Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317373
Thông tin tuyên truyền
Thứ 7, Ngày 25/04/2020, 14:00
Thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản
25/04/2020

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NCTCD ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã,UBND các xã, phường thựchiện các nội dungnhư sau:

-Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản pháp luật có liên quancác nội dung đã được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnhnhư: Văn bn s490/UBND-NCTCD ngày 30/01/2019 vvic nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn; văn bn s5870/UBND-NCTCD ngày 22/10/2019 ca UBND tnh vvic chn chnh, nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn.

-Các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Điều 80 của Luật Đấu giá tài sản.

-Thực hiện cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn,bắt đầu cập nhật từ ngày 10/4/2020, tài liu hưng dn sdng đưc đăng ti ti đa chnêu trên;phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

Lượt người xem:   163
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​