Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 668069
Thông tin tuyên truyền
Chủ Nhật, Ngày 10/04/2022, 21:00
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
10/04/2022
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức quán triệt sâu, kỹ đến cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức làm công tác văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 229/UBND-PTP ngày 21/01/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTG trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Văn bản số 1123/UBND-PTP ngày 12/4/2021 của UBND thị xã về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo và trình văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

3. Tiếp tục rà soát để có đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xác định rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND các xã, phường tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát đảm bảo tiến độ về thời gian, thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

5. Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; bố trí công chức làm công tác văn bản quy phạm pháp luật, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất xây dựng ban hành văn bản và kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thị xã, cấp xã


Lượt người xem:   106
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang