Thị Đông), tại buổi làm việc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại thị xã đã thống nhất đề nghị trình Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đổi của thửa số 845, tờ bản đồ số 7 và chỉnh lý nội dung chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của bà Nguyễn Thị Đông (chỉ riêng đối với thửa số 845, tờ bản đồ số 7) để đảm bảo diện tích, hình thể thửa đất đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây.   
Theo 5 nội dung mà UBND thị xã đã trả lời cho Bà Nguyễn Thị Hằng, UBND thị xã đề nghị Phòng TNMT thị xã, Ban QLDA thị xã, VP. ĐKĐĐ thị xã, căn cứ theo nhiệm vụ để thực hiện trả lời cho Bà Hằng và báo cáo kết quả cho UBND thị xã ( Qua Ban tiếp công dân thị xã).

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hằng.


Lượt người xem:   87
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang