Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649788
Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 01/06/2023, 17:00
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường
01/06/2023
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật;

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; Đồng thời, kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm tăng cường vai trò hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã; kiện toàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong thời gian qua, UBND thị xã kiến Tường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: tăng cường thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, các câu lạc bộ, các cuộc họp….

đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật.jpg

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường đã tuyên truyền các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới được 269 cuộc/5.649 người dự; tuyên truyền trên Đài truyền thanh 50 lượt tin và 36 lượt bài.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả: tuyên truyền được 11 cuộc/572 lượt người dự.

Phòng Tư pháp tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 392/HĐPH ngày 22/02/2023 về định hướng nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ năm 2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã. Kết quả: 18 cuộc/784 người dự.

Nhằm kịp thời giới thiệu, đánh giá, đề xuất nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thị xã xây dựng kế hoạch số 63/KH-PTP ngày 22/02/2023 về thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" năm 2023. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục và pháp luật; việc tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook cũng được đẩy mạnh thực hiện…

Với nhiều biện pháp thiết thực, cùng với sự quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

                                                             Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


Lượt người xem:   105
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang