Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317374
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 12:00
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/03/2021
1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu. 2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

3. Danh  sách các  đơn vị  và  số đại  biểu  được  bầu  ở  mỗi  đơn vị  bầu cử  như  sau:

- Đơn vị bầu cử số 01: Phường 1, được bầu 05 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 02: Phường 2, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 03: Phường 3, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 04: xã Tuyên Thạnh, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 05: xã Thạnh Hưng, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 06: xã Bình Tân, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 07: xã Bình Hiệp, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 08: xã Thạnh Trị, được bầu 03 đại biểu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, phường, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thông báo việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Điều 1 Nghị quyết này đến nhân dân, cử tri trong toàn thị xã biết theo Luật định.

Điều 3. Thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem tại đây (Đính kèm văn bản)


Lượt người xem:   52
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​