Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308762
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Lịch tiếp công dân
 
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 10 và ngày 24 hàng tháng, Bí thư Thị ủy tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì dời vào ngày làm việc kế tiếp). Ban Tiếp Công dân thị xã Kiến Tường giúp Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên t... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

​Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

30/11/2020 10:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình TânV/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân
Qua kiểm tra, phần đất mà bà Hoa đề nghị cấp giấy CN có diện tích theo hồ sơ địa chính là 6.173 m2 (chưa đo đạc thực tế), thuộc các thửa 431, 498, 495, 496, 499, 500, 503, 504, 506, tờ bản đồ địa chính số 2

Ngày 09/10/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Nguyễn Thị Hoa với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 6.800 m2 tại ấp Gò Tranh, xã Bình Tân  cho rằng phần đất này gia đình đã được chính quyền xã Bình Tân cấp cho 5.000 m2 và trong quá trình sử dụng bà đã khai hoang thêm phần còn lại và sử dụng từ năm 1997 cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Hoa như sau:

- Qua kiểm tra, phần đất mà bà Hoa đề nghị cấp giấy CN có diện tích theo hồ sơ địa chính là 6.173 m2 (chưa đo đạc thực tế), thuộc các thửa 431, 498, 495, 496, 499, 500, 503, 504, 506, tờ bản đồ địa chính số 2; phần đất này thuộc quỹ đất công do UBND thị xã giao cho UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/9/2014; do đó, không thống nhất cấp giấy CN cho bà Hoa.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Hoa được rõ và chỉ trả lời cho bà một lần với cùng nội dung


05/11/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tăng cường lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thu ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2020Kiến Tường: Tăng cường lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thu ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2020
Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ

           Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm (2016 - 2020), việc triển khai thu ngân sách năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng vào thành công chung của thị xã. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19), giá cả thị trường có nhiều biến động, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã nên việc thu ngân sách Nhà nước đạt được một số kết quả tích cực, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo công tác an ninh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

          Tuy nhiên, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; công tác quản lý một số nơi chưa thực sự chặt chẽ, chưa tập trung khai thác hiệu quả nguồn thu; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên.

          Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, Thị ủy Kiến Tường đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2020.

          Trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo tập trung rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu và các giải pháp, biện pháp thu ngân sách cụ thể đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ lọt nguồn thu và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

          Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ, các khoản thu còn tồn đọng như tiền sử dụng đất các hộ tái định cư, tiền thuê kiot, sạp hàng, cho thuê đất công...

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế để Nhân dân hiểu, chấp hành, hỗ trợ người nộp thuế, tư vấn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, các thông tin chính sách thuế mới. Đồng thời, triển khai công tác giám sát, kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

          Rà soát các trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục và các trường hợp sử dụng đất làm nhà ở để yêu cầu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Tạo điệu kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn đất sạch, đủ điều kiện tiến hành đấu giá góp phần quan trọng hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo.

          Tăng cường quản lý, giữ kỷ luật, kỷ cương, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, dây dưa nộp thuế, vi phạm các quy định của pháp luật về thuế...

Văn Tấn15/10/2020 5:00 CHĐã ban hành
V/v có ý kiến liên quan đến các đơn của ông Lê Văn HòaV/v có ý kiến liên quan đến các đơn của ông Lê Văn Hòa
Ông Lê Văn Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông 02 thửa đất

Ngày 22/10/2019, ông Lê Văn Hòa (đại diện cho các anh em là Lê Văn Hiệp, Lê Văn Nhiều, Lê Thị Ngọc Huyền, Lê Văn Hợp) ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường gửi Đơn khiếu nại (nội dung đơn là kiến nghị), với nội dung:
- Ông Lê Văn Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông 02 thửa đất: Thửa thứ nhất có diện tích 400m2 (ngang 20m, dài 20m), thửa thứ hai có diện tích 800m2 (ngang 40m, dài 20m) với lý do phần đất này của mẹ ông là bà Ngô Thị Thoa sử dụng từ năm 1987.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị ông Lê Văn Hòa liên hệ UBND Phường 1 hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại thị xã để được hướng dẫn đúng theo quy định nêu trên.
- Đề nghị UBND Phường 1 căn cứ Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013; Điều 20, Điều 21 và Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để giải quyết đơn của ông Lê Văn Hòa đúng theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến Đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hòa


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị LiênTrả lời đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên
Sau khi UBND tỉnh ban hành chủ trương, UBND Phường 1 có trách nhiệm thông báo cho bà Phạm Thị Liên để lập các thủ tục đúng theo quy định

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên, ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường với nội dung:
- Bà Phạm Thị Liên xin mua đất công có diện tích 13m2 tại đường Võ Văn Thành, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường.
Vấn đề trên, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Theo quy định của Luật Đất đai 2013, trường hợp của bà Phạm Thị Liên thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 1 tiến hành đo đạc thực tế và tham mưu UBND thị xã có tờ trình trình UBND tỉnh cho chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua hình thức đấu giá cho bà Phạm Thị Liên.
- Sau khi UBND tỉnh ban hành chủ trương, UBND Phường 1 có trách nhiệm thông báo cho bà Phạm Thị Liên để lập các thủ tục đúng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến Đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn yêu cầu của Ông Lê Văn RiTrả lời đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri
Quy hoạch này khi phê duyệt được niêm yết và dán công bố tại UBND Phường 1 và có lắp dựng panô công bố thông tin quy hoạch rộng rãi

UBND thị xã Kiến Tường có tiếp nhận Đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường (đơn ghi ngày 20/8/2020).

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

Ngày 15/5/2020, UBND thị xã Kiến Tường (do ông La Văn Dân – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì) đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Ri. Tại buổi làm việc, UBND thị xã đã giải thích rõ các nội dung mà ông phản ánh, kiến nghị.

Đến ngày 11/8/2020, UBND thị xã cũng đã có văn bản trả lời đơn yêu cầu kiến nghị của ông Lê Văn Ri (đơn ghi ngày 31/7/2020), trong văn bản cũng giải thích, trích dẫn các văn bản pháp lý rõ ràng để giải thích rõ các nội dung mà ông phản ánh, kiến nghị (Công văn số 2419/UBND-VP ngày 11/8/2020 của UBND thị xã Kiến Tường).

- Khu đất ông Lê Văn Ri cư ngụ nằm trong công trình: Khu Sân bay Mộc Hóa (Khu Lò Gốm cũ) đã thi công cơ bản hoàn chỉnh thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị Sân Bay (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được phê duyệt tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 với tổng diện tích khu quy hoạch 149,8499 ha. Quy hoạch này khi phê duyệt được niêm yết và dán công bố tại UBND Phường 1 và có lắp dựng panô công bố thông tin quy hoạch rộng rãi. Quy hoạch được UBND thị xã triển khai đồng loạt các khu, các đường từ năm 2014 đến nay có điều chỉnh bổ sung công khai lại theo quy định và trong quá trình giải quyết các khiếu kiện, UBND thị xã cũng đã cung cấp đầy đủ văn bản pháp lý cho Tòa án các cấp.  

- Đối với Quyết định thu hồi đất số 2947/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thị xã ban hành là đúng thẩm quyền và nội dung theo quy định của pháp luật, tại Bản án phúc thẩm số 880/2019/HC-PT ngày 06/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên rõ. Như vậy Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thị xã Kiến Tường vẫn còn giá trị pháp lý.      

Trên đây là ý kiến Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường về một số nội dung theo đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri ghi ngày 20/8/2020, xin trao đổi để ông Lê Văn Ri được biết


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020 – 2021Kiến Tường: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020 – 2021
Lũ năm 2020 tại các Trạm đầu nguồn phía Bắc của tỉnh Long An dự báo ở mức cao hơn báo động I, những vùng trũng thấp xấp xỉ báo động II

Vụ lúa Hè thu 2020, toàn thị xã đã gieo sạ 14.483 ha/KH 14.275 ha, đạt 101,5% so với kế hoạch, bằng 99,1% so với cùng kỳ (14.616 ha). Đến nay đã thu xong, năng suất bình quân ước đạt 52,8 tạ/ha/KH 55,6 tạ/ha, đạt 94,9% so với kế hoạch, bằng 106,2% so với cùng kỳ (49,7 tạ/ha); sản lượng 76.441 tấn/KH 79.435 tấn, đạt 96,2% so với kế hoạch, bằng 105,3% so với cùng kỳ (72.584 tấn).

Theo nhận định Đài Khí tượng Thủy văn Long An: Hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác xuất 65%. Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới tại các tỉnh miền Đông hầu hết xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), các tỉnh miền Tây xấp xỉ TBNN, riêng tháng 9 một số tỉnh miền Tây mưa cao hơn TBNN; các tháng đầu mùa khô 2020 - 2021 tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có khả năng thiếu hụt từ 20 - 35% so với TBNN. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam Bộ có khả năng sẽ đến sớm hơn TBNN nhưng do có mưa trái mùa, dự kiến không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019 - 2020.

Lũ năm 2020 tại các Trạm đầu nguồn phía Bắc của tỉnh Long An dự báo ở mức cao hơn báo động I, những vùng trũng thấp xấp xỉ báo động II. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm 2020 tại các huyện đầu nguồn phía Bắc của tỉnh vào khoảng giữa tháng đến cuối tháng 10/2020. Đỉnh lũ không cao, tuy nhiên nguy cơ lũ lên nhanh do mưa lớn trong thời gian ngắn có thể xuất hiện.

Trước diễn biến nguồn nước sông Mê Công thiếu hụt, xâm nhập mặn mùa khô 2020 - 2021 có khả năng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng và một số sinh vật gây hại: chuột, sâu năn, rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa,…vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tác động xấu đến sản xuất. Để đảm bảo chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 đạt thắng lợi. Thực hiện các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021 ở ĐBSCL tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 và Kết luận cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương ĐBSCL về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 vào ngày 23/9/2020 tại tỉnh Tiền Giang. UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo Sản xuất nông nghiệp thị xã và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm Công văn số 5952/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020- 2021. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về xác định thời vụ gieo sạ

- Các xã, phường tập trung chỉ đạo, rà soát và thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; chủ động kiểm tra thực tế để có kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông xuân 2020 - 2021 thích ứng, linh hoạt  hợp lý, với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ theo bản đồ cơ cấu mùa vụ. Dự kiến thời vụ xuống giống như sau:

+ Đợt 1: 20/10/2020 – 30/10/2020 DL, nhằm ngày 04/9 – 14/9/2020 AL (Vùng gò biên giới khả năng thiếu nước cuối vụ).

+ Đợt 2: 18/11/2020 – 30/11/2020 DL, nhằm ngày 04/10 – 16/10/2020 AL (vùng đất trung bình, vùng có đê bao).

Trên cơ sở lịch gieo sạ này, yêu cầu các xã, phường tùy theo điều kiện cụ thể về đất đai, thời tiết, chế độ nước, theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn để xây dựng lịch thời vụ gieo sạ trong khung thời vụ chung của tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất những diện tích lúa gieo sạ ngoài lịch, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2020 - 2021 trong tháng 12/2020. 

2. Về cơ cấu giống

Ngoài việc ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường, cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn. Khuyến cáo sử dụng giống xác nhận và giảm lượng giống gieo sạ xuống còn từ 80 - 100 kg/ha. Sử dụng các giống lúa ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Chủ yếu là các nhóm giống:

- Nhóm giống lúa thơm và nếp: ST 20, ST 24, RVT, VD 20, Jasmine 85 và nhóm Nếp,.... 

- Nhóm giống lúa chất lượng cao và thơm nhẹ: OM 5451, OM 4900, OM 7347, Đài thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 18,…

- Nhóm giống lúa chống chịu hạn, phèn mặn khá – tốt: OM 5451, OM 6976, OM 576,...

3. Tổ chức thực hiện

a) Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã và các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường cung cấp thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã, các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân bằng nhiều hình thức về tình hình diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, mưa, lũ, triều cường, ranh giới xâm nhập mặn, khuyến cáo địa phương bố trí lịch gieo sạ né rầy và sinh vật gây hại cây trồng.

- Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) nhất là sản xuất theo hướng GAP đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến cáo nông dân: ứng dụng kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ cho lúa và tưới nhỏ giọt, phun mưa cho cây trồng khác, quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây ăn quả tại các vùng có nguy cơ nhiễm mặn cao. Điều chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản xuất.

 - Thường xuyên kiểm tra sự cố tràn đê do lũ, triều cường và tình hình xâm nhập mặn, hoàn chỉnh hệ thống đê bao dọc theo sông lớn, xây dựng các công trình ngăn mặn tại các điểm trọng yếu.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, bảo vệ sản xuất và quyền lợi người tiêu dùng. 

- Củng cố hệ thống bẫy đèn, hoàn thành việc lắp đặt bẫy đèn thông minh, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú; phối hợp lấy mẫu rầy gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam giám định virus. Triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa ở các xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Hiệp và đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Tập trung rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn, trình UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ cây trồng trong mùa  khô 2020 - 2021 trên địa bàn thị xã và thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường xây dựng, thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để điều chỉnh thời vụ, giống cây trồng phù hợp,....

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

- Tổ chức Sơ kết sản xuất cây trồng năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2020 - 2021.

b) Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã:

Tập trung đưa các tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình lũ, hạn, xâm nhập mặn, khung thời vụ gieo sạ, các giải pháp kỹ thuật vệ sinh đồng ruộng, quản lý, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây trồng trong điều kiện hạn, mặn; các mô hình điển hình tiến tiến,… đến người dân để biết và chủ động thực hiện.

c) UBND các xã, phường: 

- Khẩn trương chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng thật kỹ để hạn chế cỏ dại, lúa chét, chuột, ốc bươu vàng,... cày vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học giúp rơm rạ được phân hủy nhanh, tăng độ phì cho đất, hạn chế ngộ độc hữu cơ, cắt đứt mầm sâu bệnh lây lan sang vụ Đông xuân 2020 - 2021.

- Chủ động thực hiện sớm việc nạo vét kênh, rạch, đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn...; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là các công trình trữ ngọt, kiểm soát mặn, hệ thống kênh mương, đường ống dẫn nước ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn lũ, triều cường, hạn, xâm nhập mặn tại địa phương và trên website Phòng chống thiên tai của tỉnh (pctt.longan.gov.vn). Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn, xâm nhập mặn từ nay đến hết mùa khô; cụ thể phương án bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an ninh xã hội.

- Niêm yết công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh. Tiếp nhận, xử lý bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 theo quy định, tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là tại các khu vực không chủ động về nguồn nước, thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sang phát triển nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng.

- Các xã, phường đã gieo sạ sớm vụ Đông Xuân 2020 – 2021 cần tập trung chỉ đạo quản lý, theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại, phát hiện và phòng trừ kịp thời; phối hợp với các đoàn thể vận động nông dân trục vớt lục bình khai thông dòng chảy phục vụ sản xuất.


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường trả lời đơn khiếu kiệncủa ông Võ Văn HiểuKiến Tường trả lời đơn khiếu kiệncủa ông Võ Văn Hiểu
Đối với việc UBND Phường 3 xác nhận đồng ý cho ông Hùng mượn đất là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; như vậy, việc xác nhận này không có giá trị pháp lý để thực hiện

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn khiếu kiện của ông Võ Văn Hiểu với nội dung:

1. Yêu cầu UBND thị xã thu hồi đơn xin mượn đất của ông Trần Phi Hùng ghi ngày 18/6/2013 được UBND Phường 3 xác nhận không rõ ngày, tháng, năm, vì ông Hiểu cho rằng phần đất này ông đã được UBND xã Tuyên Thạnh và UBND huyện Mộc Hóa giao cho ông.

2. Yêu cầu UBND thị xã trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh hủy nội dung "thống nhất không đấu giá khi giao đất cho ông Trần Phi Hùng".

Sau khi kiểm tra lại vụ việc, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Đối với việc UBND Phường 3 xác nhận đồng ý cho ông Hùng mượn đất là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; như vậy, việc xác nhận này không có giá trị pháp lý để thực hiện. UBND thị xã sẽ giao cho UBND Phường 3 kiểm tra lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Việc UBND thị xã trước đây trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh xin chủ trương "không đấu giá khi xét giao đất công cho ông Hùng" là do phần đất ông Hùng đang sử dụng nằm trong tổng khu đất được UBND thị xã thống kê vào quỹ đất công giao cho Phường 3 quản lý; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ông Hiểu và bà Lê Thị Kim Hồng liên tục khiếu nại và sau khi kiểm tra lại, UBND thị xã xét thấy việc giao đất cho Phường 3 chưa phù hợp theo quy định tại Điều 32, Luật Đất đai năm 2003 nên đã tạm thời điều chỉnh khu đất trên ra khỏi danh sách quản lý đất công để chờ kết quả giải quyết khiếu nại-tranh chấp. Như vậy, hiện tại nội dung "thống nhất không đấu giá khi giao đất cho ông Hùng" trong văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nữa; sắp tới, UBND thị xã sẽ có văn bản trình tỉnh để điều chỉnh lại.   

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Võ Văn Hiểu được rõ./.


01/10/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình HiệpVề việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp
BND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình do Thị ủy Kiến Tường chuyển đến tại Công văn số 2379-CV/TU ngày 21/7/2020 với nội dung đơn như sau:

- Ông Mình phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của UBND thị xã vào năm 2014 không đúng với diện tích trên giấy CN cũ đã được cấp vào năm 1997 (mất 438 m2).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy:

- Ngày 29/10/1997, ông Mình được UBND huyện Mộc Hóa cấp giấy CN với tổng diện tích 24.890 m2. Trong quá trình sử dụng, ông Mình đã bị thu hồi một phần làm cụm dân cư và chuyển quyền cho nhiều người khác nên diện tích còn lại là 13.305 m2.

- Ngày 16/02/2014, ông Mình có đơn đề nghị cấp đổi giấy CN gửi đến UBND xã Bình Hiệp và UBND thị xã, trong đó ghi rõ phần tổng diện tích đề nghị cấp đổi giấy CN là 12.867 m2 (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ).

- Ngày 15/5/2014, UBND thị xã cấp đổi giấy CN với tổng diện tích 12.867 m2 theo đơn đề nghị của ông Mình (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ do chừa phần đường đi theo thực tế và bản đồ địa chính mới chỉnh lý).

Như vậy, UBND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất; do đó, việc ông Mình cho rằng UBND thị xã đã cấp đổi giấy CN thiếu đất của ông là không đúng.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Mình được rõ và chỉ trả lời cho ông một lần với cùng nội dung


01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường Phát động phong trào thi đua  đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020Kiến Tường Phát động phong trào thi đua  đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
Nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã

Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả về chất lượng và hiệu quả, nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Do đó cần xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác bến xe, bến thủy nội địa và từng cá nhân trên địa bàn thị xã; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng cách ứng xử "văn hóa giao thông""văn minh đô thị" đối với người tham gia giao thông.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

  II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

  1. Nội dung thi đua:

  a) Các chỉ tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông và chỉ tiêu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

- Giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã so với năm 2019.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông và không vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về trật tự an toàn giao thông, gương mẫu và tuyên truyền người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông, không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Riêng đối với các xã, phường phải đảm bảo từ 70% hộ dân trở lên trên địa bàn (đối với vùng sâu, vùng khó khăn từ 60% trở lên) được phổ biến, tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành tốt mọi quy định về trật tự an toàn giao thông.

  b) Căn cứ Kế hoạch này, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

  - Các cơ quan, địa phương dựa trên chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp vận tải xây dựng hình mẫu người lái xe, lái tàu an toàn và chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; đối với các xã, phường xây dựng hình mẫu người dân chấp hành tốt an toàn giao thông.

  - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học với chủ đề "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  - Lực lượng Cảnh sát giao thông thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

  - Các trường học và địa phương thực hiện ký cam kết 100% giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh bậc trung học cơ sở trở lên chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết không để học sinh, trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện theo quy định tham gia điều khiển phương tiện giao thông.

  - Bổ sung tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị và địa phương hoặc xét công nhận gia đình văn hóa, khu phố văn hóa vào cuối năm 2020.

  2. Thời gian tổ chức thi đua:

  Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 31/12/2020 với chủ đề thi đua "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  3. Khen thưởng:

  a) Đối tượng khen thưởng:

  - Tập thể: Tập thể nhân dân và cán bộ thị xã; các ban ngành đoàn thể thị xã; Các cơ quan trực thuộc ngành tỉnh đặt trụ sở tại thị xã; tập thể cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; trường học; bệnh viện; các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia phong trào "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020"

  - Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, chiến sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thị xã (ưu tiên xét khen thưởng cá nhân trực tiếp tham gia).

  b) Định mức khen thưởng:

  - 01 cờ thi đua của UBND tỉnh.

  - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (đối với thị xã được đề nghị tặng thưởng từ 02-04 bằng khen, căn cứ thành tích của các tập thể và cá nhân).

  - Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường: 15 giấy khen ( 5 tập thể, 10 cá nhân).

  c) Chế độ tiền thưởng: Mức tiền thưởng theo quy định hiện hành. Kinh phí khen thưởng được trích trong nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để lại cho Ban An toàn giao thông.

  d) Hồ sơ, thủ tục khen thưởng:

  - 02 Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng.

  - 02 Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị.

  - 02 bảng báo cáo thành tích cá nhân hoặc đơn vị (đối với những cá nhân, đơn vị được đề nghị tặng thưởng từ bằng khen trở lên).

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị gửi đến Thường trực Ban An toàn giao thông thị xã (Phòng Quản lý đô thị thị xã); thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 21/12/2020.


01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
 trả lời đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ trả lời đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ
UBND thị xã không đồng ý cho bà Nguyễn Thị Diễm Thúy sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

Ngày 04/5/2020, UBND thị xã Kiến Tường có nhận đơn của bà Lê Thị Bạch Huệ, ngụ đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường.

Nội dung đơn: Bà Lê Thị Bạch Huệ xin phép sửa chữa nhà của bà và cho con là Nguyễn Thị Diễm Thúy ngụ cùng địa chỉ.

Qua kiểm tra, UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho bà Lê Thị Bạch Huệ như sau:

1. Về vấn đề bà Lê Thị Bạch Huệ xin sửa chữa nhà ở của bà tại thửa đất số 3278, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất ở đô thị.

Phần đất thuộc thửa đất số 3278, diện tích 198m2, loại đất ở đô thị đã có quyết định thu hồi đất của UBND thị xã tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 về việc thu hồi đất đối với bà Lê Thị Bạch Huệ để thi công công trình Khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 2). Tuy nhiên, đến nay bà chưa bàn giao đất cho nhà nước để thi công công trình.

Do đó, UBND thị xã không đồng ý cho bà Lê Thị Bạch Huệ sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

2. Về vấn đề bà Lê Thị Bạch Huệ xin sửa chữa nhà ở cho con là Nguyễn Thị Diễm Thúy tại thửa đất số 3279, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất chuyên trồng lúa nước.

Phần đất thuộc thửa đất số 3279, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất chuyên trồng lúa nước đã có quyết định thu hồi đất của UBND thị xã tại Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 về việc thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Diễm Thúy để thi công công trình Khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 2). Tuy nhiên, đến nay bà Nguyễn Thị Diễm Thúy chưa bàn giao đất cho nhà nước để thi công công trình. Do đó, UBND thị xã không đồng ý cho bà Nguyễn Thị Diễm Thúy sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

Trên đây là ý kiến của UBND thị xã Kiến Tường về Đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ, cư ngụ tại đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường./.


14/09/2020 8:00 CHĐã ban hành
Việc có ý kiến liên quan đến Văn bản số 37/CV-VPLS của  Văn phòng Luật sư Tạ ĐịnhViệc có ý kiến liên quan đến Văn bản số 37/CV-VPLS của  Văn phòng Luật sư Tạ Định
Vụ việc ông Trần Quang Đấu khởi kiện quyết định hành chính của UBND thị xã mà bà Trần Thị Hiên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử

Ngày 24/8/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Văn bản số 37/CV-VPLS của Văn phòng Luật sư Tạ Định - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội về việc trao đổi quan điểm với Chủ tịch UBND thị xã nhằm có hướng dẫn giải quyết sớm, dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bà Trần Thị Hiên, cư ngụ Khu phố 3, Phường 2, thị xã Kiến Tường.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

- Vụ việc ông Trần Quang Đấu khởi kiện quyết định hành chính của UBND thị xã mà bà Trần Thị Hiên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Sau khi nhận được bản án phúc thẩm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã trao đổi cùng ông Cao Văn Bình, Văn phòng Luật sư Tạ Định - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội liên quan đến vụ việc của bà Trần Thị Hiên./.


10/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dãKiến Tường triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã
Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ Tướng chính phủ; Công văn số 5190/UBND-KTTC ngày 26/8/2020, Thông báo số 371/TB-UBND  ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Long An và Công văn số 4482/SNN-CCKL ngày 11/8/2020 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã,

 UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ và Nhân dân về công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã…Các đơn vị căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát hệ thống các văn bản pháp luật, trình UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Mọi công dân, đặt biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, việc gây nuôi phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, an toàn vệ sinh môi trường. Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã, nguồn gốc vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y, việc đảm bảo chấp hành các điều kiện kinh doanh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trách nhiệm quản lý về đa dạng sinh học; rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã kinh phí thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã theo khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách.                 

3. Các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Công an thị xã, Đội Duản lý thị trường số 2, Hạt Kiểm lâm

- Phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở quanh khu vực biên giới, các tuyến đường giao thông huyết mạch - liên huyện; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật; đặc biệt tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, kịp thời truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật, trọng tâm là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; nhằm tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tăng cường kiểm tra, tạm dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đông vật hoang dã (trừ một số loài nằm trong danh mục cho phép nhập) đến khi có chỉ đạo mới. Đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam thì cơ quan Hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu.

- Đội Quản lý thị trường số 2 thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thanh:

-  Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và giải pháp bảo vệ động vật hoang dã theo thông tin, tài liệu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan cấp; tổ chức đăng tải thông tin, phóng sự, bài viết về các vụ việc, gương điển hình trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, bán mẫu vật động vật hoang dã trái pháp luật.

5. Đề nghị Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật và cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

6. UBND các xã, phường

- Chỉ đao thực hiện nghiêm Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn thị xã

- Tăng cường công tác kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên. Kiểm tra thường xuyên các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Văn Tấn


10/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân Đường N28 Cùng ngụ khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến TườngTrả lời đơn kiến nghị của các hộ dân Đường N28 Cùng ngụ khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường

UBND thị xã có nhận được Công văn số 2381-CV/TU ngày 21/7/2020 của Thường trực Thị ủy Kiến Tường về việc giải quyết đơn xin xem xét của các hộ dân đường N26 (có đơn kèm theo),

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến trả lời cho các hộ dân như sau:

Đường N26 theo đơn phản ánh của các hộ dân, qua kiểm tra thực tế là đường N28, đây là tuyến đường nhánh đấu nối giữa Khu dân cư Vườn Ươm và Đường Nguyễn Thành A có chiều dài 20m, chiều rộng từ 5 đến 5,8m.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Vườn Ươm, UBND thị xã đã có chủ trương cho đầu tư xây dựng tuyến đường trên nhưng do chưa thống nhất được ranh đất công với đất của các hộ dân bên phải tuyến nên chưa triển khai thi công được. Để tạo điều kiện đi lại cho người dân trong khu vực được thuận lợi, UBND thị xã đã chỉ đạo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã trải lớp đá 0*4 rộng 2,5m, dài 20m trên tuyến đường này.

Hiện nay, các ngành chuyên môn của UBND thị xã đã thực hiện xong việc xác định và cắm mốc ranh giới giữa đất công do Nhà nước quản lý và đất của các hộ dân. UBND thị xã sẽ xem xét cho phát sinh công trình này vào dự án Đường Nguyễn Thành A để sớm triển khai thi công trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho các hộ dân được biết.


28/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Phan Thanh Hoàng ngụ ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến TườngKiến Tường trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của ông Phan Thanh Hoàng ngụ ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường

            Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của ông Phan Thanh Hoàng với nội dung:

           - Yêu cầu UBND thị xã cấp giấy CN phần đất có diện tích khoảng 8.000 m2 thuộc thửa số 297, 299, 300, 302, 303, 304, tờ BĐĐC số 2, vì ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 1992 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

           Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời ông Hoàng như sau:

           - Phần đất Ông Phan Thanh Hoàng xin cấp giấy chứng nhận là thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND thị xã về việc tạm giao quỹ đất công cho UBND xã Bình Tân quản lý. Vì vậy không thống nhất cấp giấy CN cho ông.

          Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Phan Thanh Hoàng được biết.


27/08/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát chặt khu vực biên giới để phòng, chống dịch Covid-19Kiến Tường tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát chặt khu vực biên giới để phòng, chống dịch Covid-19
Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình nắm và thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công điện số 4424/CĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4026/BYT-TB-CT ngày 28/7/2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn; Chỉ đạo số 100/BCĐ-QLTT ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng chống dịch bệnh Covid-19,

 Ban Chỉ đạo 389 thị xã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thị xã, UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình nắm và thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thị xã trong thời gian qua. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, triệt để tình hình, vụ việc nổi lên, nhất là tình hình các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật.

2. Các lực lượng trên tuyến biên giới (Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường…) tổ chức phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý các cá nhân, tổ chức buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm,… Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra hàng hóa thông quan xuất khẩu, chú ý các mặt hàng trang thiết bị y tế, khẩu trang,… xuất khẩu đúng quy định.

3. Các thành viên BCĐ 389 thị xã tham mưu Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hoá bất hợp lý, nhất là  hàng hóa là trang thiết bị y tế (khẩu trang, nước diệt khuẩn y tế,…), lúa gạo. Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý đối với các hàng hóa thiết yếu, nhất là trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19. Không để xảy ra các trường hợp đầu cơ, trục lợi khi nhu cầu sử dụng tăng cao.

4. Các Đồn Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, chốt chặn các đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới; các hoạt động mua bán, vận chuyển động vật, thực phẩm tươi sống. Không để dịch bệnh xâm nhập từ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5. Các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt là các công ty, cơ sở kinh doanh, khách sạn,…; đồng thời tăng cường rà soát, lập danh sách vận động quần chúng nhân dân phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan đến các vụ việc đưa người nhập cảnh trái phép, các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về tình hình Covid-19 gây hoang mang dư luận để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động giáo dục Nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19 vào Việt Nam và trong cộng đồng từ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Tập trung tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ buôn lậu, hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam; đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ hàng hóa, nhất là tích trữ mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.


22/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường công tác phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và ZikaKiến Tường tăng cường công tác phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika
Theo báo cáo Trung tâm Y tế, tại thị xã chưa có ca mắc Chikungunya và Zika. Riêng bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 33 ca mắc, giảm 20% so với cùng kỳ 2019 (41 ca)

Theo báo cáo Trung tâm Y tế, tại thị xã chưa có ca mắc Chikungunya và Zika. Riêng bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 33 ca mắc, giảm 20% so với cùng kỳ 2019 (41 ca). Địa phương có số cao là Phường 1, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, Phường 2. Đã ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH). Số ca mắc xảy ra nhiều vào đầu năm, giảm trong tháng 6,7 do đã thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng ở một số điểm nóng. Dự báo trong thời gian tới tình hình bệnh SXH có thể gia tăng. Theo số liệu ghi nhận từ tháng 8/2019-12/2019 đã ghi nhận 93 ca mắc. Đặc điểm chung của bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika là đều có cùng tác nhân gây bệnh do muỗi Aedes gây ra,

Nhằm chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hiệu quả bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika, quyết tâm khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika, đặc biệt là trên tuyến biên giới của thị xã.

Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, phòng tránh muỗi đốt, diệt trừ lăng quăng, bọ gậy để diệt trừ tác nhân lây truyền bệnh; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các địa bàn có chỉ số muỗi tăng cao; phát động phong trào vệ sinh môi trường tới tận các xã, phường, ấp, khu phố, các điểm dân cư tập trung và vùng có nguy cơ dịch bệnh cao.

Lập kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân, chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp nặng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế hoặc các Trạm y tế gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý ổ dịch.

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xã, phường, tập trung nguồn lực, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; chủ động về vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất cho công tác điều trị người bệnh và xử lý ổ dịch. Tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika.

Triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề… hướng dẫn các em học sinh kết hợp các hoạt động của nhà trường với việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt trừ lăng quăng, bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt,… tại trường và tại nhà.

Yêu cầu công nhân phải ngủ màn tránh muỗi đốt và phải đậy kín các dụng cụ chứa nước, bể chứa nước, không để cho muỗi có nơi sinh sản phát triển lây truyền bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika.

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika trên các phương tiện thông tin đại chúng, lắp đặt các panô, áp phích tuyên truyền tại các tuyến giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư, các cơ quan hành chính nhà nước,... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng.

Vận động Nhân dân tham gia phong trào diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có chỉ số muỗi và nguy cơ mắc bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết, Zika, đặc biệt là tại các khu vực nhà trọ công nhân, khu vực đông dân cư.

Văn Tấn


14/08/2020 4:00 CHĐã ban hành
Về việc trả lời bà Tăng Thị Nhẫn, ngụ Khu phố 3, Phường 1Về việc trả lời bà Tăng Thị Nhẫn, ngụ Khu phố 3, Phường 1
Tại buổi họp trực UBND thị xã vào ngày 13/7/2020, UBND thị xã đã thống nhất trình UBND tỉnh xin chủ trương giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Nhẫn tại đường Lý Thường Kiệt

Tại buổi làm việc với các ngành chức năng thị xã và UBND Phường 1 vào ngày 17/7/2020 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, bà Tăng Thị Nhẫn (viết tắt là bà Nhẫn) đề nghị UBND thị xã bán cho bà 04 lô nền tại đường Lý Thường Kiệt (giáp với đất bà đang sử dụng) không thông qua đấu giá để bà cho con, cháu của bà đang ở 04 phòng phía sau nhà bà nối thẳng đất ra đường Lý Thường Kiệt.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Nhẫn như sau:

- Tại buổi họp trực UBND thị xã vào ngày 13/7/2020, UBND thị xã đã thống nhất trình UBND tỉnh xin chủ trương giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Nhẫn tại đường Lý Thường Kiệt (giáp với đất của bà Nhẫn đang sử dụng) không thông qua hình thức đấu giá. Tuy nhiên, bà Nhẫn không đồng ý mà đề nghị được giao 04 lô không thông qua đấu giá là không có cơ sở để được xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Nhẫn được rõ và chỉ trả lời cho bà một lần với cùng nội dung.


14/08/2020 8:00 SAĐã ban hành
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Đương, ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến TườngVề việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Đương, ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường
UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng cụ thể là ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Kiến Tường nhận được đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Đương (đơn ghi ngày 26/6/2020). Địa chỉ: ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường, với nội dung: 

- Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Phương trên phần đất của tôi.

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, bà Bùi Thị Đương xác định lại nội dung khiếu nại ghi trong đơn khiếu nại ngày 26/6/2020, với nội dung: 

- Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường trên phần đất thuộc kênh Ông Gấm (kênh chung), thửa đất số 137, tờ bản đồ 2-3-4.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại nêu trên và căn cứ khoản 2, Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, quy định:

"Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại."

Như vậy, nội dung khiếu của bà Bùi Thị Đương: Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường thuộc kênh Ông Gấm (kênh chung), tại thửa đất số 137, tờ bản đồ 2-3-4, không đủ điều kiện kiện để thụ lý giải quyết.

Lý do: UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng cụ thể là ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thị xã Kiến Tường không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Bùi Thị Đương (người khiếu nại).

Vậy thông báo để bà Bùi Thị Đương được biết.


12/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bànKiến Tường tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức (phát thanh, xe thông tin lưu động, panô, áp phích, website hoặc bằng hình thức trực tiếp thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp tổ, xóm, ấp, các hội đoàn thể,…)

Nhằm nâng cao nhận thức và các kỹ năng phòng, chống thiên tai của các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư; đảm bảo chủ động, sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến bất thường của thiên tai, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thị xã, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai và Công văn số 4656/UBND-KTTC ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức (phát thanh, xe thông tin lưu động, panô, áp phích, website hoặc bằng hình thức trực tiếp thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp tổ, xóm, ấp, các hội đoàn thể,…). Cần xem công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai là một nội dung quan trọng cần phải đưa vào kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, các ngành, các xã, phường và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Chủ động tổ chức và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (các luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều,…). Tăng cường tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng xung kích tại địa bàn và có thể mở rộng các đối tượng sang lực lượng thanh niên, lực lượng tuổi trung niên,…, nhằm nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho nhiều thành phần trong nhân dân để người dân chủ động hơn trong công tác cứu hộ, cứu nạn cho bản thân và gia đình khi cần thiết.  

3. Theo dõi chặt chẽ và thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai của cơ quan chuyên môn để phục vụ trong công tác chỉ đạo và điều hành, ứng phó nhanh chóng đối với các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn thị xã.

4. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh thị xã nghiên cứu bổ sung thêm chuyên mục, phóng sự về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, tài nguyên và môi trường,…tổ chức biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xây dựng và tổng hợp tại Văn bản số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 (đính kèm) để phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 439/CT-UBND ngày 09/4/2020 của UBND thị xã về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Công văn số 3542/UBND-KTTC ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trong mùa mưa bão năm 2020 trên địa bàn; Công văn số 4047/UBND-KTTC ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 148-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 04/5/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy; Kế hoạch số 3676/KH-PCTT ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 tỉnh Long An.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động trong mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai (nếu có) về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã (Phòng Kinh tế, điện thoại: 02723.841.961;email: pktkientuong@longan.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.


12/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện phòng chống dịchKiến Tường yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện phòng chống dịch
Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

Ngày 11/8/2020, UBND thị xã Kiến Tường ban hành Công văn số 2413/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh, nhất là các Công văn số 4682/UBND-VHXH ngày 06/8/2020, số 453/TB-UBND ngày 31/7/2020 và số 4394/UBND-VHXH ngay 27/7/2020 của UBND tỉnh.

3. Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Thạnh Trị chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, Đội Quản lý thị trường số 2, UBND xã Bình Hiệp, UBND xã Bình Tân và UBND xã Thạnh Trị tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm soát kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

5. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang...); xử lý nghiêm các trường họp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém...

6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và  người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện.

8. Trung tâm Y tế tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế để bất cứ khi nào và ở đâu có ca nhiễm đều biết cách xử lý phù họp, kịp thời.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng; chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

11. Các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường chủ động rà soát, thực hiện các biện pháp duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy; tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội trên từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông nghiệp hiện nay đảm bảo thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.


12/08/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời những yêu cầu của bà Trần Thị Tri ngụ Khu phố 1, Phường 3Về việc trả lời những yêu cầu của bà Trần Thị Tri ngụ Khu phố 1, Phường 3
Bà Tri cho rằng mình đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) tại thửa 834, diện tích 445 m2 nộp tại UBND Phường 3 vào ngày 14/12/2017 nhưng UBND thị xã không chỉ đạo UBND Phường 3 chuyển hồ sơ cho Phòng TN-MT để cấp giấy CN cho gia đình bà

      Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường (viết tắt là UBND thị xã) nhận được đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tri (ghi ngày 29/7/2020) với những nội dung như sau:

      1. Bà Tri cho rằng mình đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) tại thửa 834, diện tích 445 m2 nộp tại UBND Phường 3 vào ngày 14/12/2017 nhưng UBND thị xã không chỉ đạo UBND Phường 3 chuyển hồ sơ cho Phòng TN-MT để cấp giấy CN cho gia đình bà.

2. Yêu cầu được cấp giấy CN theo hiện trạng mà gia đình bà đang sử dụng.

3. Không đồng ý với việc Phòng TN-MT xác định đất gia đình bà sử dụng có một phần là đất rừng sản xuất.

      Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tri như sau:

      - Nội dung thứ 1: Hồ sơ mà bà Tri đề cập là hồ sơ cấp đổi giấy CN của bà và chồng bà là ông Phạm Văn Nghĩa, bà đã nộp cho UBND Phường 3. Tuy nhiên, trong thời gian chờ giải quyết, bà đã đến UBND Phường 3 rút lại hồ sơ và phản ánh đến UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 10/6/2020 yêu cầu giải quyết. Về vấn đề này đã được Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tri tại Công văn số 1979/UBND-TNMT ngày 30/6/2020, qua đó, xác định thẩm quyền cấp đổi giấy CN thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, đề nghị bà Tri liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã - là đơn vị do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

      - Nội dung thứ 2 và nội dung thứ 3: Các nội dung này đã được UBND thị xã trả lời bà Tri tại buổi làm việc với bà Tri vào ngày 27/7/2020 (Biên bản số 2272/BB-UBND) như sau:

      + Nếu bà Tri đồng ý với số liệu đo đạc của các ngành chức năng thị xã và UBND Phường 3 đã thực hiện trong thời gian qua thì đề nghị bà Tri hoàn thiện hồ sơ gửi đến UBND Phường 3 để được giải quyết theo quy định; nếu bà Tri không đồng ý thì bà có thể liên hệ với đơn vị đo đạc khác để xem xét lại phần diện tích chênh lệch.

      + Loại đất thể hiện trên giấy CN của và Tri và ông Nghĩa là đất "rừng sản xuất", hiện tại vẫn còn giá trị, nếu bà Tri và ông Nghĩa muốn chuyển đổi mục đích thì đề nghị ông, bà làm thủ tục xin phép chuyển đổi, trên cơ sở đó, chính quyền địa phương sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

      Từ những nội dung trên, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy những yêu cầu của bà Tri đã được UBND Phường 3, các ngành chức năng thị xã, UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra, giải quyết và trả lời nhiều lần. Hiện tại, đơn của bà Tri không có nội dung gì mới nên không được xem xét giải quyết.  

          Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Trần Thị Tri được rõ và chỉ trả lời cho bà lần cuối với cùng nội dung


12/08/2020 9:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng điển hình tiên tiến Hội Nông dân thị xã Kiến Tường lần thứ II giai đoạn 2015-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng điển hình tiên tiến Hội Nông dân thị xã Kiến Tường lần thứ II giai đoạn 2015-2020
03/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
Về việc trả lời đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtVề việc trả lời đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ông Nguyễn Văn Em đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) cho ông thửa đất số 163 và 164, tờ bản đồ địa chính số 6, diện tích khoảng 25.000 m2, đất tọa lạc tại kênh Cả Gừa 4, xã Thạnh Hưng

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường (UBND thị xã) nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Em, ngụ ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường với nội dung:

- Ông Nguyễn Văn Em đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) cho ông thửa đất số 163 và 164, tờ bản đồ địa chính số 6, diện tích khoảng 25.000 m2, đất tọa lạc tại kênh Cả Gừa 4, xã Thạnh Hưng vì ông cho rằng phần đất này ông được UBND xã Tuyên Thạnh giao vào năm 1992 (có xác nhận của UBND xã Tuyên Thạnh vào ngày 02/4/1998) và ông đã khai hoang, canh tác được 01 năm, sau đó thì không làm nữa do bị phèn nặng.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy:

- Thứ nhất, Qua kiểm tra hồ sơ, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh việc UBND xã Tuyên Thạnh có giao cho ông Nguyễn Văn Em phần đất trên vào năm 1992. Tuy nhiên, dù có giấy tờ chứng minh thì việc UBND xã Tuyên Thạnh giao đất cho ông tại xã Thạnh Hưng vào năm 1992 cũng không phù hợp, bởi vì:

Theo xác nhận của UBND xã Tuyên Thạnh vào ngày 16/7/2020 thì xã Thạnh Hưng đã được chia tách ra từ xã Tuyên Thạnh vào năm 1989 cho đến nay. Như vậy, vào năm 1992, UBND xã Tuyên Thạnh không có thẩm quyền giao đất cho ông Nguyễn Văn Em trên địa bàn xã Thạnh Hưng.

Từ đó có thể thấy việc UBND xã Tuyên Thạnh vào ngày 02/4/1998 có Giấy xác nhận rằng ông Em được UBND xã Tuyên Thạnh cấp đất tại xã Thạnh Hưng vào năm 1992 là không đúng.

- Thứ hai, không có cơ sở để chứng minh việc ông Nguyễn Văn Em có khai hoang và canh tác phần đất trên, bởi vì:

Theo xác nhận của UBND xã Thạnh Hưng thì phần đất mà ông Nguyễn Văn Em đề nghị cấp giấy CN nêu trên là đất hoang, không ai sử dụng. Đến năm 1996, ông Vũ Hoàng Giang đến đắp bờ và cày nhưng cũng không canh tác được do không có đường bơm nước và đất bị phèn nặng nên tiếp tục bỏ hoang. Đến ngày 16/10/2000, UBND huyện Mộc Hóa ban hành Quyết định số 836/QĐ.UB thu hồi đất thuộc thửa 163 và 164 do ông Vũ Hoàng Giang bao chiếm và giao UBND xã Thạnh Hưng quản lý. Ông Vũ Hoàng Giang thống nhất và không có thắc mắc, khiếu nại gì. Sau đó, UBND xã Thạnh Hưng cho hộ gia đình, cá nhân thuê để trồng lúa. Đến ngày 25/8/2014, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND tạm giao cho UBND xã Thạnh Hưng quản lý các khu đất công, trong đó có thửa 163 và 164. Từ đó, UBND xã Thạnh Hưng cho hộ gia đình, cá nhân thuê để trồng lúa cho đến nay.

Từ những nội dung vừa nêu, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy việc ông Nguyễn Văn Em đề nghị cấp giấy CN phần đất trên cho ông là hoàn toàn không có cơ sở để được xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Nguyễn Văn Em được rõ./.


03/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng khen thưởng đợt thi đua ngắn hạn 06 tháng đầu năm 2020 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng khen thưởng đợt thi đua ngắn hạn 06 tháng đầu năm 2020 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng khen thưởng đợt thi đua ngắn hạn 06 tháng đầu năm 2020 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

03/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khai báo y tế qua các ứng dụngKiến Tường tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khai báo y tế qua các ứng dụng
+ Cách 1: Khai báo trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, chọn một trong 3 tùy chọn tương ứng (Khai báo nhập cảnh/Khai báo toàn dân/Khai di chuyển nội địa).
+ Cách 2: Tải ứng dụng khai NCOVI từ địa chỉ http:/ncoiv.vn và thường xuyên cập nhật sức khỏe.

Ngày 02/8/2020, UBND thị xã Kiến Tường phát hành Công văn số 2333/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khai báo y tế qua các ứng dụng.

Thực hiện Thông báo số 453/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Long An về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch Covid-19,

UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1.       Phải thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung thực hiện nghiêm túc,có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy và các cơ quan thẩm quyền có liên quan. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự lãnh đạo, quản lý cụ thể của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.       Đối với việc quản lý người về từ vùng dịch (cả cán bộ, công chức, viên chức) và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đến thị xã Kiến Tường:

-   Giao Công an thị xã phối hợp với các ngành chức năng liên quan rà soát, cập nhật hàng ngày danh sách các cá nhân đi về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Danh sách cập nhật, Công an thị xã báo cáo UBND thị xã (đồng gửi Trung tâm y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo) và thông báo đến Chủ tịch UBND xã, phường, các đơn vị có liên quan và các ngành chức năng tổ chức cách ly tại gia đình theo đúng quy định (Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan phải thực hiện đúng các quy trình về cách ly).

-   Đối với các đối tượng trở về từ vùng dịch (có đi đến các điểm theo thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020, thông báo khẩn số 17 ngày 28/7/2020, thông báo khẩn số 18 ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế...): giao Trung tâm Y tế khẩn trương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu tất cả các đối tượng này phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; đồng thời xem xét, đề xuất việc đưa các đối tượng này vào các khu cách ly tập trung (nếu xét thấy cần thiết).

-   Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin chỉ đạo từ Sở Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, để kịp thời tham mưu và thông tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện, đồng thời gửi thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh để đưa tin, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

-   Nhất quán nguyên tắc tất cả các cán bộ, công chức, viên chức đi về từ vùng dịch phải được xét nghiệm Covid-19, thực hiện cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có phương án phân công, bố trí nhân sự để đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, không được trì trệ.

3.  Đối với việc khai báo y tế.

-   Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết khai báo y tế theo một trong các cách sau:

+ Cách 1: Khai báo trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, chọn một trong 3 tùy chọn tương ứng (Khai báo nhập cảnh/Khai báo toàn dân/Khai di chuyển nội địa).

+ Cách 2: Tải ứng dụng khai NCOVI từ địa chỉ http:/ncoiv.vnthường xuyên cập nhật sức khỏe.

+ Song song 2 cách trên, nên sử dụng thêm ứng dụng Bluezone với mục đích hỗ trợ kiểm soát và đón đầu trước tình hình dịch bệnh có thể diễn ra phức tạp trong thời gian tới. Cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình chưa khai báo hoặc không thể khai báo như người già, trẻ em, người khuyết tật...

-   Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Viễn thông Kiến Tường, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tăng cường công tác đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và link tải ứng dụng "Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI", "Ứng dụng Bluezone" để người dân biết, thực hiện.

4.       Về việc thu phí xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp cách ly tại gia đình, cơ sở lưu trú: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Trung tâm Y tế thực hiện theo quy định hiện hành và các chỉ đạo của UBND tỉnh để đề xuất UBND thị xã xem xét, quyết định.

5.       Đối với việc bố trí các khu cách ly tập trung:

               Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Tài nguyên và Mội trường và các đơn vị liên quan đảm bảo hoạt động thực hiện cách ly tập trung theo chỉ đạo của BCĐ tỉnh.

               Giao Trung tâm Y tế, Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười  rà soát, đảm bảo nhân sự, thuốc, vật tư y tế.... đảm bảo cho điều trị và khu cách ly.

6.        Giao Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương phối hợp Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc trên địa bàn thị xã; trong đó lưu ý phải có phương án thống nhất bố trí các lực lượng đảm bảo thực hiện tôt công tác bảo vệ, giám sát y tế.... theo quy định.

7.       Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thông tin, tuyên truyền kịp thời cho người dân về tình hình dịch Covid -19; trong đó quan tâm thực hiện các phóng sự chuyên đề tại cộng đồng, khu dân cư cũng như đưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù họp với từng thời điểm.

8.       Đối với hoạt động kiểm soát khu vực biên giới.

-   Yêu cầu Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị  chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, UBND các xã Bình Tân, Bình Hiệp, Thạnh Trị tăng cường kiểm soát khu vực biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó lưu ý có phương án chống sét trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

-   Yêu cầu Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại.

9.       Giao Phòng Kinh tế khẩn trương làm việc với các cơ sở sản xuất khẩu trang (nếu có), các nhà bán lẻ khẩu trang trên địa bàn để động viên và yêu cầu các đơn vị ưu tiên cung cấp cho thị trường trong thị xã

10.  Trường THPT Kiến Tường tham mưu Ban Chỉ đạo hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường và các ngành chức năng liên quan có phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong mùa dịch Covid-19 hiện nay.

11.  Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể thị xã theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là kiểm tra, đo thân nhiệt hàng ngày đối với công nhân trước khi vào doanh nghiệp, yêu cầu công nhân và người lao động đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn....

12.  Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, các Đoàn thể thị xã và yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức khi vào cơ quan phải thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn một cách nghiêm túc. Tập trung tuyên truyền khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà nên đeo khẩu trang thường xuyên; đồng thời hạn chế ra đường, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

13.  Giám đốc Trung tâm Y tế phải có chỉ đạo và chấn chỉnh ngay các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi toàn thị xã thực hiện nghiêm túc quy trình phân luồng, cách ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm, không để lây lan.

14.  Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND xã phường thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày gửi về Trung tâm Y tế trước 09 giờ. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thị xã trước 13 giờ 30 hàng ngày.


03/08/2020 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Hè thu năm 2020Kiến Tường tăng cường chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Hè thu năm 2020
Thị xã Kiến Tường tiếp tục thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, điều tra phát hiện sinh vật gây hại trên cây trồng; kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Long An: Đỉnh lũ năm 2020 tại các Trạm đầu nguồn ở mức thấp hơn hoặc xấp xỉ báo động 2, có nơi cao hơn báo động 2, tại Tân Hưng đạt từ 2,5 - 2,7m, Vĩnh Hưng đạt từ 2,4 - 2,6m, Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây đạt từ 1,5- 1,7m, xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ năm 2019 từ 10 - 20cm ở mức thấp hơn hoặc xấp xỉ báo động 2, có nơi cao hơn báo động 2.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm 2020 tại các huyện đầu nguồn phía Bắc của tỉnh vào khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 9/2020. Tuy nhiên, dự báo vào cuối tháng 7/2020, do kết hợp với mưa tại chỗ, triều cường và nước thượng nguồn đổ về nên có một đợt nước lên gây ngập cục bộ một phần diện tích những vùng trũng, vùng thấp ở 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và một phần huyện Tân Thạnh.

Tính đến nay, trên địa bàn thị xã Kiến Tường vụ lúa Hè thu 2020 đã gieo sạ được 14.483/14.275 ha, trong đó: giai đoạn đòng - trổ 10.400 ha, chín 3.664 ha, thu hoạch 419 ha; đạt 101,4% so với kế hoạch.

Để đảm bảo sản xuất vụ Hè thu 2020 đạt thắng lợi, thị xã Kiến Tường tiếp tục thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, điều tra phát hiện sinh vật gây hại trên cây trồng; kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, không để sinh vật gây hại phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại tới sản xuất; đặc biệt lưu ý các đối tượng gây hại nguy hiểm như: Bệnh đạo ôn (cháy lá lúa), thối thân, thối rễ, rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá(VL-LXL), sâu năn trên cây lúa,….

Đối với diện tích lúa gieo sạ muộn, nhất là các khu vực trũng thấp phải có kế hoạch vận động người dân gia cố đê bao, bờ bao bảo vệ lúa an toàn khi có lũ sớm gây ngập úng cục bộ. Các diện tích đã thu hoạch sớm thực hiện cày ải, cày vùi để cắt mầm sâu bệnh lây lan sang các trà lúa khác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo và nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao, các tiến bộ kỹ thuật về giống, bón phân, thuốc BVTV, biện pháp canh tác cây trồng...., mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả; mô hình giảm lượng giống lúa, giảm chi phí sản xuất và canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng.

Khẩn trương hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khôi phục vườn cây ăn quả, do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Kiểm soát tốt việc phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn, đặc biệt chuyển đổi từ đất lúa sang các loại cây ăn quả phải phù hợp với điều kiện sinh thái, đất đai, nguồn nước, thị trường tiêu thụ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi đã được quy hoạch.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch của thị xã, từng tiểu vùng, tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện đảm bảo phát triển đúng định hướng, xác định cụ thể diện tích từng cây trồng thông qua việc quản lý vùng trồng gắn với việc xây dựng hệ thống thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ.

Do khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cây trồng nên cần tăng cường đầu tư chăm sóc tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh; các phân bón chuyên dùng và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng đậu quả và nâng cao năng suất.

Đối với các diện tích cây ăn quả trong vùng ảnh hưởng lũ, triều cường cần gia cố đê bao, cống bọng đảm bảo vững chắc ngăn lũ và triều cường.

Tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ quan chức năng khuyến cáo thời vụ xuống giống phù hợp cho từng đối tượng cây trồng; sử dụng giống có năng suất cao, phù hợp thị trường và phát triển theo hướng cánh đồng lớn, có liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Căn cứ vào điều kiện đất đai, mùa vụ, hệ thống tưới tiêu, đối tượng cây trồng để xác định các biện pháp kỹ thuật thâm canh hợp lý, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng biện pháp luân canh mùa vụ, lên băng liếp thông thoáng, thiết kế hệ thống tưới tiêu hợp lý tuyệt đối không để úng cục bộ; tăng cường bón phân hữu cơ, bón cân đối NPK không để thừa đạm để hạn chế sâu bệnh...

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp như: Giống cây trồng (đặc biệt chú ý các giống lúa mới đang khảo nghiệm sản xuất thử chưa được phép lưu hành), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các loại vật tư không đảm bảo chất lượng, hàng gian, hàng giả trên thị trường.

Cử cán bộ tăng cường theo dõi sát sinh vật gây hại để phát hiện thông báo trên các phương tiện thông tin, tập huấn hướng dẩn nông dân phòng trừ kịp thời; đặc biệt là bệnh đạo ôn (cháy lá lúa), bệnh cháy bìa lá,  rầy nâu, bệnh VL-LXL…, không để bộc phát, lây lan và ảnh hưởng đến sản xuất Đông xuân chính vụ.

Tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão tại địa phương và trên Website Phòng chống thiên tai của tỉnh (pctt.longan.gov.vn) để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các giải pháp chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết. Kiểm tra hệ thống thủy lợi, củng cố, cải tạo thủy lợi nội đồng, đê bao, bờ bao; công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, bão bất thường.

Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu để bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tăng cường dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa vụ Hè thu.

Triển khai các giải pháp để bảo vệ, ứng phó với điều kiện khí hậu bất lợi như: Mưa, bão, giông lốc, ngập úng, phòng chống sinh vật gây hại cây trồng…, để bảo vệ sản xuất lúa Hè thu 2020.

Tổ chức đánh giá cơ cấu giống lúa sản xuất hiện nay để có các giải pháp chỉ đạo sản xuất lúa tốt nhất, đáp ứng theo yêu cầu thị trường xuất khẩu của ngành hàng lúa gạo.

Văn Tấn

23/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bànKiến Tường chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
Tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại khu đất trống trong khu dân cư đô thị, chưa phát huy tốt hiệu quả của các camera giám sát môi trường, tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 đạt dưới 50%.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã cơ bản  đảm bảo. Trong đó, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, khẩu trang sau sử dung (đặc biệt trong thời gian cao điểm dịch Covid-19),… đã được kiểm soát khá tốt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phổ biến giải thích về giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020 theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020 cũng đã được thực hiện đến từng hộ gia đình; việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt mới năm 2020 đối với từng hộ gia đình được đẩy mạnh thực hiện; tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra môi trường đúng tiến độ, tăng cường sử dụng camera giám sát vệ sinh môi trường; xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác trái quy định…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức 02 đợt dọn vệ sinh tại các khu vực tập kết rác trái quy định gây ô nhiễm môi trường và bàn giao cho địa phương quản lý; hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã, phường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh là 74.000.000 đồng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể như: Tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại khu đất trống trong khu dân cư đô thị, chưa phát huy tốt hiệu quả của các camera giám sát môi trường, tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 đạt dưới 50%.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã trong 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý, xử lý kịp thời các điểm tập kết rác trái quy định, tránh để tồn đọng lượng lớn rác thải gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp Công an phường trích xuất camera để xử phạt các trường hợp vứt rác sai quy định pháp luật. Huy động lực lượng thường trực tại đơn vị và vận động nhân dân tham gia giám sát tình hình vệ sinh rác thải trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tổ chức việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải và xử lý theo đúng chức năng, quyền hạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chấn chỉnh hoạt động của các hộ tiểu thương (đặc biệt các vựa cá) phải hoạt động kinh doanh đúng vị trí được bố trí; chấm dứt hoạt động đậu đỗ xe, tụ tập mua bán trên lòng đường, bờ kè xung quanh các chợ, trung tâm thương mại gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường do phát sinh chất thải từ hoạt động tập kết bốc dỡ hàng, buôn bán, sơ chế,… Xây dựng nội quy hoạt động và bảo vệ môi trường tại chợ, niêm yết và phổ biến đến các hộ tiểu thương biết và thực hiện. Trường hợp chay ỳ hoặc không chấp hành nội quy thì đề nghị thu hồi sạp.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, nâng cao tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020… Phát huy vai trò giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã cũng như hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện.

Đề nghị Công an thị xã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thường xuyên tuần tra, giám sát vệ sinh môi trường và trích xuất camera ít nhất 1-2 lần/tuần để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường. Tổ chức rà soát các vị trí camera giám sát vệ sinh môi trường hoạt động không hiệu quả hoặc cần thiết phải bố trí thêm để nâng cao năng lực giám sát vệ sinh môi trường.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đẩy nhanh tiến độ rà soát danh sách ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020. Đảm bảo hoạt động thu gom rác đúng lộ trình và thời gian đã thông báo cho khách hàng, không để rơi vãi nước thải, rác thải trong quá trình thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi tập kết, xử lý. Rà soát, thay mới các thùng rác hư hỏng hoặc tăng cường bố trí đảm bảo đủ nhu cầu tại các khu vực công cộng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã, UBND các xã phường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt đối với Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường - đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo hợp đồng đã ký kết.

Văn Tấn


17/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Chi tiết xem tại đây.

10/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xãKiến Tường: Tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xã
Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, UBND các xã, phường và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển heo hơi, động vật trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện

Thực hiện Công văn số 1595/SCT-QLTM ngày 26/6/2020 của Sở Công thương tỉnh Long An về việc tăng cường phối hợp phòng, chống Dịch tả heo Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, UBND các xã, phường và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển heo hơi, động vật trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, nhất là mặt hàng heo hơi và mặt hàng thịt heo tại các chợ.

2. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý chợ thị xã và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở có kinh doanh động vật, mặt hàng thịt heo; chú ý tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức kinh doanh mặt hàng thịt heo, heo hơi không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc tiến hành xử lý theo quy định.

Theo chỉ đạo trên, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


10/07/2020 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​