Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 345445
Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 29/04/2021, 15:00
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
29/04/2021
Trong thời gian qua MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Phường 2 đã tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đến các tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy Phường 2 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân; lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong thời gian qua MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Phường 2 đã tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đến các tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy Phường 2 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề phát sinh, bức xúc của các tầng lớp Nhân dân trước bầu cử nhằm kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng xem xét, giải quyết; phối hợp giải quyết các phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đảng ủy chỉ đạo UBND Phường hướng dẫn các khu phố bố trí các băng rol tuyên truyền bầu cử đúng quy định; kiểm tra và sửa chữa các cụm loa phát thanh tại 6 khu phố để bảo đảm thông tin được thông suốt và kịp thời tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phường; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Thường trực MTTQ Phường 2 ban hành các văn bản liên quan và hướng dẫn các đoàn thể, các Ban Công tác mặt trận (Ban CTMT) triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử…được 24 cuộc/1485 lượt người tham dự. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và các hoạt động thông tin tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường từ đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân hướng về ngày bầu cử.

tuyên tuyeenf bầu cử QH HĐN.png

Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung về khu dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử và ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Internet, Zalo, Facebook...) để tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử, bảo đảm kịp thời, chính xác, phong phú, đa dạng, để gắn kết các tầng lớp Nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử, thông qua 9 pano, 7 khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan và trụ sở các khu phố trên địa bàn phường; tổ chức phát loa lưu động và phát thanh 24 lượt, 9 tin bài và 23 lượt chia sẻ bài viết trên mạng xã hội. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua tuyên truyền bầu cử đã tạo được không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thúy An


Lượt người xem:   71
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang