Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317373
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 19/02/2021, 08:00
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ
19/02/2021
Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 4715/C07-P3, ngày 15/12/2020 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động  triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, thực hiện một số nội dung sau:
1. Các ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm, thực hiện.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh để Nhân dân nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy tại gia đình cũng như tại các cơ sở kinh doanh.

3. UBND các xã, phường chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho các ngành, đoàn thể địa phương; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn quản lý nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với khu dân cư và các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP


Lượt người xem:   105
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​