Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317378
Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 10/02/2021, 11:00
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Kiến Tường
10/02/2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã về việc thành lập Ủy ban Bầu cử thị xã Kiến Tường;

Ủy ban Bầu cử thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, thời điểm kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử

Chi tiết văn bản xem tại đây.


Lượt người xem:   29
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​