Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 273608
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Kết quả giải quyết đơn thư
 
Không thống nhất với kết quả đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới giữa đất của gia đình bà với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) vào ngày 27/3/2020. 
 
Vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn đề nghị của bà Tăng Thị Nhẫn, ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường với nội dung - Đề nghị UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) cho bà phần đất có diện tích 721 m2 (dài 70 mét x ngang 10,3 mét) có vị trí nằm cặp phần đất của bà đang sử dụng tại Khu phố 3, Phường 1, vì bà cho rằng phần đất này gia đình bà đã kha... 
 
Chủ tịch UBND thị xã có nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Trần Thị Điền, ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường với nội dung - Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN phần đất có diện tích khoảng 20.000 m2 thuộc thửa số 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282; tờ BĐĐC số 2, vì bà cho rằn... 
 
Ông Bê xin điều chỉnh loại đất tại thửa số 1670, tờ bản đồ địa chính số 7, Khu phố 1, Phường 3 từ loại đất vườn sang loại đất vườn và ở đô thị 
 
​V/v trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An. Chi tiết xem tại đây. 
 
Về việc trả lời đơn và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Kim Hoa khiếu nại đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đai thị xã Kiến Tường. 
 
​ trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây. 
 
Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 40.000 m2 thuộc thửa số 274, 280, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 199; tờ BĐĐC số 1, 2 vì ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 1989 
 
Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 15.000 m2 thuộc thửa số 270, 271, 202, 180, 267, 268, tờ BĐĐC số 1 
 
Từ kết quả đo đạc nêu trên, UBND thị xã khẳng định ranh giới đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định không đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
 Trả lời những kiến nghị của bà Trần Thị Tri tại buổi tiếp công dân ngày 10/6/2020New Trả lời những kiến nghị của bà Trần Thị Tri tại buổi tiếp công dân ngày 10/6/2020
Không thống nhất với kết quả đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới giữa đất của gia đình bà với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) vào ngày 27/3/2020.

Tại buổi tiếp Công dân định kỳ ngày 10/6/2020 tại UBND thị xã Kiến Tường (viết tắt là UBND thị xã), bà Trần Thị Tri, ngụ Khu phố 1, Phường 3, thị xã Kiến Tường có đến trình bày những nội dung như sau:

1. Không thống nhất với kết quả đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới giữa đất của gia đình bà với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) vào ngày 27/3/2020.

2. Yêu cầu được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) theo hiện trạng mà gia đình bà đang sử dụng.

3. Không đồng ý với phần trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường khi xác định đất gia đình bà sử dụng có một phần là đất rừng sản xuất.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tri như sau:

- Nội dung thứ 1: UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng thị xã và UBND Phường 3 tổ chức kiểm tra lại vào ngày 24/6/2020; qua đó, đã xác định kết quả đo đạc, cắm mốc ranh giới giữa đất các hộ dân (trong đó có gia đình bà Tri) với đất của Nhà nước (cụm dân cư Cầu Dây) là đúng.

- Nội dung thứ 2: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì việc bà Tri yêu cầu cấp đổi giấy CN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chứ không thuộc thẩm quyền của UBND thị xã. Đề nghị bà Tri liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã để được hướng dẫn cụ thể.   

- Nội dung thứ 3: Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định đất gia đình bà Tri sử dụng có một phần là đất rừng sản xuất là có căn cứ, đúng với loại đất được thể hiện trên giấy CN của bà Tri số vào sổ 00610 cấp ngày 07/8/2015 và của ông Phạm Văn Nghĩa (chồng bà Tri) số vào sổ 00168 cấp ngày 14/10/2010.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Trần Thị Tri biết, mong bà Tri thống nhất với nội dung đã nêu trên./.


02/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
 Trả lời đơn đề nghị của  bà Tăng Thị NhẫnNew Trả lời đơn đề nghị của  bà Tăng Thị Nhẫn

Vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn đề nghị của bà Tăng Thị Nhẫn, ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) cho bà phần đất có diện tích 721 m2 (dài 70 mét x ngang 10,3 mét) có vị trí nằm cặp phần đất của bà đang sử dụng tại Khu phố 3, Phường 1, vì bà cho rằng phần đất này gia đình bà đã khai phá và sử dụng liên tục từ năm 1988 cho đến nay.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tăng Thị Nhẫn như sau:

- Phần đất mà bà Nhẫn đề nghị cấp giấy CN thuộc một phần thửa 141 (thửa mới là 540), tờ bản đồ địa chính số 2-9; theo hồ sơ địa chính thể hiện là đất do UBND thị trấn Mộc Hóa trước đây (nay là UBND Phường 1) quản lý; trong quá trình quản lý, UBND Phường 1 đã tiến hành khảo sát, đo đạc thực tế phần đất nêu trên để thống kê đưa vào quỹ đất công ích của Phường quản lý trước sự chứng kiến của những hộ giáp ranh (trong đó có ông Nguyễn Văn Chiến là chồng của bà Tăng Thị Nhẫn). Qua đó, tất cả các hộ đều ký xác nhận là đất công ích và thống nhất về ranh giới sử dụng đất. Hiện tại, phần đất trên đã nằm trong quy hoạch phân lô khu dân cư đô thị Sân bay giai đoạn 1 theo Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND thị xã.

Từ những nội dung trên, Chủ tịch UBND thị xã không đồng ý với việc bà Tăng Thị Nhẫn đề nghị cấp giấy CN phần đấ.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Tăng Thị Nhẫn được biết./.


02/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Hoàng KhanhNewQuyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Hoàng Khanh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Hoàng Khanh. Chi tiết xem tại đây.

02/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình TânV/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân

Chủ tịch UBND thị xã có nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Trần Thị Điền, ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường với nội dung:

- Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 20.000 m2 thuộc thửa số 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282; tờ BĐĐC số 2,  cho rằng phần đất này gia đình đã khai hoang từ năm 1989 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Điền như sau:

- Không thống nhất cấp giấy CN cho bà Điền phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công do UBND Bình Tân quản lý tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND thị xã về việc tạm giao quỹ đất công cho UBND xã Bình Tân quản lý.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Điền được rõ./.


05/06/2020 9:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời đơn xin điều chỉnh giấy CN.QSDĐ của ông Trương Văn BêVề việc trả lời đơn xin điều chỉnh giấy CN.QSDĐ của ông Trương Văn Bê
Ông Bê xin điều chỉnh loại đất tại thửa số 1670, tờ bản đồ địa chính số 7, Khu phố 1, Phường 3 từ loại đất vườn sang loại đất vườn và ở đô thị

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn xin điều chỉnh loại đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của ông Trương Văn Bê, ngụ Khu phố 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường với nội dung:

- Ông Bê xin điều chỉnh loại đất tại thửa số 1670, tờ bản đồ địa chính số 7, Khu phố 1, Phường 3 từ loại đất vườn sang loại đất vườn và ở đô thị, vì ông cho rằng trước đây ông mua lại đất của ông Nguyễn Văn Thà có cả đất vườn và thổ cư (ở đô thị), nhưng giấy CN lại thể hiện toàn bộ là đất vườn.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời ông Bê như sau:

  - Không thống nhất điều chỉnh giấy CN theo đề nghị của ông Bê vì về mặt pháp lý thì giấy CN của ông Bê được cấp đúng pháp luật, căn cứ trên hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Thà với ông Bê.        

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Trương Văn Bê được rõ./


03/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Về việc xử phát vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh KiệtVề việc xử phát vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh Kiệt
03/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tăng cường công tác tiêm phòng bệnh Dại đợt 1/2020Kiến Tường: Tăng cường công tác tiêm phòng bệnh Dại đợt 1/2020
Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh Dại đã lưu hành ở nước ta trong nhiều năm qua nhưng công tác tiêm phòng bệnh Dại chưa được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại trên chó, mèo ngày càng thấp

Những năm qua, bệnh Dại đã làm chết nhiều người gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tác động tiêu cực đến xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh Dại đã lưu hành ở nước ta trong nhiều năm qua nhưng công tác tiêm phòng bệnh Dại chưa được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại trên chó, mèo ngày càng thấp (năm 2019 tỷ lệ tiêm phòng của thị xã chỉ đạt 43%); người dân chủ quan trong nhận thức là chó, mèo nhà nuôi sẽ không mắc bệnh, Nhà nước không hỗ trợ vắc- xin tiêm phòng,...

Để ngăn ngừa dịch bệnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thị xã; đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại đợt 1/2020. UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã thực hiện nghiêm việc triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại đợt 1/2020. Trong đó, khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tác hại và các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên chó, mèo và ở người để người dân hưởng ứng tham gia, chủ động tiêm phòng phòng bệnh cho đàn chó, mèo.

- Quản lý chăn nuôi, tổ chức và giám sát công tác tiêm phòng bắt buộc theo quy định. Đồng thời xử lý các hộ chăn nuôi chó, mèo không chấp hành đăng ký và không tiêm phòng vắc- xin phòng bệnh Dại chó, mèo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cán bộ thú ý, trưởng/phó ấp, khu phố, trạm y tế cùng thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên chó, mèo và ở người.

- Khẩn trương liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã nhận vắc- xin theo chỉ tiêu phân bổ để tổ chức tiêm phòng trên địa bàn đạt hiệu quả. Nơi nào thực hiện tiêm phòng không đảm bảo chỉ tiêu và để phát sinh bệnh Dại thì Chủ tịch UBND xã, phường đó chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị xã.

Theo chỉ đạo trên, UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn này. 


22/05/2020 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm giai đoạn 2016-2020QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm giai đoạn 2016-2020

​Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm giai đoạn 2016-2020. Chi tiết xem tại đây.

22/05/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A đợt 1 và cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020Thị xã Kiến Tường tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A đợt 1 và cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020
Nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phòng ngừa các biểu hiện lâm sàng của bệnh khô mắt do thiếu Vitamin A, nâng cao hiểu biết về phòng chống thiếu Vitamin A cho người dân.

Nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phòng ngừa các biểu hiện lâm sàng của bệnh khô mắt do thiếu Vitamin A, nâng cao hiểu biết về phòng chống thiếu Vitamin A cho người dân. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 1546/UBND-TTYT về việc tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A đợt 1 và cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 với những yêu cầu cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp Trạm Y tế tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 đạt hiệu quả cao.

2. Treo khẩu hiệu tuyên truyền cho trẻ uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 tại trụ sở UBND các xã, phường và các Trạm Y tế trong thời gian thực hiện tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020.

 3. Trung tâm Y tế có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cho các Trạm Y tế để tổ chức thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nội dung tuyên truyền, hình thức tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và  phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020.

- Giám sát việc cho trẻ uống bổ sung uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 tại các điểm.

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng trước, trong chiến dịch.

5. Do chiến dịch đã được tổ chức trong nhiều năm, nên Ủy ban nhân dân thị xã không mở hội nghị triển khai chiến dịch tại thị xã, giao Trung tâm Y tế triển khai đến các Trạm Y tế thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai chiến dịch uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020, cân đối kinh phí hỗ trợ để chiến dịch thực hiện đạt hiệu quả cao và có kế hoạch phân công thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, giám sát tình hình cho trẻ uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 và phối hợp cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 để có chỉ đạo kịp thời.

Văn Tấn


22/05/2020 3:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân AnV/v trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An

V/v trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An. Chi tiết xem tại đây.

21/05/2020 12:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường chi đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyếtThị xã Kiến Tường chi đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Địa phương mắc cao nhất là Phường 1, xã Bình Hiệp, Phường 2, xã Bình Tân. Tỉ lệ mắc sốt xuất huyết dưới 15 tuổi chỉ chiếm 28% so với đối tượng từ 15 tuổi trở lên là 72%.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Tại thị xã Kiến Tường tính đến ngày 17/5/2020 đã ghi nhận 29 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 2 lần so với cùng kỳ 2019. Địa phương mắc cao nhất là Phường 1, xã Bình Hiệp, Phường 2, xã Bình Tân. Tỉ lệ mắc sốt xuất huyết dưới 15 tuổi chỉ chiếm 28% so với đối tượng từ 15 tuổi trở lên là 72%. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát mạnh trên địa bàn do gần vào mùa mưa, chỉ số côn trùng tăng cao, ý thức phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết của một số hộ dân còn chưa cao.

Trước tình hình trên, nhằm triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, quyết tâm khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc trong thời gian tới,

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Kiến Tường đã ban hành Công văn số 1507/UBND-TTYT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

- Phối hợp với UBND các xã, phường trong việc thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 15/6/2020".

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, phòng tránh muỗi đốt, diệt trừ lăng quăng để diệt trừ tác nhân lây truyền bệnh; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các địa bàn có chỉ số muỗi tăng cao; phát động phong trào vệ sinh môi trường tới tận các xã, phường, ấp, khu phố, các điểm dân cư tập trung và vùng có nguy cơ dịch bệnh cao.

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp mắc, tử vong do sốt xuất huyết; thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời. Chủ động về vật tư, trang thiết bị, thuốc cho công tác điều trị người bệnh.

- Tăng cường công tác tư vấn, giải thích cho người bệnh yên tâm điều trị đúng tuyến, hạn chế quá tải, cố gắng không để người bệnh nằm ghép.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Long An - cơ sở Đồng Tháp Mười, Trường THPT Kiến Tường,

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở; THPT, cao đẳng nghề, hướng dẫn các em học sinh tham gia giữ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt tại nhà.

- Kiểm tra tất cả dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng. Đảm bảo thả cá 7 màu trong tất cả các vật chứa nước lớn như hồ, lu, khuyu…

- Phối hợp với Trung tâm Y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi tại trường theo chỉ định xử lý ổ dịch của ngành y tế.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh

Phối hợp với ngành Y tế triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch

Cấp kinh phí kịp thời để thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

6. Các thành viên khác trong Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân,  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người

Tùy theo nhiệm vụ và chức năng của ngành mình mà triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao.

7. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, lãnh đạo các Đoàn thể thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành

- Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh phối hợp với ngành Y tế và UBND các xã, phường  thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên
địa bàn, tích cực tham gia các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi
trường.

- Chỉ đạo công chức, viên chức tự diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và tại nhà hàng tuần. Phối hợp với Trung tâm Y tế trong phun hóa chất diệt muỗi và diệt lăng quăng khi xãy ra ổ dịch sốt xuất huyết.

8. UBND các xã, phường

- Thực hiện truyền thông hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất" ngày 15/6/2020. Riêng Phường 1, Phường 2, xã Bình Hiệp thì thực hiện thêm chiến dịch diệt lăng quăng (trong khoảng thời gian từ ngày 8/6/2020 đến 20/6/2020). Bố trí một phần kinh phí hỗ trợ thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng ngoài các nội dung chi do cấp tỉnh và cấp thị xã hỗ trợ.

- Chỉ đạo ban ngành, trưởng phó ấp/khu phố, y tế ấp/khu phố, cộng tác viên có trách nhiệm tham gia nhóm diệt lăng quăng của xã, phường trong xử lý ổ dịch và trong chiến dịch diệt lăng quăng, đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo công chức, viên chức tự diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và tại nhà hàng tuần. Phối hợp với Trung tâm Y tế trong phun hóa chất diệt muỗi và diệt lăng quăng khi xãy ra ổ dịch sốt xuất huyết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Vận động, nhắc nhở nhân dân tự thực hiện vệ sinh môi trường trong và xung quanh nơi ở, khu dân cư, không để xãy ra các ổ chứa lăng quăng. Đối với các hộ để xãy ra các ổ chứa lăng quăng, ổ dịch mà cố tình chây ì không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì UBND xã, phường có thể xử phạt tại Điều 11, khoản 2.b theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

21/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời đơn và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Kim Hoa khiếu nại đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đai thị xã Kiến TườngVề việc trả lời đơn và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Kim Hoa khiếu nại đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đai thị xã Kiến Tường
19/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Triển khai vắc-xin Lở mồm long móng bò sữa toàn thị xã và trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020Triển khai vắc-xin Lở mồm long móng bò sữa toàn thị xã và trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020
1. Thời gian thực hiện

a) Xây dựng kế hoạch: Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 11/5/2020.  

b) Tổ chức tiêm phòng: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 25/5/2020.

Thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện tiêm phòng miễn phí vắc-xin Lở mồm long móng (LMLM) trên bò sữa và trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Thời gian thực hiện

a) Xây dựng kế hoạch: Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 11/5/2020.   

b) Tổ chức tiêm phòng: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 25/5/2020.

c) Báo cáo sơ kết tiêm phòng: Hạn chót ngày 29/5/2020. Báo cáo gửi văn bản về UBND thị xã (thông qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã và Phòng Kinh tế thị xã).

d) Quyết toán: Hạn chót ngày 05/6/2020; Sau thời gian nói trên UBND thi xã sẽ kết thúc đợt quyết toán và không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

Đối với các đơn vị và các đối tượng không được hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch, tổ chức tiêm phòng vắc-xin thu tiền cho đàn trâu, bò và bò sữa trên địa bàn cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí.

2. Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM

a) Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM trên bò sữa

Tỉnh không hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch, tổ chức tiêm phòng vắc-xin thu tiền cho đàn bò sữa trên địa bàn (nếu có) cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí trâu, bò vùng khống chế đợt 1 năm 2020.

b) Kế hoạch phân bổ vắc-xin LMLM trên trâu, bò vùng khống chế

- Căn cứ đăng ký nhu cầu vắc-xin của UBND các xã, phường. UBND thị xã phân bổ vắc-xin LMLM như sau:

- Nguồn vắc-xin: Trung ương cấp.

- Đối tượng tiêm phòng miễn phí: Toàn đàn trâu, bò nuôi thuộc diện tiêm.

- Đối tượng không tiêm phòng miễn phí: Trâu, bò thuộc các hộ kinh doanh.

- Loại vắc xin sử dụng: LMLM 2 type (O, A), đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất

Phân bổ vắc-xin LMLM tiêm phòng trâu, bò vùng khống chế như sau:

STTĐơn vịPhân bổ vắc-xin đợt 1/2020 (liều)Ghi chú
1Phường 175 
2Phường 2 50 
3Phường 350 
4Xã Thạnh Trị700 
5Xã Bình Tân250 
6Xã Tuyên Thạnh150 
7Xã Thạnh Hưng250 
8Xã Bình Hiệp450 
Tổng cộng1.975 

- Đối tượng phải tự mua vắc-xin tiêm phòng: Ngoài các đối tượng được hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng miễn phí, chủ hộ phải tự mua vắc-xin tiêm phòng bắt buộc toàn đàn trâu, bò và bò sữa theo hướng dẫn của ngành thú y, tiêm phòng cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí.

- Cán bộ thú y trực tiếp tiêm phòng, tiêm phòng sai đối tượng miễn phí phải chịu trách nhiệm và hoàn trả toàn bộ tiền vắc-xin.

- Trong quá trình thực hiện nếu có nhu cầu bổ sung vắc-xin, UBND các xã, phường liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để đăng ký.

- Về việc nhận vắc-xin tiêm phòng: Trong quá trình triển khai thực hiện, các xã, phường gửi phiếu yêu cầu về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để nhận vắc-xin tiêm phòng.

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, UBND thị xã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã gửi văn bản đăng ký nhu cầu vật tư (số lượng vắc-xin đã triển khai thực hiện); đồng thời thu hồi vỏ chai, lập biên bản tiêu hủy và thực hiện tiêu hủy theo quy định.

- Phiếu tiêm phòng: 01 phiếu/hộ.

3. Kinh phí, biện pháp thực hiện

a) Kinh phí

- Hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng vùng khống chế: Nguồn Trung ương cấp.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện (xăng xe, văn phòng phẩm...): Giao Phòng Kinh tế cân đối nguồn sự nghiệp Nông nghiệp- Công nghiệp- Thương mại dịch vụ năm 2020 để hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

- Người chăn nuôi: Hộ chăn nuôi trâu, bò, bò sữa thuộc đối tượng như trên, được hỗ trợ vắc-xin miễn phí, tiền công tiêm phòng phải trả theo quy định.

b) Biện pháp thực hiện

- UBND các xã, phường:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai đợt tiêm phòng; phân công cán bộ thú ý trực tiếp tiêm phòng và thường xuyên giám sát thực hiện.

+ Rà soát tổng đàn, phân loại đàn thuộc diện tiêm.

+ Thông tin tuyên truyền vận động trước và trong đợt tiêm phòng để người chăn nuôi hưởng ứng tham gia, chủ động tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc.

+ Tổ chức tiêm phòng tập trung đúng lịch (không giải quyết quyết toán tiêm phòng không đúng lịch tiêm phòng), báo cáo sơ kết, quyết toán vắc-xin dứt điểm sau đợt tiêm phòng.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã:

+ Phân công cán bộ phụ trách địa bàn; phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện.

+ Nhận, bảo quản vắc-xin; tập huấn hướng dẫn cho cán bộ tham gia tiêm phòng về bảo quản và sử dụng vắc-xin.

+ Kiểm tra, giám sát tiêm phòng, đối tượng tiêm phòng. Kiểm tra sau tiêm phòng tỷ lệ 10% tổng số hộ đã được tiêm phòng.

+ Báo cáo sơ kết, quyết toán vắc-xin tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh đúng quy định. 

Văn Tấn

 


09/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
 Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường

 trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

09/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Chi tiết xem tại đây.

09/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chínhKiến Tường: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên; công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ CCHC được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường. Trung tâm Hành chính công thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã nhất là đối với UBND cấp xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn thị xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao; việc khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của đơn vị chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện triệt để. Còn tình trạng niêm yết TTHC, bảng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức đối với TTHC niêm yết chưa theo đúng quy định; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn; còn trường hợp trả hồ sơ yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung chưa đảm bảo thời gian quy định; còn tình trạng tiếp nhận các bản sao có chứng thực đối với giấy tờ xuất trình đối chiếu như: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…; giải quyết hồ sơ chưa thống nhất, đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; tiếp nhận thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ; còn tình trạng tiếp nhận TTHC tại bộ phận chuyên môn. Chưa kịp thời trong việc rà soát, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban chuyên môn theo quy định; còn chậm trong việc rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; còn trường hợp cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn chuyên môn theo quy định. Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành còn trường hợp tài khoản được cấp nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không thường xuyên; còn trường hợp thư điện tử được cấp nhưng không sử dụng thường xuyên; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh còn thấp; chưa thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ CBCCVC trên phần mềm Quản lý CBCCVC.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu CCHC trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC; căn cứ vào kết quả Chỉ số CCHC hàng năm, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của đơn vị, địa phương mình để làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC. Qua đó, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm các nhiệm vụ CCHC được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Phát huy sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về CCHC để nhân rộng. Tăng cường thông tin tuyền truyền sâu rộng công tác CCHC tại đơn vị, hình thức thực hiện tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần tác động tích cực đến CBCCVC và người dân.  

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra. Qua đó, chấn chỉnh đạo đức công vụ của CBCC-VC, văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và uy tín của chính quyền địa phương đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

3. Thường xuyên rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản ban hành chưa đúng quy định; Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND cấp xã rà soát niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thông tin địa chỉ, cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định; chấn chỉnh triệt để tình trạng tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận chuyên môn đối với cấp xã, đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã là đầu mối duy nhất liên hệ với cá nhân, tổ chức trong suốt quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; các phòng, ban chuyên môn không được liên hệ với cá nhân, tổ chức để thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc thông tin kết quả giải quyết...

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị để hạn chế tối đa tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chấn chỉnh việc yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ chưa đảm bảo thời gian quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo rà soát việc tiếp nhận hồ sơ TTHC giữa phần mềm và hồ sơ giấy thực tế đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra; chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận thừa, thiếu và thành phần hồ sơ không đúng theo Bộ TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữa chức vụ lãnh đạo, không để xảy ra tình trạng thiếu chuẩn mà vẫn được bổ nhiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

6. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn gắn với vị trí việc làm và công tác quy hoạch của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong công tác bồi dưỡng cần chú trọng tổ chức bồi dưỡng đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

7. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn để đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua mạng, qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công tích cực phối hợp với Bưu điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2368/UBND-THKSTTHC ngày 22/5/2019.

8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, khai thác sử dụng có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai; Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của đơn vị để bố trí, tu bổ, sửa chữa, bảo quản, chống xuống cấp trụ sở, tạo vẻ mỹ quan nơi công sở và tăng cường đầu tư trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, nhất là đối với cấp xã.

Văn Tấn


09/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Vềviệc khen thưởng thành tích triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ 2017-2022Vềviệc khen thưởng thành tích triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ 2017-2022

​Vềviệc khen thưởng thành tích triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết xem tại đây.

09/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Vận động Hiến máu tình nguyện năm 2020 chung tay phòng, chống dịch Covid-19Kiến Tường: Vận động Hiến máu tình nguyện năm 2020 chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện vào ngày 27/6/2020.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu điều trị trong thời gian phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona;

Tăng cường công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu.

Tổ chức hiến máu, tiếp nhận máu tại địa phương nhằm đạt chỉ tiêu được giao, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện từ các nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh phổ thông trung học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao vai trò của thành viên Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã, Hội Chữ thập đỏ, cán bộ y tế cơ sở và các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng.

Với thông điệp năm 2020: "Giọt máu đào - trao đời sự sống" và tiếp tục thực hiện thông điệp của tỉnh Long An: "Giọt máu đào chung tay phòng, chống dịch Covid-19".

Thị xã Kiến Tường yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tuyên truyền về kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2020.

Tuyên truyền và tư vấn đối với các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh phổ thông trung học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân có sức khỏe tốt, tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện để tiếp nhận được trong năm 2020 đạt lượng máu ít 520 đơn vị máu.

Động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, tỉnh.

Đảm bảo an toàn cho người hiến máu, người nhận máu và nhân viên làm công tác nhận máu, truyền máu đặc biệt trong an toàn cho phòng chống dịch bệnh Covid-19 và từng bước đưa phong trào hiến máu tình nguyện mang tính bền vững.

Theo đó, thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện vào ngày 27/6/2020.

Văn Tấn


09/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định Về việc đề nghị khen thưởng đột xuất công tác chi trả tiền trợ cấp cho người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Quyết định Về việc đề nghị khen thưởng đột xuất công tác chi trả tiền trợ cấp cho người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
25/04/2020 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn yêu cầu cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tin, Ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến TườngTrả lời đơn yêu cầu cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tin, Ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường
Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 40.000 m2 thuộc thửa số 274, 280, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 199; tờ BĐĐC số 1, 2 vì ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 1989

          Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Nguyễn Tin, ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân với nội dung:

           - Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 40.000 m2 thuộc thửa số 274, 280, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 199; tờ BĐĐC số 1, 2 vì ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 1989 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

           Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời ông Nguyễn Tin như sau:

           - Không thống nhất cấp giấy CN.QSDĐ cho ông Nguyễn Tin phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công do xã Bình Tân và Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thị xã về việc tạm giao quỹ đất công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý.

           Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Nguyễn Tin được rõ./.        

BBT

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn yêu cầu cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Cảnh, Ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến TườngTrả lời đơn yêu cầu cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Cảnh, Ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường
Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 15.000 m2 thuộc thửa số 270, 271, 202, 180, 267, 268, tờ BĐĐC số 1

           Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của bà Bùi Thị Cảnh, ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân với nội dung:

           - Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN.QSDĐ phần đất có diện tích khoảng 15.000 m2 thuộc thửa số 270, 271, 202, 180, 267, 268, tờ BĐĐC số 1, vì bà cho rằng phần đất này gia đình bà đã khai hoang từ năm 1989 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

           Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Bùi Thị Cảnh như sau:

           - Không thống nhất cấp giấy CN.QSDĐ cho bà Bùi Thị Cảnh phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công do Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thị xã về việc tạm giao quỹ đất công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý.

          Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Bùi Thị Cảnh được rõ./.

BBT

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Trả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân AnTrả lời bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An
 Từ kết quả đo đạc nêu trên, UBND thị xã khẳng định ranh giới đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định không đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông.

Vừa qua, UBND thị xã nhận được Tờ tường trình sự việc của bà Nguyễn Thị Hằng (đại diện cho bà Nguyễn Thị Đông), cư ngụ tại Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An với nội dung:

- Bà Nguyễn Thị Hằng đề nghị đo đạc tổng thể khu đất của gia đình bà để xác định diện tích còn lại của các thửa số 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7, Phường 3, thị xã Kiến Tường.

Sau khi xem xét, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã kiểm tra, đo đạc xác định diện tích còn lại của các thửa đất nêu trên. Nay, UBND thị xã Kiến Tường có ý kiến như sau:

- Ngày 09/10/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 3 tiến hành đo đạc thực tế diện tích còn lại của các thửa 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7. Tuy nhiên, do Trường mẫu giáo thi công chưa hoàn thành, chưa có ranh giới cụ thể nên chưa thể đo đạc, xác định theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hằng.

- Ngày 28/02/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã và UBND Phường 3 tiếp tục đo đạc xác định diện tích còn lại của các thửa đất thuộc thửa 929, 931, 933, tờ bản đồ số 7 đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông. Đồng thời, tại thời điểm đo đạc các đơn vị đã cắm mốc ngoài thực địa từng vị trí cụ thể như: Đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Đông để thi công Trường mẫu giáo và đường giao thông, đất còn lại của bà Nguyễn Thị Đông, đất hoán đổi cho bà Nguyễn Thị Đông. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hằng không đồng ý và đề nghị đo đạc lại theo ranh giới do gia đình bà xác định.

           - Ngày 13/3/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 3 đo đạc theo ranh giới do bà Nguyễn Thị Hằng xác định. Kết quả đo đạc, tổng diện tích đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định thuộc thửa 929, 931, 933 là 5.888m2 (kèm theo sơ đồ khu đất), trong đó:

           + Thửa số 929: 1.329m2

           + Thửa số 931: 335m2.

           + Thửa số 933: 2.801m2.

           + Phần đất thuộc phạm vi đã thu hồi công trình cụm dân cư làng nghề giai đoạn 2: 148m2.

           + Phần đất đã thu hồi của ông Võ Văn Chiến thuộc công trình cụm dân cư làng nghề giai đoạn 3: 1.275m2 [1.080m2 (1 phần thửa 932) + 195m2 (1 phần thửa 930)].

           Từ kết quả đo đạc nêu trên, UBND thị xã khẳng định ranh giới đất do bà Nguyễn Thị Hằng xác định không đúng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hồ sơ thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đông.

            UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho Bà được rõ. Nếu không đồng ý kết quả đo đạc nêu trên, bà Nguyễn Thị Hằng có thể liên hệ tổ chức khác có chức năng đo đạc để xác định và gửi kết quả đến UBND thị xã xem xét.

BBT

22/04/2020 10:00 SAĐã ban hành
Trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Phan Văn Trường, ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long AnTrả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Phan Văn Trường, ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

​Trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Phan Văn Trường, ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Chi tiết xem tại đây.

17/04/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xãKiến Tường: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Thực hiện Công điện số 2134/CĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An

Thực hiện Công điện số 2134/CĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách ly xã hội và yêu cầu mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, trường hợp cấp thiết phải ra khỏi nhà thì bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn.

2. Duy trì nghiêm túc các chốt biên phòng trên tuyến biên giới và hoạt động của 02 Tổ kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh của thị xã.

3. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, dịch vụ sau đây cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh, gồm:

- Các lễ hội trên địa bàn thị xã.

- Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện.

- Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

- Các câu lạc bộ, cơ sở, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao như: Dạy Yoga, thiền, khiêu vũ, dưỡng sinh và các hính thức dạy học, sinh hoạt theo nhóm khác.

- Các rạp chiếu phim, điểm massage, karaoke, vũ trường, đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Câu lạc bộ hát với nhau, bida, hồ bơi.

- Các hình thức hoạt động thể thao ngoài trời tập trung trên 20 người.

- Các cơ sở giới thiệu sản phẩm trải nghiệm nằm trị bệnh.

- Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.

- Dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng.

- Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tất cả các loại hình (hợp đồng; du lịch; taxi và tuyến cố định và xe buýt) trừ các hoạt động của xe đưa rước công nhân. Thời gian thực hiện từ 00 giờ ngày 17/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

+ Riêng 02 bến phà: Bến Lò Gạch - Phường 1 và bến Bà Kén – Phường 2 được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch như: không được vận chuyển từ 10 người trở lên trên một lượt và phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, chủ phà phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách rửa tay theo quy định.

4. Các hoạt động, dịch vụ sau đây được hoạt động trở lại nhưng phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, gồm:

- Dịch vụ nhà hàng, ăn uống, nhưng phải đảm bảo ở mỗi cơ sở dịch vụ không quá 20 người trong cùng một thời điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định;

- Hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (đảm bảo không tiếp nhận đoàn quá 10 người).

5. Tất cả học sinh các cấp học và sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh .

6. Các cơ quan, đơn vị nhà nước yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở bình thường và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có phương án đảm bảo an toàn theo quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế.

7. Trung tâm Hành Chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính các xã, phường hoạt động trở lại bình thường, nhưng phải có phương án đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan và đơn vị. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (kể cả việc trả kết quả giải quyết bằng dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu).

Riêng thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân tại Trung tâm Hành chính công thị xã: Tiếp tục tạm ngưng thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian trên, công dân có yêu cầu cấp thiết về chứng minh nhân dân thì có thể liên hệ trực tiếp Công an địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

8. Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 2 và các ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa và phòng, chống buôn lậu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tập trung, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện đúng các quy định, biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, tỉnh và của thị xã; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt các quy định trên.

10. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền Thanh thị xã tập trung, tăng cường đưa tin thường xuyên, liên tục nội dung Công văn này và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh, UBND thị xã về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo mọi người dân đều biết, nắm rõ và tự giác thực hiện.

11. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của thị xã theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công tiếp tục phối hợp với cấp ủy, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nêu trên, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Văn Tấn

17/04/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè thu 2020Kiến Tường chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè thu 2020
Dự kiến thời vụ xuống giống như sau:
+ Đợt 1: Từ 15/4 - 25/4/2020 DL (nhằm ngày 23/3 - 03/4/2020 AL).
+ Đợt 2: Từ 13/5 - 23/5/2020 DL (nhằm ngày 21/4 - 01/4/2020 AL - nhuần tháng 4).

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Dự báo trong những tháng nữa đầu năm 2020 ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nữa cuối năm 2020; dòng chảy trên sông Mê Kông về đồng bằng sông Cửu Long trong nữa cuối tháng 3 - 4/2020 ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) và năm 2016 từ 5 - 20%, mực nước tại Biển Hồ (Campuchia) ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho đồng bằng sông Cửu Long không nhiều, tình hình xâm nhập mặn ở Long An nói chung và thị xã Kiến Tường nói riêng tiếp tục ở mức độ sâu hơn, gay gắt hơn so với TBNN và thời gian xâm nhập, độ mặn khả năng tăng cao tại các sông từ nay đến tháng 5/2020.

Vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020, toàn thị xã đã gieo sạ được 14.494 ha, đã thu hoạch 14.494 ha, năng suất khô ước đạt 69,6 tạ/ha, sản lượng 100.846 tấn. Do tác động của khô hạn và xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp tỉnh và thị xã đã khuyến cáo nông dân không tiếp tục xuống giống lúa Hè Thu sớm. Tuy nhiên, tại một số nơi nông dân đã tranh thủ gieo sạ lúa Hè Thu sớm ngay sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân. Với tình hình thời tiết diễn biến bất lợi và khả năng một số sinh vật gây hại từ trà lúa Hè Thu sớm lây lan gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho sản xuất lúa Hè Thu 2020 chính vụ nhất là sâu năn, rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL),...

Để tập trung chỉ đạo, đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu 2020 đạt kết quả tốt, hạn chế sự lây truyền của các đối tượng gây hại, cũng như nguy cơ tác động của khô hạn, xâm nhập mặn,... Thị xã Kiến Tường đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Xác định thời vụ gieo sạ

- Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo rà soát, bố trí kế hoạch xuống giống lúa Hè Thu hợp lý, đảm bảo thời gian cách ly với vụ Đông Xuân ít nhất 3 tuần; khuyến cáo nông dân xuống giống phù hợp với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ sớm và theo lịch né rầy. Dự kiến thời vụ xuống giống như sau:

+ Đợt 1: Từ 15/4 - 25/4/2020 DL (nhằm ngày 23/3 - 03/4/2020 AL).

+ Đợt 2: Từ 13/5 - 23/5/2020 DL (nhằm ngày 21/4 - 01/4/2020 AL - nhuần tháng 4).

- Những vùng bị nhiễm mặn, trước khi gieo sạ cần chú ý công tác cày xới rửa mặn; các vùng không chủ động được nguồn nước, sử dụng chủ yếu là nước mưa thì kiên quyết không gieo sạ khi chưa bắt đầu mùa mưa nhằm tránh thiệt hại.

2. Cơ cấu giống

Ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường xuất khẩu, cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn như:

- Nhóm giống lúa chủ lực: OM 4900, OM 5451, Nếp, Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, ST, RVT, OM 6976,….

- Sử dụng các giống lúa chống chịu hạn, phèn mặn trung bình - khá: AS996, OM 5451, OM 6976, OM 1352,... cho những vùng khó khăn về nước tưới, chịu ảnh hưởng phèn, mặn.

Lưu ý: Các giống lúa Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 5451, RVT, ST nhiễm đến hơi nhiễm rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá,… Trong quá trình canh tác, cần chú ý kỹ để phát hiện sớm và chủ động phòng trừ.

- Tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân bằng nhiều hình thức về tình hình sinh vật gây hại cây trồng, chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông, lịch gieo sạ để người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại có hiệu quả và tích cực trong việc lấy nước, tiêu nước trong sản xuất nông nghiệp.

- Khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa Hè Thu sớm; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, nguồn nước để có kế hoạch trữ nước ngọt tưới cho lúa, huy động mọi phương tiện, tận dụng mọi điều kiện sẵn có để trữ nước ngọt.

- Thường xuyên đo độ mặn ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng mặn để nắm bắt kịp thời tình hình xâm nhập mặn; hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Củng cố hệ thống bẫy đèn, theo dõi các đợt rầy nâu di trú, theo dõi tình hình sâu năn; tăng cường kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn kịp thời các biện pháp chăm sóc cây lúa, phòng ngừa, xử lý sinh vật gây hại.

- Hướng dẫn thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột như đào, bắt, bẫy chuột và sử dụng thuốc diệt chuột sinh học; hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc, hóa chất độc hại; tuyệt đối không dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.

- Thường xuyên theo dõi thông tin tình hình xâm nhập mặn của các tuyến sông trên website Phòng, chống thiên tai của tỉnh (http:pctt.longan.gov.vn) để chủ động thực hiện các giải pháp ứng khó với khả năng hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước tưới; chủ động cân đối nguồn nước tưới, tranh thủ mở các cống để tích trữ nước tối đa khi độ mặn nhỏ hơn 01g/lít.

- Tăng cường vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

 - Thường xuyên kiểm tra sự cố rò rỉ nước mặn tại các cửa cống, hoàn chỉnh hệ thống đê bao dọc theo sông lớn, xây dựng các công trình ngăn mặn tại các điểm trọng yếu.

- Tổ chức khuyến cáo nông dân ứng dụng kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ cho lúa và tưới nhỏ giọt, phun mưa cho cây trồng khác,... điều chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại vật tư không đảm bảo chất lượng, hàng gian, hàng giả trên thị trường.

- Tập trung triển khai hoàn thành chỉ tiêu và hiệu quả Chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao; khuyến cáo phát triển các giống lúa, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình sản xuất hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất. Huy động trong nhân dân để thực hiện thủy lợi nội đồng, quan tâm hỗ trợ nâng cao năng lực, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị các HTX; theo dõi, chỉ đạo thực hiện liên kết sản sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, tổ chức nông dân và nông dân.

- Tiếp nhận, xử lý bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

- Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác thích hợp với diễn biến nguồn nước và xâm nhập mặn để tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân.

- Địa phương có diện tích lúa Hè Thu sớm đã gieo sạ cần tập trung quản lý, theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại, phát hiện và phòng trừ kịp thời đặc biệt là sâu năn, rầy nâu, VL-LXL, không để bộc phát, lây lan sang lúa Hè Thu chính vụ; phối hợp với các đoàn thể vận động nông dân trục vớt lục bình nhằm khai thông dòng chảy phục vụ sản xuất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện gieo sạ lúa tập trung đồng loạt, né rầy theo lịch thời vụ khuyến cáo; tham gia sản xuất theo cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản an toàn, theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Văn Tấn

16/04/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường chỉ thị công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn năm 2020Thị xã Kiến Tường chỉ thị công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn năm 2020
Năm 2020 được xem là năm thời tiết cực đoan, đầu năm mưa ít, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2020 được xem là năm thời tiết cực đoan, đầu năm mưa ít, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; trong thời kỳ chuyển mùa tháng 3, 4, 5 xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông, lốc, sét, mưa đá; cuối năm mưa, bão nhiều với cường độ lớn và nguy hiểm,…

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó các tình huống bất lợi do thiên tai, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, nhất là phải bảo đảm an toàn tính mạng người dân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy ưu điểm, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.

2. Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, chỉ huy ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

3. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; rà soát phương án, nhiệm vụ PCTT và TKCN phù hợp thực tế địa phương, triển khai thực hiện phương án ứng phó các loại hình thiên tai trên địa bàn theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

4. Rà soát, chủ động di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai, có phương án sơ tán đảm bảo an toàn đối với các hộ chưa có điều kiện di dời.

5. Tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

6. Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình đầu mối, đê bao, các thiết bị phục vụ vận hành trong mùa lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, bão, lũ. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

8. Tổ chức tập huấn, diễn tập, tuyên truyền các văn bản pháp luật, dự báo, cảnh báo về PCTT rộng rãi đến tận người dân. Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Long An.

9. Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

10. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã các nội dung để chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi có thiên tai xảy ra.

Từ đó, thị xã Kiến Tường cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể:

- Rà soát, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng ven sông có nguy cơ sạt lở đất; các khu vực thoát...) có khả năng ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của địa phương mình. Bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai ở những vùng trọng điểm, xung yếu.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về công tác phòng, ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao ý thức chủ động của người dân và cán bộ quản lý. Tổ chức hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống,… đảm bảo sử dụng trong thời gian ít nhất 7 ngày.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

- Tập trung khẩn trương rà soát, chủ động gia cố hệ thống bờ bao lửng để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất, đề phòng lũ sớm có thể xảy ra đột biến. 

- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, thanh niên xung kích,... để chủ động sửa chữa nhà cửa, dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác… đến từng ấp, đặc biệt là những vùng dễ bị chia cắt khi có mưa lũ.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên tại địa bàn quản lý. Phát hiện, báo cáo kịp thời những vị trí đê bao hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp khắc phục hạn chế tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

- Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; tổ chức lực lượng quản lý đê ở địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ công trình gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ để phục vụ công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa, lũ.

- Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để có kế hoạch chặt tỉa cành, không để cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại; tháo dỡ các panô, áp phích, biển quảng cáo không đảm bảo an toàn.

- Tổ chức phát động trong dân rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các nhà dân để có biện pháp gia cố đối phó với giông, lốc.

- Khi có thiên tai xảy ra, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại (theo biểu mẫu của Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra); đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ.

- Tổ chức quản lý khai thác, vận hành chặt chẽ các công trình thủy lợi đầu mối phục vụ tiêu úng, phòng, chống lũ và ngăn triều cường. Kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT và TKCN năm 2020 ở các xã, phường.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã năm 2020; điều chỉnh, bổ sung các phương án PCTT và TKCN sát với tình hình thực tế.

- Có kế hoạch nuôi trồng, thu hoạch thủy sản hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kịp thời hiệu quả.

- Theo dõi diễn biến mực nước, chất lượng nước ở các tuyến sông trên địa bàn thị xã, cập nhật và thông báo kịp thời tình hình lũ, hạn, xâm nhập mặn, phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng tránh. Chủ trì triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2020 trên địa bàn thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với các xã, phường rà soát, phân loại và đề xuất UBND thị xã chủ trương đầu tư tu sửa, nâng cấp các công trình cấp bách phòng, chống thiên tai năm 2020.

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán, công khai Quỹ Phòng chống thiên tai của thị xã theo đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết nhằm sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu. Phối hợp với các xã, phường tuyên truyền phát động trong dân tự dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu ở từng hộ gia đình khi có thiên tai xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai. Rà soát các công trình giao thông ảnh hưởng đến thoát lũ để có biện pháp xử lý. Kịp thời sửa chữa hệ thống giao thông đường bộ khi có sự cố, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vận tải thủy, bộ, hỗ trợ di tản, cứu hộ khi cần thiết.

- Rà soát chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý hoạt động của phương tiện vận tải thủy nhất là các phương tiện vận chuyển hành khách qua kênh, sông. Hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lũ để hạn chế thiệt hại. Thông báo tạm ngưng giao thông tại các đoạn đường bị ngập lũ và thông tin các phương tiện vận chuyển thay thế.

- Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, tổ chức, người dân thực hiện đúng tiêu chuẩn thiết kế; đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chú trọng tính đến khả năng chịu được gió bão, giông lốc.

- Lập phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu, đường khi ngập lụt xảy ra bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình tình thực tế. Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng tham gia ứng phó khi có sự cố cháy nổ, thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Bố trí thời gian học cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế mùa bão lũ, có phương án bảo vệ cơ sở vật chất trong mùa bão lũ. Đảm bảo an toàn các kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng… năm 2020 khi thiên tai xảy ra.

- Kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi bão, giông, lốc xảy ra.

- Kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác PCTT và TKCN thông suốt trong mọi tình huống.

- Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ số thuốc để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng ngừa dịch bệnh và khắc phục môi trường sau thiên tai để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

- Kịp thời tổ chức thăm hỏi, chủ động chỉ đạo thực hiện cứu trợ theo chế độ quy định đối với các gia đình, hộ nhân dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng thiên tai. Triển khai thực hiện tốt chính sách cứu trợ xã hội.

- Cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa thiên tai để nhân dân biết và tự chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn.

- Kiểm tra hệ thống điện trước mùa mưa, lũ, bão và có phương án xử lý ngay các sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống điện. Tổ chức kiểm tra, bắt buộc các tổ chức, các hộ dân phải nâng cấp ngay hệ thống đường dây điện không an toàn ở nông thôn, nhất là các đường điện cắt ngang sông, rạch phải có trụ điện thật chắc chắn và đảm bảo độ cao an toàn. Nơi nào mà đường dây không đủ độ cao an toàn thì ngành điện phải khắc phục sửa chữa ngay.

- Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lũ và cung cấp thông tin kịp thời bảo đảm cho công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai và kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai.

- Giải quyết kinh phí phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả, hướng dẫn thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí phòng chống lụt bão theo đúng chế độ quy định.

- Tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên và trong cộng đồng, khuyến cáo người dân quan tâm chăm sóc người già, trẻ em trong mùa mưa, lũ, tránh tình trạng trẻ em té nước do bất cẩn. Khuyến cáo và vận động các hộ gia đình bố trí một vài vị trí trú tránh an toàn để chủ động ứng phó khi có giông, lốc đột ngột xảy ra.

Văn Tấn

16/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường Trả lời đơn của ông Lý Thanh Sang, ngụ khu phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường
07/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của ông Nguyễn Ngọc Ga ngụ Khu phố 3, Phường 3V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của ông Nguyễn Ngọc Ga ngụ Khu phố 3, Phường 3
Ông Ga yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ phần đất tại Khu phố 3, Phường 3, vì ông cho rằng ông đã sử dụng phần đất này từ năm 1994 đến nay

          Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Ga, ngụ Khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường với nội dung như sau:

           - Ông Ga yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ phần đất tại Khu phố 3, Phường 3, vì ông cho rằng ông đã sử dụng phần đất này từ năm 1994 đến nay, không ai tranh chấp.

           Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

           - Không đồng ý với yêu cầu của ông Nguyễn ngọc Ga về việc cấp giấy CN.QSDĐ phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này là đất công do Nhà nước quản lý và ông đã nhiều lần thừa nhận điều này tại các buổi làm việc với UBND Phường 3 trước đây.

            Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Ga được rõ./.

07/04/2020 9:00 CHĐã ban hành
 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1
29/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
20/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​