Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317370
Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 02/03/2021, 11:00
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường
02/03/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026;

Sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường ngày 01 tháng 3  năm 2021,

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường

1. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 1

2. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 2

3. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 3

4. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 4

5. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 5

6. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 6

7. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 7

8. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 8


Lượt người xem:   55
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​