Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 462988
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 23/06/2021, 10:00
Kiến Tường tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã
23/06/2021
Đối với hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát: Khuyến khích phục vụ mang về; trường hợp phục vụ tại chỗ thì không phục vụ quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K

​Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thị xã hiện nay hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 5872/UBND-VHXH ngày 22/6/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,
UBND thị xã yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện ngay các nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 5679/UBND-VHXH ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Long An và Công văn 1988/UBND-VP của UBND thị xã, trong đó điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:
1.1. Đối với hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát: Khuyến khích phục vụ mang về; trường hợp phục vụ tại chỗ thì không phục vụ quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K (lưu ý khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 1,5 mét).
Các ngành chức năng, các Tổ Kiểm tra chuyên ngành, UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày gửi Trung tâm Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.
1.2. Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các xã, phường tiếp tục hoạt động bình thường, trong đó lưu ý:
- Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp thị xã chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, nhưng thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trung tâm Hành chính công thị xã và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh phương án đảm bảo an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và khách hàng đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm và UBND các xã, phường.
Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ ngày 23/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông tin kịp thời, liên tục chủ trương trên của UBND tỉnh, UBND thị xã để người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
Căn cứ chỉ đạo trên, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Văn Tấn

Lượt người xem:   114
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang