Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649812
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 30/06/2023, 20:00
Kiến Tường: Công tác kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
30/06/2023
Trong đó có Đề án "Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027", Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

Nhằm đánh giá công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong 6 tháng đầu năm 2023. Sáng ngày 27/6/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Mão - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL tại thị xã Kiến Tường.

Làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Vũ, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã, cùng với đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã.

          Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thị ủy và tình hình ở địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thị xã và Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã chủ động ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành theo các chương trình, kế hoạch về PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống;... Kết quả, cấp thị xã tuyên truyền 88 cuộc với 1.936 lượt người tham dự, cấp xã tuyên truyền được 108 cuộc với 4.188 lượt người tham dự, phát hành hơn 1.000 tài liệu truyên truyền các loại;…Ngoài ra, tuyên truyền trên Đài, Trạm truyền thanh 74 tin và 36 bài, 8 tiểu phẩm và các chuyên đề, tiết mục theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng trên hệ thống Đài, trạm truyền thanh cơ sở. Từ kết quả trên, cho thấy công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thị xã xây dựng kế hoạch số 63/KH-PTP ngày 22/02/2023 về thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" năm 2023. Đồng thời, Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục về pháp luật; ngoài ra còn tuyên truyền qua các hình thức như: Tổ truyền thông cộng đồng của Hội Phụ nữ, Mỗi tuần một điều luật của Đoàn Thanh niên, Cẩm nang tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Tiếng kẻng an ninh của Công An, nhóm Zalo, facebook "Hoa sen Tháp mười",

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác phối hợp PBGDPL ở cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL qua mạng xã hội; các mô hình mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền gắn với các Đề án về PBGDPL thiết thực, có hiệu quả đã và đang triển khai trên địa bàn…

tiếp cận pháp luật.jpg

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của thị xã Kiến Tường trong 6 tháng đầu năm 2023 của thị xã Kiến Tường, đã kịp thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của ngành. Đồng thời, đề nghị Hội đồng PBGDPL thị xã, tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban ngành thành viên trong hội đồng; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phổ biến kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương (nhất là các văn bản mới) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và người dân. Tổ chức thực hiện tốt các Đề án về PBGDPL năm 2023 trên địa bàn, trong đó có Đề án "Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027", Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". Tổ chức triển khai hiệu quả, Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023, phù hợp với tình hình của địa phương. Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành, UBND các xã, phường trong PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Đẩy mạnh công nghệ thông tin gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL. Kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

Thay mặt Lãnh đạo UBND thị xã,  ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Kiến Tường tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND thị xã sẽ quan tâm, chỉ đạo Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; các ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và  người dân trong thời gian tới./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


Lượt người xem:   91
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang