Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 258429
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường 
 
Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn 
 
Hoạt động kinh doanh, cung cấp vật tư, dịch vụ trong nuôi thủy sản còn phức tạp, giá cả tăng cao và chất lượng còn kém; thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm đầu tra không ổn định 
 
Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019 
 
Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. 
 
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường 
 
Thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng và ô nhiễm môi trường 
 
Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao vị thế phụ nữ trên lĩnh vực chính trị 
 
Tính đến ngày 06/02/2020, bệnh Dịch tả heo Châu Phi tiếp tục xảy ra tại 03 hộ thuộc 03 ấp, 03 xã của 02 huyện Cần Đước và Tân Thạnh, tổng số con tiêu hủy là 13 con 
 
Theo đó tập trung Những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường
07/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của ông Nguyễn Ngọc Ga ngụ Khu phố 3, Phường 3V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của ông Nguyễn Ngọc Ga ngụ Khu phố 3, Phường 3
Ông Ga yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ phần đất tại Khu phố 3, Phường 3, vì ông cho rằng ông đã sử dụng phần đất này từ năm 1994 đến nay

          Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Ga, ngụ Khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường với nội dung như sau:

           - Ông Ga yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ phần đất tại Khu phố 3, Phường 3, vì ông cho rằng ông đã sử dụng phần đất này từ năm 1994 đến nay, không ai tranh chấp.

           Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

           - Không đồng ý với yêu cầu của ông Nguyễn ngọc Ga về việc cấp giấy CN.QSDĐ phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này là đất công do Nhà nước quản lý và ông đã nhiều lần thừa nhận điều này tại các buổi làm việc với UBND Phường 3 trước đây.

            Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Ga được rõ./.

07/04/2020 9:00 CHĐã ban hành
 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1
29/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
20/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừngKiến Tường chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường

Từ đầu mùa khô năm 2020 thị xã luôn chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, nắng nóng, khô hạn diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Thị xã đã ban hành Chỉ thị số 370/CT-UBND ngày 19/3/2020 về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó thị xã đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR, đặc biệt là ý thức sử dụng lửa an toàn; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đảm bảo an toàn về PCCCR khi thực hiện các hoạt động đốt rơm, rạ vệ sinh đồng ruộng, sử dụng lửa trong sản xuất và sinh hoạt ở ven rừng, xung quanh rừng; bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, canh gác nhằm phòng, chống cháy lan.

Kiểm tra, thực hiện tốt phương án phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay các vụ cháy theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Tuyên truyền, vận động chủ rừng chủ động xử lý thực bì (thân, vỏ, lá cây khô…) làm giảm vật liệu cháy; tu sửa, làm mới đường băng cản lửa, các công trình phòng, chống cháy rừng,… đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án PCCCR của đơn vị mình.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xác định các vùng trọng điểm để chủ động thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy. Duy trì chế độ trực phòng cháy (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) trong suốt mùa khô; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng và điểm báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời thông tin đến các xã, phường, các chủ rừng để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy.

Văn Tấn

19/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020Kiến Tường chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 UBND thị xã Kiến Tường ban hành Chỉ thị số 335/CT-UBND để phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Mục tiêu chỉ thị đã yêu rõ như sau:

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân, toàn diện, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thị xã, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn, trong đó có 50% sản lượng lúa chất lượng cao; hộ nghèo giảm 30 hộ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,3%; 18 trường đạt chuẩn quốc gia;  tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%; xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 05 xã,....

Bên cạnh đó chỉ thị cũng đề ra những nhiệm vụ triển khai thực hiện cụ thể.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát huy và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai những nội dung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Hoàn chỉnh Quy định về tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin tuyên truyền trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt đợt phát động thi đua; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; chấn chỉnh, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - người lao động trực tiếp - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp cho phù hợp với thực tế nhân sự. Thực hiện tốt công tác kiểm tra ngành Nội vụ (lĩnh vực thi đua, khen thưởng); nắm tình hình thực tế phong trào thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể ở một số xã, phường.

 Văn Tấn

18/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
Quyết định Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019Quyết định Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019
18/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn xin mua lại đất của bà Phùng Thị Hoa HậuTrả lời đơn xin mua lại đất của bà Phùng Thị Hoa Hậu
17/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến TườngV/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
12/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 V/v trả lời đơn yêu cầu cắm mốc ranh giới đất Phạm văn Nghĩa V/v trả lời đơn yêu cầu cắm mốc ranh giới đất Phạm văn Nghĩa
12/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển thủy sản  trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2020Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển thủy sản  trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2020
Hoạt động kinh doanh, cung cấp vật tư, dịch vụ trong nuôi thủy sản còn phức tạp, giá cả tăng cao và chất lượng còn kém; thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm đầu tra không ổn định

Năm 2019, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất năm qua cũng còn một số khó khăn như: Thời tiết diễn biến bất thường, chất lượng giống thủy sản chưa đảm bảo; hoạt động kinh doanh, cung cấp vật tư, dịch vụ trong nuôi thủy sản còn phức tạp, giá cả tăng cao và chất lượng còn kém; thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm đầu tra không ổn định; tình hình tự phát ương nuôi cá tra giống có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Để phát triển nuôi thủy sản năm 2020 đạt hiệu quả tốt, thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Đối tượng nuôi chủ lực ở vùng nước ngọt là cá tra, cá lóc, cá sặc rằn,… Ngoài ra, cần quan tâm phát triển các đối tượng thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao như: Baba, lươn, ếch,… và các loài cá cảnh.

Khuyến khích phát triển nuôi thủy sản theo hướng VietGAP hoặc áp dụng mô hình nuôi ít thay nước, có sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ; nuôi luân canh, xen canh nhằm hạn chế mầm bệnh tồn lưu trong môi trường. Các cơ sở nuôi phải có ao lắng, ao chứa nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm và lây lan mầm bệnh.

Đối tượng nuôi phải phù hợp với điều kiện cụ thể, khi người dân đã nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi và có thị trường ổn định thì khuyến khích mở rộng sản xuất. Đối với những vùng nuôi mà điều kiện hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo thì chỉ nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến. Riêng các cơ sở có đủ điều kiện thì nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra chất lượng giống thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư dùng trong nuôi thủy sản và kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản theo quy định; kiểm tra, giám sát dư lượng kháng sinh và chất độc hại trên các sản phẩm thủy sản nuôi, điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm thủy sản tại các cơ sở nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến thủy sản.

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; hướng dẫn các quy trình nuôi mới phù hợp với điều kiện của từng vùng nuôi, quy trình ương cá tra giống đạt tỷ lệ sống cao.

Triển khai thí điểm, truyên truyền, vận động, hỗ trợ các mô hình nuôi tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản và triển khai thí điểm các mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Văn Tấn

09/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
09/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2020Kiến Tường triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2020
Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có tổng diện tích rừng trồng tập trung là 248,43 ha. Trong đó: Rừng phòng hộ 70,79 ha; rừng sản xuất 177,65 ha. Trong năm 2019 khai thác rừng tập trung 78,05 ha; sản lượng 3.902,5 m3 gỗ; 1.248,80 ster củi. 

Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019 (trong số cây đã trồng có 1.200 cây tỉnh cấp, 55.000 cây nguồn kinh phí của UBND thị xã, 43.800 cây nhân dân trồng); khai thác cây phân tán 167.670 cây, tổng khối lượng khai thác gồm: Gỗ 1.198 m3, củi 191,62 ster.

Dự án trồng rừng phòng hộ tuyến biên giới trên địa bàn 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân đã trồng 6.000 cây loài cây tre trên toàn tuyến.

Nhằm duy trì và phát triển được phong trào trồng cây nhân dân mà Bác Hồ đã khởi xướng, tạo thành một nét đẹp truyền thống. Tận dụng triệt để đất và lao động góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống cho người dân. Tạo cảnh quan cho khu vực; góp phần bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, phòng hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm 2020, thị xã Kiến Tường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người đều hiểu được những hiệu quả thiết thực của việc trồng cây.

Theo đó, thị xã đã triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020 đến các xã, phường cụ thể như sau: Tổng số chỉ tiêu năm 2020: 30.000 cây phân tán (Tràm bông vàng, Bạch đàn, Tràm cừ…); 1000 cây lâm nghiệp (Sao, Dầu). Phân bổ 1000 cây từ nguồn cây của tỉnh hỗ trợ cho 02 xã Bình Hiệp và Thạnh Trị; chỉ tiêu 30.000 cây phân tán khác chủ yếu bố trí trồng trong phần đất của dân các xã, phường.

Trên các tuyến bờ kênh, đường giao thông trồng được các loại cây như: Tràm cừ, tràm bông vàng, bạch đàn, sao, dầu, phượng, bằng lăng...

Các cụm, tuyến dân cư, công nghiệp, cơ quan trường học, trạm y tế trồng các loại như sao, dầu, phượng, xà cừ, bằng lăng...

Vườn hộ gia đình và bờ mương, bờ vùng, bờ thửa có khả năng trồng cây tràm bông vàng, bạch đàn.

Các cây được khuyến cáo trồng vào mùa mưa. Tùy theo tình hình thời tiết, loài cây mà chọn thời điểm trồng thích hợp để đạt tỷ lệ sống cao.

Giao khoán cho các tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân nhận trồng cây phân tán, đến chu kỳ khai thác được hưởng 100% giá trị sản phẩm và chỉ thực hiện đối với các loài cây gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn như tràm, keo, bạch đàn,... riêng đối với các cây gỗ lớn, lâu năm (sao, dầu) không được khai thác.

Văn Tấn

09/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” Kiến Tường: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy. Từng bước tác động đến nhận thức để thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hộp xốp, túi nilon khó phân hủy trong người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa". Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thị xã Kiến Tường phát động phong trào chống rác thải nhựa. Từ đó thị xã yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn thị xã không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần".

Tăng cường thời lượng phát các tin, bài viết, phóng sự,… trên đài truyền thanh thị xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; treo băng-rôn trực quan,… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon, kêu gọi mọi người cùng thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa một.

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải nhựa: Phát động và duy trì thường xuyên phong trào ra quân "Chống rác thải nhựa", kết hợp vai trò xung kích là đoàn viên thanh niên, các bộ, công chức, người lao động,… trong hệ thống chính trị thị xã và huy động sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện hoạt động thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Phấn đầu đến cuối năm 2020, không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa xuất hiện nơi công cộng trên địa bàn thị xã.

Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các bao bì thân thiện môi trường trên địa bàn thị xã. Vận động, kêu gọi cá nhân và tổ chức thị xã sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa khó phân hủy, hộp xốp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Văn Tấn

09/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Bến xe tàu khách thi xã Kiến Tường năm 2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Bến xe tàu khách thi xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thi xã Kiến Tường năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thi xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước thị xã Kiến Tường năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước thị xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương

Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương . Chi tiết xem tại đây.

09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Đấu tranh chống buôn lậu,  gian lận thương mại và hàng giả năm 2020Kiến Tường: Đấu tranh chống buôn lậu,  gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường

Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp. Nổi lên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, đường cát, thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ… gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dung.

Ban chỉ đạo 389 thị xã đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu qua biên giới của thị xã; tình hình gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, hải quan; ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Theo đó, Ban chỉ đạo 389 yêu cầu tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, các đường mòn, lối mở, kênh, rạch, các tuyến giao thông đường thủy giữa Việt Nam và Campuchia để kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu biên giới; Phối hợp với lực lượng Hải quan, chính quyền địa phương xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu, gỗ, đường, hàng điện tử đã qua sử dụng; từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới.

Tăng cường kiểm tra sau thông quan, thực hiện đầy đủ, đúng quy định, quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành; thu thập thông tin các doanh nghiệp cập nhật vào hệ thống rủi ro, tổng hợp, thiết lập các tiêu chí quản lý, phân loại đối tượng để có biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp. Xác định đối tượng, mặt hàng trọng điểm để có các kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đường biên.

Nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Nhanh chóng điều tra làm rõ, truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có giá trị lớn để xử lý theo quy định pháp luật.

Nắm chắc các địa bàn, luồng tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu mới phát sinh; lập danh sách các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê để có giải pháp quản lý hoặc phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền quản lý, giáo dục.

Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu, hàng hóa nhập lậu trên các tuyến đường bộ và đường thủy.

Bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa, đặc biệt là thời điểm lễ tết cuối năm; tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn kết hợp đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ găm hàng lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng, chất cấm, mặt hàng thiết yếu sử dụng nhiều trong dịp Tết gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản và thủy sản; phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm… đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, không để xảy ra và làm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm cho người và động vật.

Chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phát hiện các hành vi kê khai thấp giá so với thực tế…; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế; tăng cường đấu tranh chống gian lận trong lĩnh vực thuế, gian lận hóa đơn chứng từ.

Xây dựng các bản tin tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các biện pháp chế tài, xử phạt đối với hành vi vi phạm để nhân dân biết, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Cảm hóa giáo dục, tạo việc làm cho các đối tượng có hành vi phạm, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Văn Tấn

25/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19Kiến Tường: tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng và ô nhiễm môi trường

Hiện nay việc sử dụng khẩu trang, trong đó có khẩu trang y tế trong một bộ phận người dân sử dụng chưa đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tình trạng thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng và ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định. UBND thị xã các ngành, địa phương triển khai thực hiện một số công tác sau:

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám sát công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn quản lý nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng và đồng thời có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường xung quanh nhà, kịp thời phát hiện và thu gom, tiêu hủy đúng cách, hợp vệ sinh đối với các khẩu trang đã qua sử dụng do người khác xả thải trên đường và nơi công cộng.

Văn Tấn

25/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2019Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2019
25/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCVN, ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2014-2020 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trQUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCVN, ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2014-2020 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước tr
25/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​