Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 447227
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 23/08/2021, 08:00
Kiến Tường tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
23/08/2021
Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 23/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021 các trạm, chốt kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông trên đường.

Thực hiện Công văn số 8394/UBND-VHXH ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 8148/UBND-VHXH ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 23/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021, triển khai thực hiện thêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, cụ thể như sau:

2.1. Thiết lập các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 2675/KH-BCH ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người; gia đình cách ly với gia đình; xóm, ấp, khu phố cách ly với xóm, ấp, khu phố; xã, phường, cách ly với xã, phường; kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm "ai ở đâu ở đó".

Các trạm, chốt kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông trên đường theo nguyên tắc trên; trường hợp đặc biệt thì phải có Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm 2, mục II của Kế hoạch số 2675/KH-BCH ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ huy phòng, chống dịch thị xã, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

- Thành viên Ban Chỉ huy, các Tiểu ban phòng chống dịch Covid-19 các cấp.

- Lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu.

- Nông dân thu hoạch nông sản.

2.2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thị xã; các cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã triển khai phương thức làm việc tại nhà đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Riêng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; lực lượng tham gia phòng, chống dịch và lực lượng giải quyết các công việc khẩn cấp thì bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị theo phương châm 3 tại chỗ (tối đa không quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị).

Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thị xã; cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã triển khai phân công; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; bố trí phương tiện đảm bảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị khi đi công tác ngoài cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Đối với một số ngành đặc thù (như công an, quân sự, y tế,…), giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định, đảm bảo nguyên tắc lực lượng được phân công làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo phương châm 3 tại chỗ và bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho lực lượng này.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tất cả người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND thị xã.

Văn Tấn

Lượt người xem:   103
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang