Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327268
Chế độ, chính sách
Thứ 6, Ngày 04/01/2019, 10:00
Long An - Thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp giải quyết trong ngày
04/01/2019
Long An - Thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp giải quyết trong ngày
UBND tỉnh Long An có Quyết định số 4484/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả; trong đó có những thủ tục về đăng ký doanh nghiệp giải quyết trong ngày như sau:

Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục: Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.

Thủ tục: Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục: Đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Thủ tục: Đăng ký thành lập công ty hợp danh.

Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Thủ tục: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tất cả các thủ tục hành chính trên đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thông tin liên quan (thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện) được đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An.

​Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.​

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với mức lệ phí theo quy định tương ứng đối với từng thủ tục hoặc miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử.

Cổng thông tin điện tử thông báo đến người dân, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện./.

TV

Lượt người xem:   404
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​