Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317375
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 05/03/2021, 09:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh
05/03/2021
Thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản theo quy định pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 637 ngày 04/3/2021 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá, tăng cường công khai minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã.

- Tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá được quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản, nhất là việc giám sát quá trình tổ chức việc đấu giá.

- Thực nghiêm quy định của pháp luật về xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo được các điều kiện, tiêu chí quy định Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần căn cứ các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá tài sản công tại đơn vị, địa phương có giá trị lớn, phức tạp, nhiều người tham gia đấu giá, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thực hiện tại địa phương để phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có).

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc đấu giá tài sản; áp dụng biện pháp phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản.

- UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.


Lượt người xem:   126
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​