Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 651053
 
Thông tin chỉ đạo điều hành
 
Kết luận tại buổi công bố Quyết định, Chánh Thanh tra thị xã - ông Lê Hoàng Ráng yêu cầu Đoàn thanh tra và UBND Phường 1, các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm quyết định thanh tra 
 
Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực.  
 
Để góp phần thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường, Khối vận Phường 2 đã chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã sau 10 năm thành lập tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường gắn với các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng.  
 
Chủ tịch UBND thị xã xác định đề nghị của bà Nguyễn Thị Hằng là không có cơ sở xem xét và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã 
 
Về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm 
 
Về việc khen thưởng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN năm 2022 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông chính để người dân có phương án đi lại hợp lý; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn 
 
Thị xã Kiến Tường tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 
 
UBND thị xã đã chỉ đạo các phương tiện truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp triển khai chống dịch, đồng thời cấp phát tài liệu tuyên truyền bệnh Dịch tả heo Châu Phi đến các hộ chăn nuôi heo 
 
Về việc công nhận thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội tại thị xã Kiến Tường 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Kiến Tường: Công bố quyết định thanh tra về chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản do UBND Phường 1 làm chủ đầu tưKiến Tường: Công bố quyết định thanh tra về chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản do UBND Phường 1 làm chủ đầu tư
Kết luận tại buổi công bố Quyết định, Chánh Thanh tra thị xã - ông Lê Hoàng Ráng yêu cầu Đoàn thanh tra và UBND Phường 1, các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm quyết định thanh tra

Ngày 26/7/2023, ông Lê Hoàng Ráng - Chánh Thanh tra thị xã đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản do UBND Phường 1 làm chủ đầu tư năm 2022.

Theo đó, Đoàn thanh tra của thị xã gồm 06 thành viên, do bà Đoàn Thị Hờ - Phó Chánh Thanh tra thị xã - Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày.

công bố thanh tra Phường 1 UB.jpg

Kết luận tại buổi công bố Quyết định, Chánh Thanh tra thị xã - ông Lê Hoàng Ráng yêu cầu Đoàn thanh tra và UBND Phường 1, các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, chủ động phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thanh tra.

Tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo UBND Phường 1 thống nhất chấp hành quyết định thanh tra và sẽ phối hợp tốt với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Phi


27/07/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức phong trào thi đua chưa đồng đều, thiếu chiều sâu; hiệu quả của từng nội dung, tiêu chí thi đua chưa cao; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời; một số đơn vị xét, đề nghị khen thưởng còn chậm so với thời gian quy định.

Vinh 2.jpg

(Ảnh lể ký kết giao ước thi đua Cụm khối thi đua năm 2023)

Vinh 1.jpg

(Bà Nguyễn Thị Lụa - PCT.UBND thị xã nhận cờ thi đua cụm trưởng năm 2023)

Để từng phong trào thi đua yêu nước năm 2023 thực sự sôi nổi, hiệu quả và thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ Cụm trưởng - Cụm thi đua số 1 của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Xem đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển bền vững của công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho phong trào thi đua yêu nước hoạt động đúng hướng. Các cấp, các ngành cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục biểu hiện nể nang và bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Xác định mục tiêu thi đua đúng đắn, thống nhất nhận thức "Thi đua làm cho tổ chức, cá nhân tiến bộ hơn, nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm".

- Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học và thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo. Chủ động, tích cực phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" để bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời, công khai, minh bạch; gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị; chú trọng tính chính xác trong khen thưởng, khen đúng người, đúng việc; quan tâm làm tốt việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên kiểm tra trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyễn Minh Vinh


20/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường và Phường 2Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường và Phường 2
Để góp phần thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường, Khối vận Phường 2 đã chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã sau 10 năm thành lập tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường gắn với các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng.

Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường và Phường 2

Để góp phần thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường, Khối vận Phường 2 đã chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã sau 10 năm thành lập tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường gắn với các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú như băng rôn, khẩu hiệu trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài ra còn được tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội tại các khu phố.

Khối vận chỉ đạo MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đăng ký các công trình, phần việc cụ thể chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã, Phường 2 gắn với nhiệm vụ chính trị ngành mình. Nội dung thực hiện có trọng tâm, đột phá tạo ra những phong trào, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Chỉ đạo MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phát động các đoàn viên, hội viên, cùng cán bộ và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các hoạt động chào mừng.

Thúy An 1.jpg

Ngày 14/4/2023, Khối vận phối hợp với UBND Phường tổ chức triển khai thực hiện công trình dặm vá, sửa chữa tuyến đường kênh Cửa đông 4 tại khu phố 6, Phường 2. Qua khảo sát thực tế tại các khu phố, hiện nay một số tuyến đường giao thông nông thôn qua thời gian sử dụng đã bị xuống cấp trầm trọng, Khối vận cùng UBND phường vận động thêm kinh phí xã hội hóa để thực hiện nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn, trồng cây và vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp... Buổi ra quân thực hiện công trình có hơn 60 người tham gia với tổng kinh phí 7.000.000 đồng vốn từ UBND, Khối vận và MTTQ phường hỗ trợ thực hiện (trong đó, Khối vận hỗ trợ 1.000.000 đồng, UBND 5.000.000 đồng, MTTQ 1.000.000 đồng). Góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân đi lại và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Qua đó khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo đời sống người dân.

Đến nay, có 3 công trình, phần việc cụ thể do Khối vận, Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì và phối hợp thực hiện. Các công trình chủ yếu thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội cùng các Ban Công tác mặt trận vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu phố cùng tham gia tổ chức giặm vá, sửa chữa các tuyến đường đường cặp sông Vàm cỏ Tây khu phố 6; đường kênh Cửa đông 4, với chiều dài 2100 m, chiều rộng 4 m với tổng kinh phí hơn 18 triệu đồng, và 80 ngày công lao động. Ngoài ra còn phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và phát quang cây xanh, bụi rậm che khuất tầm nhìn trên một số tuyến đường giao thông nông thôn của khu phố 6, Phường 2.
Thúy An 2.jpg

Nhìn chung, những công trình, phần việc đã và đang được Khối vận MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện đã góp phần tạo không khí thi đua hăng hái, sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường gắn với các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

                                                                                                                   Thúy An


18/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường ý kiến liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hằng (đơn ghi ngày 10/02/2023)Kiến Tường ý kiến liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hằng (đơn ghi ngày 10/02/2023)
Chủ tịch UBND thị xã xác định đề nghị của bà Nguyễn Thị Hằng là không có cơ sở xem xét và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 10/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường đã tiếp và nhận đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hằng (đơn ghi ngày 10/02/2023), ngụ số 130/2, Quốc lộ 1, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Êm), với nội dung:
- Bà Nguyễn Thị Hằng đề nghị UBND thị xã tổ chức xác định lại ranh đất thực tế giữa thửa thổ 1472, thửa lúa 1473 của bà Nguyễn Thị Êm với thửa 843 của ông Võ Văn Chiến, đất tọa lạc Khu phố 1, Phường 3, thị xã Kiến Tường.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Ranh giới đất giữa bà Nguyễn Thị Êm và ông Võ Văn Chiến đã được Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử tại Bản án số 243/2008/DS-PT ngày 18/6/2008. Đồng thời, hiện nay ranh giới giữa bà Nguyễn Thị Êm và ông Võ Văn Chiến đã có hàng rào do ông Võ Văn Chiến xây dựng và đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường đo đạc thực tế và bàn giao kết quả đo đạc, kiểm tra hiện trạng (đính kèm Mảnh trích đo địa chính số 01-2022 ngày 12/5/2022) theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 151/TBKL-HĐND ngày 14/3/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
- Ngoài ra, theo quy định hiện nay, UBND thị xã không có thẩm quyền đo đạc và tổ chức xác định lại ranh đất. Đề nghị bà Nguyễn Thị Hằng liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã để được hướng dẫn.

Từ các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND thị xã xác định đề nghị của bà Nguyễn Thị Hằng là không có cơ sở xem xét và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.


24/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạmVề việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
Về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chi tiết xem tại đây.

24/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Về việc khen thưởng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN năm 2022Về việc khen thưởng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN năm 2022
Về việc khen thưởng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN năm 2022

Về việc khen thưởng hoạt động Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN năm 2022. Xem chi tiết tại đây.

24/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tôKiến Tường tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông chính để người dân có phương án đi lại hợp lý; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Theo Công văn của UBATGT Quốc gia nêu rõ: Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách kinh doanh vận tải. Các vụ TNGT này đều xảy ra vào khung giờ ban đêm từ 0h-6h sáng là thời điểm người lái xe có thể mệt mỏi, buồn ngủ, mất tập trung.

Nhằm phòng tránh và hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, Ban An toàn giao thông thị xã yêu cầu Công an thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông chính để người dân có phương án đi lại hợp lý; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiến thức bảo đảm sức khỏe khi lái xe với cự ly dài, những vấn đề lái xe cần lưu ý khi trời có mưa, sương mù, lái xe vào ban đêm.

Công an thị xã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật TTATGT của lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, quan tâm kiểm tra việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và thời gian lái xe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe và chủ xe. 

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Bến Xe - Tàu khách kiểm tra thực hiện quy định 100% xe trước khi khởi hành bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện; bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, tổ chức thời gian làm việc hợp lý bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện. 

          Văn Tấn


22/02/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023Thị xã Kiến Tường tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Thị xã Kiến Tường tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

​Thị xã Kiến Tường tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023. Chi tiết kế hoạch tuyển dụng xem tại đây.

22/02/2023 2:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường chủ động giám sát phòng bệnh dịch tả heo Châu PhiKiến Tường chủ động giám sát phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi
UBND thị xã đã chỉ đạo các phương tiện truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp triển khai chống dịch, đồng thời cấp phát tài liệu tuyên truyền bệnh Dịch tả heo Châu Phi đến các hộ chăn nuôi heo

Để phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng các biện pháp kịp thời, có hiệu quả trong phòng, chống dịch. Xử lý ổ dịch nhanh khi thông tin báo dịch, hạn chế, không để lây lan dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP).

Trong đó thị xã xác định vùng bị dịch uy hiếp là xã Thạnh Hưng.

Theo đó, UBND thị xã đã chỉ đạo các phương tiện truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp triển khai chống dịch, đồng thời cấp phát tài liệu tuyên truyền bệnh Dịch tả heo Châu Phi đến các hộ chăn nuôi heo.

Phân công cán bộ phụ trách địa bàn kiểm tra, giám sát công tác khống chế dịch bệnh; giám sát dịch bệnh chặt chẽ đối với các hộ chăn nuôi heo nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để, hạn chế thiệt hại và lây lan.

Tăng cường công tác kiểm soát: Kiểm soát vận chuyển, mua bán sản phẩm, kiểm soát giết mổ không đúng nơi quy định và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổ chức phun thuốc khử trùng từ 17/02/2023 – 06/3/2023. Hỗ trợ miễn phí thuốc sát trùng đối với hộ chăn nuôi heo có qui mô tổng đàn từ 100 con trở xuống (≤ 100 con), các chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật thuộc vùng bị dịch uy hiếp. Ngoài đối tượng được hỗ trợ hóa chất khử trùng miễn phí, tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y. Tại vùng bị dịch uy hiếp: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo.

Văn Tấn


22/02/2023 2:00 CHĐã ban hành
Về việc công nhận thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội tại thị xã Kiến TườngVề việc công nhận thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội tại thị xã Kiến Tường
Về việc công nhận thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội tại thị xã Kiến Tường

Về việc công nhận thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội tại thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

22/02/2023 11:00 SAĐã ban hành
Về việc khen thưởng thành tích công tác Tổ chức của Đảng năm 2022Về việc khen thưởng thành tích công tác Tổ chức của Đảng năm 2022
Về việc khen thưởng thành tích công tác Tổ chức của Đảng năm 2022

Về việc khen thưởng thành tích công tác Tổ chức của Đảng năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

22/02/2023 11:00 SAĐã ban hành
Về việc khen thưởng cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh thời sự “ Kiến Tường – Hội nhập và phát triển”Về việc khen thưởng cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh thời sự “ Kiến Tường – Hội nhập và phát triển”
Về việc khen thưởng cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh thời sự “ Kiến Tường – Hội nhập và phát triển”

Về việc khen thưởng cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh thời sự “ Kiến Tường – Hội nhập và phát triển”. Chi tiết xem  tại đây.

22/02/2023 11:00 SAĐã ban hành
tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước  trên địa bàn thị xãtiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước  trên địa bàn thị xã
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 13292/UBND-THKSTTHC ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Long An về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã, UBND thị xã về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Hướng dẫn số 10-HD/BCĐ ngày 20/7/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thị xã gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", đồng thời các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường củng cố, xây dựng ít nhất 01 mô hình cụ thể, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" có hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó khuyến khích công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND thị xã về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3949/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, góp phần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

5. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ; Kế hoạch số 5449/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Văn bản số 3848/UBND-THKSTTHC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và Kế hoạch của UBND thị xã, nhất là văn hóa công vụ khi giải quyết TTHC cho người dân.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin", khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân.

6. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

7. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong quá trình tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân. Rà soát những lĩnh vực người dân có nhiều bức xúc, khiếu kiện kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nhất là việc quản lý đất công trên địa bàn, thực hiện chính sách đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân khi bị thu hồi đất; vấn đề môi trường; chính sách người có công; an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh công bằng.19/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn đề nghị của ông Trương Văn BôngTrả lời đơn đề nghị của ông Trương Văn Bông
Không thống nhất cấp giấy CN cho ông phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND thị xã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/11/2020

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của ông Trương Văn Bông (đơn ghi ngày 10/12/2022), với nội dung:
- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 71.451,2 m2 thuộc các thửa số: 19, 20, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 227, 228, 229, 230; tờ BĐĐC số 2, tọa lạc ấp Mới, xã Bình Tân, ông cho rằng phần đất này ông đã khai hoang và sử dụng ổn định từ trước 30/4/1975 cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Chủ tịch UBND thị xã trả lời ông Trương Văn Bông như sau:

- Không thống nhất cấp giấy CN cho ông phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND thị xã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2014UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/11/2020

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Trương Văn Bông được rõ


19/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn của ông Phạm Quốc Minh (đại diện theo ủy quyền của 10 hộ xã Bình Tân)Trả lời đơn của ông Phạm Quốc Minh (đại diện theo ủy quyền của 10 hộ xã Bình Tân)
Căn cứ vào 10 Bản án hành chính và Công văn số 01/TA-HC nêu trên thì "10 hộ" có quyền liên hệ với UBND xã Bình Tân để được hướng dẫn đăng ký cấp giấy CN theo quy định của pháp luật

Chủ tịch UBND thị xã nhận được:

- Đơn yêu cầu của các ông, bà: Phạm Bình, Lê Quốc Thuận, Hồ Thị Ngọt, Tô Thị Yến, Nguyễn Thị Sen, Cao Văn Mừng, Nguyễn Văn Trình, Tô Văn Hiếu, Nguyễn Thị Thắm và Đặng Trung Luông cùng ngụ xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường (viết tắt là "10 hộ"), các đơn đề ngày 24/11/2022 với cùng nội dung: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) theo các Bản án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh.

- Giấy ủy quyền của "10 hộ" cho ông Phạm Quốc Minh, ngụ Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

- Tại 10 Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh đối với "10 hộ" trên chỉ tuyên: "Buộc UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn của "10 hộ" theo quy định của pháp luật", không tuyên cấp giấy CN cho "10 hộ", do đó, trước đây UBND thị xã chưa xem xét cấp giấy CN cho "10 hộ" theo Bản án được. 

- Tuy nhiên, ngày 18/10/2022, Tòa án nhân dân tỉnh có Công văn số 01/TA-HC về việc giải thích Bản án. Qua đó giải thích nội dung 10 Bản án nêu trên đã tuyên "Buộc UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn của "10 hộ" theo quy định của pháp luật" tức là thực hiện thủ tục cấp giấy CN cho người đủ điều kiện theo quy định tại Điều 166 và Điều 101, Luật Đất đai.

- Như vậy, căn cứ vào 10 Bản án hành chính và Công văn số 01/TA-HC nêu trên thì "10 hộ" có quyền liên hệ với UBND xã Bình Tân để được hướng dẫn đăng ký cấp giấy CN theo quy định của pháp luật.  

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Phạm Quốc Minh (đại diện theo ủy quyền của "10 hộ" tại xã Bình Tân) được rõ


19/02/2023 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của ông Trương Văn LàTrả lời đơn phản ánh, kiến nghị của ông Trương Văn Là
Trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của ông Trương Văn Là

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của ông Trương Văn Là ghi ngày 20/12/2022, với nội dung:

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CN) phần đất nông nghiệp có diện tích 48.000 m2 tại ấp 3, xã Thạnh Trị; trong đó có 20.000m2 được UBND huyện Mộc Hóa và UBND tỉnh cấp, còn lại 28.000 m2 khai hoang thêm. 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời ông Trương Văn Là như sau:

- Phần đất mà ông Trương Văn Là đề nghị cấp giấy CN nằm trong khu đất có tổng diện tích 4.200.000m2 do UBND tỉnh cho phép UBND huyện Mộc Hóa giao cho Phòng Lâm nghiệp trồng cây bạch đàn, sao, dầu tại Quyết định số 1113/UB.QĐ.89 ngày 20/7/1989.

- Ngày 25/12/2000, Đoàn công tác liên ngành Chính phủ có Kết luận số 2386/KL-LNCP xác định việc quản lý đất Nông-Lâm trường của huyện Mộc Hóa trong thời gian qua có nhiều sai phạm nên đã chỉ đạo địa phương thu hồi để chuyển sang hình thức khoán có thời hạn.

- Ngày 18/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 1113/UB.QĐ.89 nêu trên và giao cho UBND thị xã quản lý, sử dụng phần đất có diện tích 4.200.000m2.

- Hiện tại, UBND thị xã đã giao phần đất 4.200.000 m2 cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý để cho thuê theo quy định.

Từ những nội dung trên, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy phần đất mà ông Trương Văn Là đề nghị cấp giấy CN là đất do UBND thị xã quản lý, do đó, không có cơ sở để cấp giấy CN cho ông Trương Văn Là theo quy định của pháp luật


16/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụChấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thị xã đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước.
Tuy nhiên, qua kết quả thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo như sau:
1. Đối với thủ trưởng các  quan, đơn vị
- Tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu từ 60% trở lên.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công vụ, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức  người lao động

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; nâng cao tính chủ động trong công việc, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định khi thực thi công vụ, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn vào buổi trưa và trong giờ làm việc.

- Căn cứ nội dung chỉ đạo này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã phường tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm, tiêu cực. 

- Giao Phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không đề xuất khen thưởng đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình vi phạm.


16/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệmKiến Tường tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường. Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 3893/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; các đơn vị chức năng có liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý Chợ, Bến xe - Tàu khách, Hạt Kiểm lâm khu vực Mộc Hóa - Kiến Tường, Điện lực Mộc Hóa

- Theo dõi, chỉ đạo tình hình sản xuất; diễn biến thời tiết, dịch bệnh, nhất là Dịch tả heo Châu Phi đang có nguy cơ tái bùng phát, Viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch Cúm gia cầm để khuyến cáo, chủ động phòng, tránh kịp thời; phối hợp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; xử lý nghiêm các hành vi mang gia súc, gia cầm, các sản phẩm bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép, buôn bán động vật hoang dã thuộc danh mục cấm buôn bán; kiểm soát sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

- Đánh giá nguồn cung hàng thịt heo và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, các mặt hàng nông sản thực phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động giá cao trên địa bàn thị xã thời gian qua để đề xuất biện pháp chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa kịp thời, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết.

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng dự trữ đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết, tập trung các mặt hàng sản xuất trong nước với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh; sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau Tết.

- Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp với các chương trình bình ổn thị trường, giá cả, các hoạt động kết nối cung cấp, kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối với nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, hình thành hệ thống phân phối, bảo đảm thông suốt từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng tạo nguồn hàng ổn định phục vụ Tết. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, tăng cường tổ chức mở rộng mạng lưới bán lẻ, phân phối đến các khu vực nông thôn, khu công nghiệp với hình thức bán hàng lưu động để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân ở vùng sâu, vùng xa và nhu cầu mua sắm của công dân.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, vật tư, nhiên liệu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, đi lại của Nhân dân trước, trong và sau Tết. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. Tuyên truyền về sự dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo việc cung ứng điện liên tục trong dịp Tết.

- Đẩy mạnh kiểm tra về tiêu chuẩn – đo lượng – chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhất là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, các hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng,… sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hóa, việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2; cân phục vụ trong mua bán, giao nhận hàng hóa; thực hiện lấy mẫu thử nghiệm kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp bình ổn giá theo quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý chi ngân sách Nhà nước đúng tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo các khoản chi cho con người như: Lương, trợ cấp đối tượng chính sách và các khoản chi cần thiết,… phục vụ Tết Nguyên đán hoàn thành trước ngày nghỉ Tết. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương không sử dụng ngân sách để đi thăm, đi chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào dịp Tết.

3. Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Bệnh viên Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, đặc biệt các trường hợp tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc…

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành.

- Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh thuộc hộ nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, kiên quyết không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã theo dõi tình hình lao động của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Phòng ngừa, hạn chế, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết. Khuyến khích doanh nghiệp tự kiểm tra, thực hiện tuyệt đối an toàn lao động. Chủ động nắm bắt tình hình về tiền lương, tiền công, tiền thưởng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động; yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo quy định của pháp luật trước dịp nghỉ Tết.

- Chủ động nắm bắt tình hình đời sống người dân, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nhất là công nhân, người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp ..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

- Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí.

- Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

5. Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán thông suốt. Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông. Đảm bảo công tác trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, bến phà; kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước theo đúng quy định.

- Hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các tuyến giao thông trọng điểm trước ngày 14/01/2023. Chỉ đạo các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đối với các công trình vừa thi công vừa khai thác; thực hiện đúng phương án thi công, trả lại mặt bằng phục vụ giao thông trong những ngày tạm dừng thi công.

- Triển khai các giải pháp phân luồng, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố về giao thông.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông; các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

6. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã, các Đồn Biên phòng, Đội Quản lý thị trường số 2

- Tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, bảo vệ biên giới, chủ động nắm tình hình để chuẩn bị phương án tấn công, hỗ trợ các lực lượng khi có yêu cầu, không để bất ngờ, bị động trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thị xã và an ninh biên giới.

- Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3642/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu.

- Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

- Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu trên địa bàn thị xã, nhất là khu vực biên giới.

- Theo dõi, chủ động phối hợp xử lý các tình huống liên quan chủ quyền, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân trong việc xuất nhập cảnh.

7. Các ngân hàng trên địa bàn thị xã

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đảm bảo sản xuất, dự trữ, cung ứng hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết. Điều hòa và cung ứng đủ nguồn tiền mặt cho trong dịp Tết; bảo đảm hoạt động của hệ thống máy giao dịch tự động hoạt động an toàn, thông suốt có đủ tiền để người dân rút tiền; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh

- Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai công tác kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, quảng cáo, các điểm karaoke, các điểm hát với nhau vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, vi phạm các quy định thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự lễ hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu. Triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế; đảm bảo phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Xây dựng mẫu truyện tuyên truyền để người dân, hộ gia đình sử dụng các loa điện tử có công suất lớn hát karaoke tại nhà an toàn, lành mạnh và không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy định hướng cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, UBND các xã, phường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023; trọng tâm là nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; thông tin tuyên truyền các nội dung công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và loại trừ tệ nạn xã hội; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

- Phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước; chủ động ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo mạng lưới thông suốt, an toàn, phục vụ tốt thông tin liên lạc cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu của Nhân dân.

9. Thanh tra, Ban Tiếp công dân thị xã, Công an thị xã

Tăng cường tổ chức tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên. Bố trí thời gian cho học sinh các trường ven quốc lộ nơi thường xảy ra ắch tắc giao thông có thời gian nghỉ Tết và trở lại phù hợp, giảm áp lực giao thông trước trong và sau Tết.

11. Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa    

- Chủ động rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về thuế, phí, lệ phí, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

12. Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thị xã

Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 3642/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo hiệu quả cao nhất; tăng cường kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể thị xã và các xã, phường

- Tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân.

- Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trong xã hội có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

14. UBND các xã, phường

- Có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho Nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn phù hợp. Có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân dịp Tết.

- Theo dõi cung cầu hàng hóa, giá cả đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn quản lý, kịp thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành để có biện pháp can thiệp, ổn định thị trường. Sắp xếp bố trí các điểm họp chợ đảm bảo an toàn, thể hiện nét văn hóa, văn minh thương mại.

- Phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo 389 triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

15. Điện lực Mộc Hóa: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng, trong đó có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện trong dịp Tết, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ do điện tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí.

16. Bưu điện Kiến Tường, các doanh nghiệp Viễn thông, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

Có kế hoạch đảm bảo cung cấp ổn định, thông suốt các dịch vụ về thông tin liên lạc, cấp nước cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân trong dịp Tết.

17. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Có kế hoạch chủ động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam; đảm bảo chất lượng, nguồn hàng trong hệ thống phân phối, nhất là mặt hàng xăng, dầu; thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

18. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu dân cư

- Có kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thăm hỏi, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, các chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, vùng sâu, vùng xa; chức sắc tôn giáo, các hộ gia đình nghèo… để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.

- Thực hiện làm vệ sinh, tạo cảnh quang trong khu vực dân cư, đường phố. Tạm dừng thi công các công trình đường phố, cầu cống,… các công trình khác còn đang thi công dở dang; thu xếp gọn khu vực công trình đảm bảo mỹ quan, an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong dịp Tết.

- Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, theo phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Phân công trực đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị trước, trong và sau Tết; chủ động có kế hoạch sớm hoạt động trở lại sau Tết với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 ngay từ đầu năm.

- Trong thời gian nghỉ Tết (07 ngày liên tục, từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023): Tất cả các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể phân công người trực bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời các công việc và tình huống phát sinh, không để chậm trễ, trì trệ đến sau Tết.

- Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường. Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được giao tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.


09/01/2023 2:00 CHĐã ban hành
QĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Huỳnh Quang MinhQĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Huỳnh Quang Minh
QĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Huỳnh Quang Minh

QĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Huỳnh Quang Minh. Chi tiết xem  tại đây.

09/01/2023 11:00 SAĐã ban hành
Lịch tiếp công dânLịch tiếp công dân

    Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 10 và ngày 24 hàng tháng, Bí thư Thị ủy tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì dời vào ngày làm việc kế tiếp).

     Ban Tiếp Công dân thị xã Kiến Tường giúp Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc tại trụ sở Ban Tiến Công dân thị xã.


01/01/2023 9:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoKiến Tường tăng cường phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, chủ động, phòng ngừa và đấu tranh không để tội phạm sử dụng gây án, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoy ra, nhất là tai nạn về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; duy trì thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thị xã ổn định, an toàn,

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường chủ động và phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa vi phạm và tai nạn liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Công an thị xã tổ chức nơi tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại Công an các xã, phường để Nhân dân giao nộp; phối hợp lực lượng Biên phòng, Hải quan trong việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định. Chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhất là ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo; tinh thần, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ch tch UBND xã, phưng ch đo các ngành liên quan tham gia vào công tác tuyên truyn, vn đng Nhân dân giao np và đu tranh vi các hành vi vi phm v vũ khí, vt liu n, công c h tr và pháo, gn vi công tác xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc; t chc tuyên truyn sâu rng vi ni dung, hình thc phong phú, đa dng, phù hp; t chc cam kết tng p, khu ph, khu dân cư, đến tng đi tưng có điu kin, kh năng vi phm cam kết không đ xy ra hot đng sn xut, mua bán, vn chuyn, tàng tr trái phép vũ khí,vt liu n, công c h tr và pháo


22/11/2022 8:00 CHĐã ban hành
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2021

Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

10/08/2022 10:00 CHĐã ban hành
Rà soát, đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm, giai đoạn 2017-2021Rà soát, đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm, giai đoạn 2017-2021
Rà soát, đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm, giai đoạn 2017-2021

​Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
Căn cứ Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
Căn cứ Công văn số 3028/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/12/2021 của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An về việc rà soát, đề nghị xét và công nhận lại "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm giai đoạn (2017-2021).
Nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn thị xã trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị cấp tỉnh công nhận lại danh hiệu"Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã đạt kết quả tốt. Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã
Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại (5 năm) giai đoạn 2017-2021 của Liên đoàn Lao động thị xã, tham mưu Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND cấp tỉnh công nhận (đính kèm danh sách công nhận danh hiệu theo giai đoạn 2017-2021).
2. Liên đoàn Lao động thị xã
- Theo dõi, tổng hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).
- Tổng hợp kết quả, trình Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã (Phòng Văn hóa và Thông tin) tham mưu và trình Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận lại danh hiệu (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
- Đăng ký thực hiện danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" và triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Điều 4, Chương II Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Viết báo cáo thành tích 05 năm giai đoạn 2017-2021 xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" của Công đoàn cơ quan, đơn vị, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, các trường học trên địa bàn
- Phân công Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã, phường triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
- Viết báo cáo thành tích 05 năm giai đoạn 2017-2021 xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" của Công đoàn cơ quan, đơn vị, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
5. Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã
- Đăng ký thực hiện danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Điều 5, Chương II Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Viết báo cáo thành tích 05 năm để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
Nhận được văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã khẩn trương, triển khai thực hiện và gửi báo cáo thành tích 05 năm (thực hiện theo mẫu báo cáo thành tích của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổng hợp trước ngày 10/01/2021./.

08/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
 Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
 Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi. Nhưng từ tháng 5/2022, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài 2 khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh. Tính đến nay, đã có hơn 16.000 ca và 75 quốc gia báo cáo có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần, qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và qua tiếp xúc với vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Bệnh thường diễn tiến nặng ở trẻ em, phụ nữ mang thai và người bị suy giảm miễn dịch. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày (thường từ 6-13 ngày). Bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to.

Để chủ động các giải pháp phòng, chống hiệu quả bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thị xã, UBND thị xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4708/UBND-VHXH ngày 27/5/2022, Công văn số 5031/UBND-VHXH ngày 07/6/2022, Công văn số 6930/UBND-VHXH ngày 29/7/2022, Công văn số 7095/UBND-VHXH ngày 04/8/2022 và các văn bản khác liên quan, trong đó tiếp tục tập trung:

1. Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại đơn vị, địa phương và tại cửa khẩu, nhất là trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.

2. Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục.

- Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở/nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị.

- Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ (khu vực Trung và Tây Phi), cần tránh tiếp xúc với động vật (chết hoặc sống) như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và có biện pháp dự phòng phù hợp.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

2. Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, phường kịp thời tham mưu UBND thị xã chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

- Chủ động lấy mẫu gửi Viện Pasteur TPHCM đối với những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế).

- Tiếp tục cập nhật các tài liệu chuyên môn và hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.  

- Sẵn sàng phương án thu dung, theo dõi và điều trị bệnh nhân hoặc ca nghi ngờ (nếu có). Đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân, những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn thì chuyển tuyến an toàn, kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong.

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch; thông tin diễn biến dịch, các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân hiểu rõ để chủ động phòng tránh.

- Báo cáo ca bệnh về tuyến trên nếu phát hiện tại thị xã có trường hợp nghi ngờ hoặc ca bệnh đầu tiên để xin ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã

Tăng cường tuyên truyền cách phát hiện và các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế; lồng ghép với truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, hưởng ứng tích cực và chủ động phối hợp với ngành Y tế phòng, chống dịch tại cộng đồng, đặc biệt khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

4. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các đoàn thể thị xã: chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn. Tham gia hỗ trợ nhân lực cùng ngành Y tế, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

5. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ ca bệnh tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế (kể cả y tế tư nhân) nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Đối với xã Bình Hiệp có Cửa khẩu tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ, cách ly và báo cáo về Trung tâm Y tế thị xã để chỉ đạo hướng dẫn xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ và các dịch bệnh đang diễn biến tại
 địa phương.

- Bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; tổng hợp, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống bệnh khi có yêu cầu.


08/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
Có ý kiến liên quan đến  Đơn yêu cầu của ông Trần Quang ĐấuCó ý kiến liên quan đến  Đơn yêu cầu của ông Trần Quang Đấu
Nếu ông Trần Quang Đấu không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định. Chủ tịch UBND thị xã sẽ không xử lý đơn nếu ông Trần Quang Đấu tiếp tục gửi đơn với cùng nội dung nêu trên.

​Ngày 22/7/2022, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu của ông Trần Quang Đấu, ngụ tại Phường 2, thị xã Kiến Tường (Đơn ghi ngày 20/7/2022), với nội dung:
- Ông Trần Quang Đấu yêu cầu xem xét, giải quyết, trả lại phần đất 33m2, thửa số 45, tờ bản đồ số 2-6-4 vì ông Trần Quang Đấu cho rằng phần đất này Nhà nước mượn của gia đình ông để cất tạm Trụ sở khóm 3.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Nội dung đơn nêu trên đã được Chủ tịch UBND thị xã trả lời tại Công văn số 918/UBND-TNMT ngày 06/4/2022. Nếu ông Trần Quang Đấu không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định. Chủ tịch UBND thị xã sẽ không xử lý đơn nếu ông Trần Quang Đấu tiếp tục gửi đơn với cùng nội dung nêu trên.
Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến Đơn yêu cầu của ông Trần Quang Đấu ngụ Phường 2, thị xã Kiến Tường./.

04/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn đề nghị của Công dân tại xã Bình TânTrả lời đơn đề nghị của Công dân tại xã Bình Tân
Trả lời đơn đề nghị của Công dân tại xã Bình Tân

Ngày 15/7/2022, UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Phạm Thị Lan (đơn ghi ngày 13/7/2022) với nội dung:
- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất có diện tích khoảng 6.000 m2, thuộc thửa số 21; tờ bản đồ địa chính số 1, ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, vì bà cho rằng phần đất này gia đình bà đã được UBND xã Bình Tân cấp từ năm 1992 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã căn cứ Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; qua đó, trả lời bà Phạm Thị Lan như sau:
- Không thống nhất cấp giấy CN cho bà Phạm Thị Lan phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND thị xã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/11/2020.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Phạm Thị Lan được rõ./.


04/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xãChấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực, việc tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân từng bước có những chuyển biến tích cực; vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng giảm dần. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới, … nhiều vi phạm chậm phát hiện, xử lý không kịp thời, chưa xử lý kiên quyết triệt để; chính quyền ở một số nơi còn buông lõng quản lý, nể nang, đùn đẩy trách nhiệm làm cho công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này kém hiệu lực, hiệu quả.

Đối với khu vực nông thôn thì công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ nông thôn thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Mặc dù, miễn phép nhưng UBND các xã phải thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, hiện tại tình trạng công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng tràn lan, UBND các xã không tăng cường chỉ đạo kiểm tra dẫn đến một số trường hợp xây dựng không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới.

Để dẫn đến tình trạng trên, ngoài nguyên nhân nhận thức của người dân về trật tự xây dựng chưa tốt, còn nguyên nhân thuộc trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của UBND các xã, phường. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về trật tự xây dựng còn hạn chế; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm không thường xuyên, kịp thời. Chủ tịch UBND các xã, phường chưa kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chưa áp dụng các biện pháp để ngăn chặn thi công,… để đơn vị thi công ngừng xây dựng theo quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với UBND các phường

1.1. Tập trung thực hiện và xử lý theo trách nhiệm quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép,... được quy định tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

1.2. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn; xử lý kịp thời và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền, tránh tình trạng vi phạm tồn đọng kéo dài.

1.3. Nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra việc vi phạm trật tự xây dựng nhưng không xử lý kịp thời dẫn đến chủ đầu tư xây dựng hoàn thành công trình.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị thị xã trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng công trình.

1.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng xây dựng không phép,sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới,...

1.6. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng được quy định tại khoản 1, Điều 13 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An: "UBND cấp xã tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu" gửi về Phòng Quản lý đô thị để Phòng tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

2. Đối với UBND các xã

2.1. Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

2.2. Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đảm bảo lộ giới và phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2.3. Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, công trình để nuôi yến và có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

2.4. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng đối với những trường hợp xây dựng không đúng lộ giới, không phú hợp quy hoạch và những trường hợp xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

2.5. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng được quy định tại khoản 1, Điều 13 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An: "UBND cấp xã tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu" gửi về Phòng Quản lý đô thị để Phòng tổng hợp báo cáo UBND thị xã


02/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
 Tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh điểm nóng và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự xã hội  trên địa bàn thị xã Tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh điểm nóng và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự xã hội  trên địa bàn thị xã
 Tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh điểm nóng và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự xã hội  trên địa bàn thị xã

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào nề nếp. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, liên tục đúng quy định pháp luật; giữ vững lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở luôn được củng cố kiện toàn, từng bước nâng dần chất lượng, hoạt động có hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, mức độ tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau về hiệu quả trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp) và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thi hành nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng; kịp thời xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền, quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, xúi giục và có hành vi gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

2. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và các ngày Lễ lớn của dân tộc.

3. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh; rà soát, tập trung trọng tâm giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan tỉnh và Trung ương.

4. Tiếp tục phát huy trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực coi hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt lưu ý đến phương án ngăn ngừa, xử lý điểm nóng khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn thị xã.

6. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải có kế hoạch giải quyết cụ thể, chỉ đạo, phân công các ngành chức năng tập trung rà soát, phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp và những vụ việc còn tồn đọng, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; dành thời gian cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đi cơ sở.

7. Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ban Tiếp công dân thị xã và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và rà soát các vụ việc cụ thể ở từng địa phương, nghiên cứu, đề xuất giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.

8. Công an thị xã nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là những khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Công an cấp trên chỉ đạo kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo các đội nghiệp vụ có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời xử lý, giải tỏa các điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, tụ tập đông người; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng để ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cản trở giao thông, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, không để bị động bất ngờ.

9. Thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân nhất là tiếp công định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, để kịp thời giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp phát sinh.

10. Công tác dự báo tình hình

- Các cơ quan Nhà nước và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở, kết quả giải quyết của các cơ quan cấp trên, để giải thích cho công dân và tham mưu cho lãnh đạo UBND thị xã sát thực tế và đúng quy định pháp luật, không để xảy ra điểm nóng và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp xảy ra.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thường xuyên nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo dự báo sẽ xảy ra trên địa bàn báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND thị xã để có giải pháp giải quyết khi xảy ra khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

11. Công tác dân vận 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp. Giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan; khi có sai sót phải kịp thời cải chính, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

12. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo. Biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo...

13. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của nội dung nêu trên, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.


29/07/2022 9:00 CHĐã ban hành
Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đìnhTăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

​Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT và đạt được một số kết quả nhất định. Theo số liệu ngành BHXH thống kê thì thị xã Kiến Tường có số người tham gia BHXH tự nguyện hiện tại chỉ đạt 41,4% so với chỉ tiêu giao và BHYT đạt 91,59%.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT nhằm tăng tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, đạt mục tiêu BHYT toàn dân năm 2022 và những năm tiếp theo. UBND thị xã Kiến Tường đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung:
1. Tập trung phối hợp với các hội đoàn thể, UBND các xã, phường, Bưu điện, Viettel (Tổ chức dịch vụ thu) tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, thân nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia BHYT và BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao và để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống cho Nhân dân. Đối với những xã, phường chưa đạt chỉ tiêu cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH và ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; vận động Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu thị xã giao.
2. Tăng cường tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia BHYT và BHXH tự nguyện; tuyên truyền về những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, những rủi ro không may khi không tham gia BHYT, BHXH nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động tham gia BHYT và BHXH tự nguyện; tập trung tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên và gia đình; công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho người thân, đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
3. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có tham gia BHYT; nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nhất là người tham gia BHYT được thụ hưởng quyền lợi khám chữa bệnh đầy đủ, đúng quy định.
4. UBND các xã, phường quán triệt trong đơn vị việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân và chỉ tiêu BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với đơn vị; quyết liệt trong thực hiện hiện chính sách BHXH, BHYT; nổ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023.
6. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã chủ trì, phối hợp với BHXH thị xã cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên Hệ thống truyền thanh; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng phát sóng định kỳ phổ biến, giải đáp chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.
7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Nông dân thị xã, Thị đoàn Kiến Tường, Liên đoàn Lao động thị xã: Chỉ đạo trong hệ thống cơ sở, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; vận động hội viên, thành viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn tham gia BHXH, BHYT.
8. Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT toàn dân phối hợp cùng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để các xã, phường được công nhận xã, phường văn hóa, xã nông thôn mới nâng cao.
9. Bảo hiểm xã hội thị xã tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành của thị xã, UBND các xã, phường, Bưu điện thị xã, Viettel Kiến Tường (tổ chức dịch vụ thu) tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và theo dõi tổng hợp, hàng tháng báo cáo về UBND thị xã, BHXH tỉnh; tham mưu và đề xuất khen thưởng cho những tập thể và cá nhân thực hiện tốt thi đua chỉ tiêu chính sách phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân trên địa bàn.

28/07/2022 9:00 CHĐã ban hành
Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022
Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về việc ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND, Ban Chỉ đạo các cấp từ thị xã đến các xã, phường cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022 việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số Ban Chỉ đạo các xã, phường chưa được thường xuyên, liên tục nên phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, UBND thị xã đề nghị các cơ quan chuyên môn thị xã; UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xác định công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề ở địa phương để phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

3. Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng công tác đào tào nghề cho lao động nông thôn (nêu những kết quả, thuận lợi, khó khăn, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022) trước ngày 15/7/2022 về cơ quan thường trực Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo tỉnh theo yêu cầu


05/07/2022 9:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang