Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 668068
Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 01/03/2022, 21:00
Định hướng nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2022
01/03/2022
Định hướng nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2022

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

- Tuyên  truyền các văn bản pháp luật mới ban hành; các luật, pháp lệnh; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; ....

- Tuyên truyền cải cách hành chính; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đất đai; nhà ở; cư trú; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về dân sự; hôn nhân, gia đình, trẻ em;…

- Tuyên truyền, PBGDPL các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành.  

 2. Định hướng một số nội dung sinh hoạt cụ thể

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà lựa chọn nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Ngoài những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên, nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ cần tập trung vào một số nội dung như sau:

2.1. Quý I năm 2022

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Luật Phòng, chống ma túy; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2021.

- Các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành và các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý I/2022.

- Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia; công tác phân giới, cắm mốc biên giới; thông tin đối ngoại; …

2.2. Quý II năm 2022

- Tập trung tuyên truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các nghị quyết của Quốc hội khóa XV (Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...).

- Các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành và các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý II/2022.

- Các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; dân số, chính sách kế hoạch hóa gia đình; những quy định về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động…

2.3. Quý III năm 2022

- Tập trung tuyên truyền các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành và các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý III/2022.

- Các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng; tuyên truyền các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"; phòng, chống mua bán người…

2.4. Quý IV năm 2022

- Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người cao tuổi; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, quốc phòng toàn dân…

- Tập trung tuyên truyền các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành và các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý IV/2022.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với các biến thể mới, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, ban, ngành, địa phương.

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

Định kỳ hàng tháng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp (ít nhất một buổi) để sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ hoặc lồng ghép với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung định hướng nêu trên. Đối với các cơ quan, đơn vị có đặc thù riêng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể tổ chức từng đợt sinh hoạt "Ngày pháp luật" để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự sinh hoạt đầy đủ, nhằm nâng cao tính chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ: https://pbgdpl.longan.gov.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại mục Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Long An và mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Mục Thông tin tuyên truyền


Lượt người xem:   107
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang