Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667498
 
Thông tin tuyên truyền
 
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 
 
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp, cho ý kiến đối với các tiêu chí, chỉ tiêu về kết quả số điểm của 8 xã, phường 
 
Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản đối với UBND Phường 1 
 
Triển khai, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin tuyên truyền theo hình thức phù hợp khác. 
 
Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, từ đó phát huy vai trò của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường 
 
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 8/2023 với 02 chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây; Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới và hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Tại Hội nghị các đại biểu, CB,CC phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính được nghe đồng chí Võ Văn Cẩm – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; đồng chí Phạm Tuấn Kiệt – Phó Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Long An báo cáo viên triển khai và hướng dẫn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP... 
 
Trong đó có Đề án "Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027", Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 
 
Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 có hiệu lực từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 
 
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

​Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

25/01/2024 10:00 SAĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023Thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp, cho ý kiến đối với các tiêu chí, chỉ tiêu về kết quả số điểm của 8 xã, phường

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị xã KiếnTường.

Nhằm đánh giá việc xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 16/3/2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Sáng ngày 23/01/2024, thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 8/8 xã, phường năm 2023. Đến dự có đồng chí La Văn Dân - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trần Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng với 07 Ủy viên của Hội đồng có liên quan đến tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thư ký.

Chuẩn tiếp cận pháp luật.jpg

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Nguyệt nêu lý do và thông qua nội dung chương trình cuộc họp và thông qua Bản tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tự chấm của các xã, phường năm 2023. Qua đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp, cho ý kiến đối với các tiêu chí, chỉ tiêu về kết quả số điểm của 8 xã, phường. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất về kết quả số điểm của các tiêu chí 8/8 xã, phường, tổng số điểm của các tiêu chí và điều kiện đều đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng chí La Văn Dân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các Ủy viên Hội đồng và giao Phòng Tư pháp thị xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định công nhận 8/8 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đúng quy định.

Ngoài ra, cũng trong Hội nghị này, đồng chí Ngô Thị Nguyệt đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện quy định xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã Kiến Tường để Ủy viên Hội đồng thảo luận, góp ý nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ủy viên Hội đồng trong việc đánh giá, xây dựng các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm trên địa bàn thị xã Kiến Tường./.

 Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


24/01/2024 10:00 SAĐã ban hành
Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản đối với UBND Phường 1Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản đối với UBND Phường 1
Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản đối với UBND Phường 1

​Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về xây dựng cơ bản đối với UBND Phường 1. Chi tiết xem tại đây.

18/10/2023 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023Kiến Tường phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023
Triển khai, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin tuyên truyền theo hình thức phù hợp khác.

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan tỉnh, trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm các nội dung sau:

1. Triển khai, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin tuyên truyền theo hình thức phù hợp khác.

2. Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và trợ giúp pháp lý.

3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh tham gia Cuộc thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.longan.gov.vn, trả lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên với nội dung về các văn bản pháp luật được nêu trong nội dung thi. Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

 4. Đối tượng tham gia Cuộc thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Long An.

5. Thời gian thi: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 đến 24 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan tỉnh, trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia Cuộc thi để thu hút sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


28/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ thực hiện đánh giá tiêu chí, nội dung về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023Kiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ thực hiện đánh giá tiêu chí, nội dung về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023
Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, từ đó phát huy vai trò của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về việc tổ chức tập huấn công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2023; Kế hoạch số 2166/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND thị xã về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện đánh giá tiêu chí, nội dung về tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, từ đó phát huy vai trò của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải phải phù hợp, thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải, hòa giải viên và chất lượng hòa giải.

quan cảnh th thnag.jpg

Ngày 14/9/2023, UBND thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện đánh giá tiêu chí, nội dung về tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới VÀ công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2023. Đến dự có bà Lê Thị Lo – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An; đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thị xã và Chủ tịch UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức VH-XH; công chức Địa chính - Xây dựng; Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; nhân viên Đài truyền thanh; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hòa giải các xã, phường.

Tại Hội nghị các đại biểu, CB,CC được nghe bà Lê Thị Lo – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An báo cáo viên triển khai và hướng dẫn Công văn số 9324/UBND-NCTCD về triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và văn bản số 1918/BTP-TGPL ngày 10/6/2022 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 8151/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tuc. Xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; và một số kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho CBCC, nghiệp vụ thực hiện đánh giá tiêu chí, nội dung về tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới và công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong thời gian tới./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


14/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Phổ biến, giáo dục, pháp luật tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 8 năm 2023Kiến Tường: Phổ biến, giáo dục, pháp luật tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 8 năm 2023
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 8/2023 với 02 chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây; Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới và hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn thị xã.

Ngày 31/8/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 8/2023 với 02 chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây; Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới và hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, đồng chí Trịnh Thị Thùy Trang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, cùng với 171 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã.

Tại Hội nghị CBCC, VC và người lao động được nghe báo cáo viên triển khai đánh giá tổng quan tình hình thế giới, khu vực; một số kết quả lớn trong công tác đối ngoại thời gian qua và khái quát sự đổi mới về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị qua gần 40 năm đổi mới, kỹ năng truyền thông…, góp phần nâng cao nhận thức cho CBCC, VC và người lao động nắm biết về một số đặc điểm lớn của tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; những ưu điểm, hạn chế về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới….../.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


31/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023Kiến Tường: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Tại Hội nghị các đại biểu, CB,CC phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính được nghe đồng chí Võ Văn Cẩm – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; đồng chí Phạm Tuấn Kiệt – Phó Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Long An báo cáo viên triển khai và hướng dẫn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP...

Thực hiện Kế hoạch số 1317/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thị xã về tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Ngày 30/8/2023, UBND thị xã tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Đến dự có đồng chí Võ Văn Cẩm – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; đồng chí Phạm Tuấn Kiệt – Phó Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Long An; đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, Lãnh đạo  và công chức các cơ quan ban ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, cùng với công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức địa chính – Đô thị - xây dựng và môi trường tại các xã, phường; Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thị xã.

th vphc.jpg

Tại Hội nghị các đại biểu, CB,CC phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính được nghe đồng chí Võ Văn Cẩm – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; đồng chí Phạm Tuấn Kiệt – Phó Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Long An báo cáo viên triển khai và hướng dẫn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/01/2019 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP, ngày 06/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đồi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An. Thông qua Hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao kiến thức pháp luật cho CBCC, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng./.

                                                                Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


30/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Công tác kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023Kiến Tường: Công tác kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Trong đó có Đề án "Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027", Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

Nhằm đánh giá công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong 6 tháng đầu năm 2023. Sáng ngày 27/6/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Mão - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL tại thị xã Kiến Tường.

Làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Vũ, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã, cùng với đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã.

          Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thị ủy và tình hình ở địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thị xã và Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã chủ động ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành theo các chương trình, kế hoạch về PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống;... Kết quả, cấp thị xã tuyên truyền 88 cuộc với 1.936 lượt người tham dự, cấp xã tuyên truyền được 108 cuộc với 4.188 lượt người tham dự, phát hành hơn 1.000 tài liệu truyên truyền các loại;…Ngoài ra, tuyên truyền trên Đài, Trạm truyền thanh 74 tin và 36 bài, 8 tiểu phẩm và các chuyên đề, tiết mục theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng trên hệ thống Đài, trạm truyền thanh cơ sở. Từ kết quả trên, cho thấy công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thị xã xây dựng kế hoạch số 63/KH-PTP ngày 22/02/2023 về thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" năm 2023. Đồng thời, Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục về pháp luật; ngoài ra còn tuyên truyền qua các hình thức như: Tổ truyền thông cộng đồng của Hội Phụ nữ, Mỗi tuần một điều luật của Đoàn Thanh niên, Cẩm nang tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Tiếng kẻng an ninh của Công An, nhóm Zalo, facebook "Hoa sen Tháp mười",

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác phối hợp PBGDPL ở cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL qua mạng xã hội; các mô hình mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền gắn với các Đề án về PBGDPL thiết thực, có hiệu quả đã và đang triển khai trên địa bàn…

tiếp cận pháp luật.jpg

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của thị xã Kiến Tường trong 6 tháng đầu năm 2023 của thị xã Kiến Tường, đã kịp thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của ngành. Đồng thời, đề nghị Hội đồng PBGDPL thị xã, tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban ngành thành viên trong hội đồng; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phổ biến kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương (nhất là các văn bản mới) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và người dân. Tổ chức thực hiện tốt các Đề án về PBGDPL năm 2023 trên địa bàn, trong đó có Đề án "Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027", Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". Tổ chức triển khai hiệu quả, Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023, phù hợp với tình hình của địa phương. Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành, UBND các xã, phường trong PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Đẩy mạnh công nghệ thông tin gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL. Kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

Thay mặt Lãnh đạo UBND thị xã,  ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Kiến Tường tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND thị xã sẽ quan tâm, chỉ đạo Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; các ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và  người dân trong thời gian tới./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


30/06/2023 8:00 CHĐã ban hành
Một số chính sách mới về cán bộ, công chức, viên chức  có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023Một số chính sách mới về cán bộ, công chức, viên chức  có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023
Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 có hiệu lực từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Từ tháng 6/2023 nhiều chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ có thay đổi:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023

Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023 là nội dung tại Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên có đủ các điều kiện sau đây:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

2. Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từ 20/6/2023

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từ 20/6/2023 là nội dung được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục II).

3. Bỏ thông tư về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 

Đây là nội dung tại Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 có hiệu lực từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Cụ thể, từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

4. Từ 30/6/2023, áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, đối tượng áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước gồm:

- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

- Tòa án nhân dân Tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội.

- Kiểm toán Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

Mục đích của việc sử dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các Hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

- Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.

- Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức./.

                                                                          Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


02/06/2023 2:00 CHĐã ban hành
Trợ giúp pháp lý xã biên giới Bình Tân – Thị xã Kiến TườngTrợ giúp pháp lý xã biên giới Bình Tân – Thị xã Kiến Tường
Tại buổi truyền thông các đại biểu tham dự được ông Lê Trung Trực trình bày về những nội dung cơ bản của chính sách TGPL, đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng tiếp cận chính sách pháp luật của người dân trong thực hiện XDNTM

Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-STP ngày 13/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Long An về việc thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2023 nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL cho người dân trên địa bàn xã Bình Tân hoàn thành mục tiêu, tiêu chí XDNTM.

Ngày 26/5/2023, Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (TGPLNN) tỉnh Long An và UBND xã Bình Tân tổ chức truyền thông, hướng dẫn người dân vùng nông thôn hiểu biết, tiếp cận trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân vùng nông thôn của xã. Đến dự buổi truyền thông có ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An; lãnh đạo Phòng Tư pháp thị xã; lãnh đạo UBND xã; Công chức Tư pháp, cán bộ đoàn thể của xã và người dân sinh sống trên địa bàn xã Bình Tân.

trợ giúp bpaps lý BT.jpg

Tại buổi truyền thông các đại biểu tham dự được ông Lê Trung Trực trình bày về những nội dung cơ bản của chính sách TGPL, đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng tiếp cận chính sách pháp luật của người dân trong thực hiện XDNTM và cách thức để tiếp cận với TGPL khi có sự việc pháp lý xảy ra mà các đối tượng được TGPL cần nhờ luật sư hoặcTrợ giúp viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Sau khi được nghe những thông tin về chính sách TGPL, các đại biểu tham gia hỏi, đáp về những nội dung có liên quan đến pháp luật, được Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh trả lời thỏa đáng và hướng dẫn người dân liên hệ với cán bộ UBND xã để được giải quyết vụ việc còn thắc mắc.

Sau buổi truyền thông, Trung tâm TGPLNN tỉnh đã bàn giao 09 tấm biển Pano giới thiệu về TGPL cho đại diện Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường để giao cho 08 đơn vị xã, phường và Phòng Tư pháp, nhằm phổ biến tuyên truyền Luật TGPL cho người dân, cán bộ nắm, biết.

                                                       Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


01/06/2023 5:00 CHĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến TườngĐẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật;

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; Đồng thời, kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm tăng cường vai trò hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã; kiện toàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong thời gian qua, UBND thị xã kiến Tường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: tăng cường thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, các câu lạc bộ, các cuộc họp….

đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật.jpg

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường đã tuyên truyền các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới được 269 cuộc/5.649 người dự; tuyên truyền trên Đài truyền thanh 50 lượt tin và 36 lượt bài.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả: tuyên truyền được 11 cuộc/572 lượt người dự.

Phòng Tư pháp tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 392/HĐPH ngày 22/02/2023 về định hướng nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ năm 2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã. Kết quả: 18 cuộc/784 người dự.

Nhằm kịp thời giới thiệu, đánh giá, đề xuất nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thị xã xây dựng kế hoạch số 63/KH-PTP ngày 22/02/2023 về thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" năm 2023. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử thị xã đã kịp thời đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản QPPL để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Đài Truyền thanh thị xã và các Trạm Tuyền thanh trên địa bàn đã thực hiện phát sóng các chuyên đề, chuyên mục và pháp luật; việc tuyên truyền qua các nhóm Zalo, facebook cũng được đẩy mạnh thực hiện…

Với nhiều biện pháp thiết thực, cùng với sự quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

                                                             Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


01/06/2023 5:00 CHĐã ban hành
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 4 năm 2023Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 4 năm 2023
Chiều ngày, 20/4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 4/2023 với nội dung triển khai một số nội dung liên quan đến Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt "Ngày pháp luật" trên địa bàn thị xã Kiến Tường; góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn thị xã.

Chiều ngày, 20/4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 4/2023 với nội dung triển khai một số nội dung liên quan đến Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, đồng chí Nguyễn Công Hòa – Phó Trưởng Công an thị xã, cùng với hơn 175 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã.

Quang canhrh hội nghị.jpg

Tại Hội nghị CBCC, VC và người lao động được nghe báo cáo viên thông qua một số nội dung liên quan đến Luật An toàn giao thông thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCC, VC và người lao động về chấp hành nghiêm chỉnh khi tham gia an toàn giao thông; về vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, những điểm mới bổ sung trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình; góp phần chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư khi tham gia giao thông và trong quan hệ đối xử giữa các thành viên gia đình trên địa bàn thị xã Kiến Tường./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


20/04/2023 12:00 CHĐã ban hành
Mô hình cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luậtMô hình cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Ủy ban MTTQ phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường 2 triển khai thực hiện mô hình "Cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật". Theo đó MTTQ phối hợp với Đoàn Thanh niên phường thiết kế và chọn lọc nội dung phát hành Cẩm nang tuyên truyền theo chủ đề hàng tháng thông qua hình thức cẩm nang điện tử và cẩm nang tuyên truyền (sổ tay).

Nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết sáng tạo trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào công tác mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường.

Ủy ban MTTQ phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường 2 triển khai thực hiện mô hình "Cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật". Theo đó MTTQ phối hợp với Đoàn Thanh niên phường thiết kế và chọn lọc nội dung phát hành Cẩm nang tuyên truyền theo chủ đề hàng tháng thông qua hình thức cẩm nang điện tử và cẩm nang tuyên truyền (sổ tay).

tuyền truyền pháp luật.jpg

Cẩm nang điển tử được thiết kế dưới hình thức sách điện tử, sẽ tích hợp nhiều tính năng thông minh, có giao diện gần gũi, dễ dàng thao tác, sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi, được đăng tại trên Trang Fanpage, nhóm Facebook của MTTQ và Đoàn Thanh niên Phường 2, bao gồm các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nội dung thiết kế giao diện như một cuốn sách có thể lật đọc từng trang hoặc quét mã QR-code để tìm kiếm các thông tin chi tiết https://online.flippingbook.com/view/819283717/ - cẩm nang điện tử). Người dùng có thể bấm tuỳ chọn theo danh mục cần tra cứu thông tin hoặc sử dụng chế độ lật trang trực tiếp bằng thao tác cảm ứng trên màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng… để xem lần lượt các nội dung.  Ngoài ra Cẩm nang điện tử còn tích hợp số điện thoại, email của Lãnh đạo Phường 2 và công an Phường 2; Nhóm zalo, Facebook của UBND Phường 2 để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm, liên hệ khi cần thiết.

Đối với cẩm nang tuyên truyền (sổ tay), sẽ phát hành 85 quyển/1 tháng, để phát đến các tổ dân cư trên địa bàn Phường 2, định kỳ vào ngày 15 háng tháng. Thông tin tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: thông tin về công phòng, chốn và thủ đoạn của các loại tội phạm; các hành vi phạm pháp luật và biện pháp sử lý; một số điểm mới của Luật mới ban hành; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công nghệ chuyển đổi số…

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, MTTQ và Đoàn Thanh niên phường tiến hành in mã QR-code các thông tin liên quan việc thực hiện mô hình dán phổ biến tại các địa điểm công cộng như khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Phường, giúp người dân dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động thông minh có thể quét mã QR-code truy cập nhanh để tìm các thông tin liên quan tại nhiều địa điểm.

Thông qua thực hiện mô hình Mô hình "Cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" sẽ phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phát huy và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả, xây dựng nếp sống văn hoá, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương. Phát huy hiệu quả phong trào đoàn kết sáng tạo vừa kết nối, vừa thúc đẩy, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thúy An


12/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở”Kiến Tường triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở”
Thông qua việc xây dựng mô hình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp với Ban công tác Mặt trận và đoàn thể trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Vừa qua, Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường phối hợp với UBND xã Bình Hiệp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" tại xã Bình Hiệp. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, đồng chí Ngô Hữu Đức – Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp cùng với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và 5 Tổ Hòa giải (45 Hòa giải viên) trên địa bàn xã Bình Hiệp.

Tại Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở", truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Hòa giải ở cơ sở như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở, các quy định về hòa giải viên, tổ hòa giải; các mâu thuẫn, tranh chấp, những trường hợp không được tiến hành hòa giải ở cơ sở. Thông qua việc xây dựng mô hình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp với Ban công tác Mặt trận và đoàn thể trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. UBND xã Bình Hiệp thực hiện các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, ứng xử xử lý các tình huống trong quá trình đặt ra ở từng vụ việc hòa giải thấu tình đạt lý, hàn gắn tình làng nghĩa xóm cho đội ngũ hòa giải viên ở các ấp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

mô hình khéo trong công tác hòa giải cơ sở.jpg

Thứ hai, việc xây dựng mô hình "Khéo trong công tác hòa giải ở cơ sở" phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của Chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Đưa mô hình hòa giải cơ sở của xã trở thành điểm sáng, thiết thực, hiệu quả góp phần tích cực trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả việc triển khai kế hoạch thực hiện mô hình tại ấp điểm của xã.

Cũng tại Hội nghị Tổ hòa giải ấp Ông Nhan Đông nhất trí đề ra mục tiêu thực hiện cho những năm tiếp theo như đưa mô hình của ấp thành điểm sáng của xã, kịp thời xử lý các vụ việc trên địa bàn ấp và được tiến hành hòa giải theo trình tự; … góp phần tích cực trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


30/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Nâng cao chất lượng công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Kiến Tường Nâng cao chất lượng công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành thị xã; Ủy ban nhân các xã, phường: triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp do UBND thị xã giao; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thị xã với phong trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao".

Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
 bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; kế hoạch số 109/KH-UBND ngày  11/01/2023 của UBND tỉnh Long An về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023, góp phần hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành: Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp…

3. Công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính mới trên các lĩnh vực; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023;

- Tham mưu UBND thị xã Kiến Tường xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành và địa phương, kịp thời phát hiện tham mưu xử lý các tồn tại, hạn chế trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Công tác hành chính tư pháp và bồi thường nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung nguồn lực để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác phù hợp chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Tiểu Đề án "Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ Campuchia về ViệtNam" trong giai đoạn 2022-2025; cập nhật, theo dõi sự biến động, kịp thời xem xét,đề xuất giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2023; vận hành Phần mềm chứng thực hợp đồng, giao dịch thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Nâng cao nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác chứng thực tại địa phương.

- Tiếp tục thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan, nhất là tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để nắm thực chất tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; bảo đảm việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật….

Để thực hiện công tác Tư pháp đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời không bị vướng các nội dung liên quan công tác thi đua, trong đó chú ý thực hiện các giải pháp sau:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; chủ động, thường xuyên thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn thị xã; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

5. Đẩy mạnh công tác phát động, thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

6. Tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm.

Phòng Tư pháp


26/03/2023 10:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 3 năm 2023Kiến Tường Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 3 năm 2023
Tại Hội nghị CBCC,VC và người lao động được nghe báo cáo viên thông qua một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và Luật Bình đẳng giới. Góp phần nâng cao nhận thức cho CBCC, VC và người lao động về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt "Ngày pháp luật" trên địa bàn thị xã Kiến Tường; tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Chiều ngày 16/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 3/2023 với nội dung triển khai tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và Luật Bình đẳng giới. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cùng với hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã.

SH PL T 3 2023.jpg

Tại Hội nghị CBCC,VC và người lao động được nghe báo cáo viên thông qua một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và Luật Bình đẳng giới. Góp phần nâng cao nhận thức cho CBCC, VC và người lao động về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Hội nghị sinh hoạt "Ngày pháp luật" được tổ chức vui tươi, sôi nổi, bổ ích và đầy thú vị qua các câu hỏi liên quan đến 2 Luật vừa được báo cáo viên thông qua tại Hội nghị.

tặng quà ngày sh pl.jpg

Kết thúc buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 3/2023, đồng chí Ngô Thị Nguyệt – Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường và đồng chí Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trao 10 phần quà đến anh, chị có câu trả lời chính xác./.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


16/03/2023 10:00 CHĐã ban hành
Định hướng nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2023Định hướng nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2023
Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tham khảo trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ: https://pbgdpl.longan.gov.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại mục Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Long An và mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Mục Thông tin tuyên truyền

1. Định hướng chung nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành; các luật, pháp lệnh; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; ....

- Tuyên truyền cải cách hành chính; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đất đai; nhà ở; cư trú; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về dân sự; hôn nhân, gia đình, trẻ em; …

- Tuyên truyền, PBGDPL các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp trên ban hành gắn với Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách  tác động lớn đến  hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn thị xã.  

2. Định hướng một số nội dung sinh hoạt cụ thể

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà lựa chọn nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Ngoài những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên, nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ cần tập trung vào một số nội dung như sau:

2.1. Quý I năm 2023

- Tiếp tục tuyên truyền các các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 như: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực từ ngày 01/9/2022. Trong đó, quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2022.

- Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong quý I/2023.

2.2. Quý II năm 2023

- Tập trung tuyên truyền các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 bao gồm: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô ( hiệu lực từ ngày 01/7/2023). Trong đó, tiếp tục quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; dân số, chính sách kế hoạch hóa gia đình; những quy định về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động…

- Tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong quý II/2023.

2.3. Quý III năm 2023

- Tiếp tục tuyên truyền các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 (nêu trên). Quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng; tuyên truyền các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"; phòng, chống mua bán người…

- Tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong quý III/2023.

2.4. Quý IV năm 2023

- Tuyên truyền các luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và kỳ họp bất thường, trong đó quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người cao tuổi; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, quốc phòng toàn dân…

- Tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong quý IV/2023.

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp (ít nhất một buổi) để sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ hoặc lồng ghép với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung định hướng nêu trên. Đối với các cơ quan, đơn vị có đặc thù riêng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể tổ chức từng đợt sinh hoạt "Ngày pháp luật" để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự sinh hoạt đầy đủ, nhằm nâng cao tính chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tham khảo trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ: https://pbgdpl.longan.gov.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại mục Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Long An và mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Mục Thông tin tuyên truyền.


22/02/2023 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

​Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

10/02/2023 4:00 CHĐã ban hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
Quán triệt thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật trong việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ ngày 01/01/2023 trên địa bàn thị xã

Để công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất có hiệu quả việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi "Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022" trong khi thực trạng một số bộ, ngành chưa đồng bộ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý quán triệt thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật trong việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ ngày 01/01/2023 trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

+ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

+ Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc ORCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip;

+ Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


18/01/2023 12:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luậtKiến Tường: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường đã tổ chức 2 ngàn 163 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 75 ngàn 700 lượt người; tổ chức và tham gia 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 863 lượt người dự thi.

Chiều ngày 9/11/2022, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Lụa đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cấp, các ngành cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

NGAY 10.11.2022, KIEN TUONG TONG KET 10 NAM THUC HIEN LUAT PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT.jpg

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường đã tổ chức 2 ngàn 163 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 75 ngàn 700 lượt người; tổ chức và tham gia 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 863 lượt người dự thi. Các chuyên trang, chuyên mục pháp luật được cải tiến với nội dung thiết thực đã phát sóng trên Đài Truyền thanh, trạm truyền thanh hơn 6 ngàn lần phát sóng chương trình PBGDPL; đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng hơn 2 ngàn 100 tin bài với các chuyên mục về pháp luật như "Pháp luật và đời sống" trên Đài Truyền thanh; "Tin Pháp Luật" trên Bản tin Công tác Tư tưởng; "Thông tin tuyên truyền" trên Trang thông tin điện tử Thị xã. Tài liệu PBGDPL được in ấn, cấp phát kịp thời trên 15 ngàn 100 tờ rơi, tờ gấp,  4 ngàn 215 quyển tài liệu, sách báo phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thị xã. Mạng lưới tủ sách pháp luật được quan tâm xây dựng, củng cố kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Bên cạnh đó, một số xã, phường đã sáng tạo, triển khai nhiều mô hình, cách làm, phù hợp với điều kiện của địa bàn và đặc điểm về tâm lý, lứa tuổi của thanh thiếu niên điển hình như: Mô hình Tuổi trẻ với pháp luật (Phường 1), Cà phê pháp luật (Phường 2); mô hình "Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm" trên địa bàn thị xã Kiến Tường (Công an thị xã)....

Hiệu quả của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Ghi nhận kết quả trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Chủ tịch UBND thị xã đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường Nguyễn Thị Lụa đã biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được và nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày PLVN thực sự thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả thì Phòng Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể thị xã; cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL và Ngày PLVN./.

Hoài Phương


18/11/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường: Trợ giúp pháp lý xã biên giới Bình HiệpThị xã Kiến Tường: Trợ giúp pháp lý xã biên giới Bình Hiệp
Giám đốc Trung tâm TGPLNN – Lê Trung Trực đã trình bày khái niệm về TGPL, chính sách của Đảng và Nhà nước về TGPL cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, để tạo ra sự công bằng về pháp luật

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (TGPLNN) tỉnh Long An phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường và UBND xã Bình Hiệp tổ chức truyền thông công tác trợ giúp pháp lý. Đến dự buổi truyền thông có ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (TGPLNN) tỉnh Long An,   bà Ngô Thị Nguyệt -Trưởng phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường và ông Ngô Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp.

Giám đốc Trung tâm TGPLNN – Lê Trung Trực đã trình bày khái niệm về TGPL, chính sách của Đảng và Nhà nước về TGPL cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, để tạo ra sự công bằng về pháp luật. Đặc biệt, là việc đưa các dịch vụ pháp lý về nông thôn nhất là những vùng sâu, vùng xa, biên giới nơi đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với hơn 30 người đại diện cho Nhân dân các ấp của xã Bình Hiệp tham gia buổi truyền thông, được phát tờ rơi về TGPL, lắng nghe về quyền được TGPL của những đối tượng yếu thế trong xã hội, nội dung chính của các Luật Trẻ em, Luật TGPL, Luật Người cao tuổi…Các chính sách của Nhà nước dành cho nhóm người yếu thế.

Trong buổi tuyên truyền ông Lê Trung Trực cũng giải thích rõ cho người tham dự buổi truyền thông rằng dịch vụ TGPL cho người yếu thế chỉ phát sinh khi có sự kiện pháp lý xảy ra, người được TGPL được quyền lựa chọn các Luật sư và Trợ giúp viên pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Thời gian tới, thị xã Kiến Tường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và người cư trú trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) hàng năm.

Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường


02/11/2022 3:00 CHĐã ban hành
 Thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường Thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường
 Thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường

​Trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiên tai, dịch bệnh, việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nghị quyết của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, kiểm soát và hạn chế được tác động của dịch bệnh, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Phần lớn các cơ quan và địa phương, doanh nghiệp nhà nước báo cáo có đạt kết quả tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
B. VIỆC THAM MƯU, BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THTK, CLP
Thị xã Kiến Tường thực hiện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính về các nội dung có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động hàng năm và giai đoạn nhằm thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành chung.
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm; UBND thị xã đã ban hành kịp thời các Quyết định về việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm và trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã. Qua đó, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ chỉ đạo trên đồng loạt ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục tại địa phương.
Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác tuyên truyền, phổ biến được quán triệt đến toàn thể CBCC, VC, NLĐ và nhân dân, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước, tiêu dùng trong nhân dân; đồng thời chống lãng phí nguồn tài nguyên, tài sản của địa phương.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, vai trò của thủ trưởng cơ quan là thường xuyên phổ biến, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên trong cơ quan những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể:
- UBND thị xã đã tổ chức rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan;
- Cụ thể hóa các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của cấp trên; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.

10/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường  tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020Kiến Tường  tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung tâm Chính trị và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã triển khai nội dung Đường lối, chủ trương của đảng và chính sách

Ngày 05/7/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kiến Tường kết hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho trên 60 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và xã – phường dự.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, với nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

20220705_075107 triển khai pháp luật.jpg

Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung tâm Chính trị và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã triển khai nội dung Đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Và một số qui định cụ thể về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Luật mới thông qua được thiết kế khung chính sách hướng tới việc hình thành đạo luật bảo vệ môi trường có tính tổng thể, toàn diện, hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế, xã hội. Luật cũng đã quy định cắt giảm hơn 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp. Qua đó, giúp đại biểu tham gia tập huấn nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định  về  Luật Bảo vệ môi trường trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, cũng như cụ thể hóa các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu./.

Hoàng Trần


07/07/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 6 năm 2022Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 6 năm 2022
Tại buổi sinh hoạt "Ngày Pháp luật", công chức, viên chức được nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm xã hội Thị xã triển khai những quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020....

Nhằm kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản chuyên ngành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Chiều ngày 09 tháng 6, Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6/2022 cho trên 150 công chức, viên chức các cơ quan ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn Thị xã tham dự.

Tại buổi sinh hoạt "Ngày Pháp luật", công chức, viên chức được nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm xã hội Thị xã triển khai những quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và một số chính sách về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Luật gồm 16 Chương, 171 Điều. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có những điểm mới mang tính đột phá chính như: mở rộng phạm vi điều chỉnh, "cộng đồng dân cư" được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của "cộng đồng dân cư" trong các hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, cắt giảm các thủ tục hành chính…

Riêng về việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí, tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. …

Thông qua sinh hoạt ngày pháp luật nhằm giúp công chức, viên chức hiểu rõ hơn về các quy định mới của Luật bảo vệ môi trường cũng như tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó mỗi công chức, viên chức sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, gia đình cùng chung tay bảo vệ môi trướng và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội./.

Hoàng Trần


13/06/2022 9:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường - Tập huấn Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp và đề án 06 của Chính phủKiến Tường - Tập huấn Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp và đề án 06 của Chính phủ
Thông qua hội nghị tập huấn giúp công chức làm công tác hộ tịch cơ sở nâng cao trách nhiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong phần mềm chính xác

Ngày 26/5, Phòng Tư Pháp thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của Thông tư số 01 do Bộ Tư pháp ban hành về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An. Bà Nguyễn Thị Lụa - Phó CT UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Dự tập huấn, Chủ tịch – PCT UBND, cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch và lực công an chuyên trách của 8 xã – phường trên địa bàn thị xã được nghe chuyên viên Sở Tư pháp phổ biến một số quy định và giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thục hiện Thông tư số 01 ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp về việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến; xác nhận thông tin hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý giấy tờ hộ tịch điện tử.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An -  Nguyễn Văn Lâm giới thiệu về các nhiệm vụ của Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; giới thiệu về đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian; hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã…

Thông qua hội nghị tập huấn giúp công chức làm công tác hộ tịch cơ sở nâng cao trách nhiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch; xác định việc đăng ký hộ tịch trực tiếp hay đăng ký trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đồng thời đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06  của 8 xã – phường sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án./.

Tấn Hoàng


27/05/2022 8:00 SAĐã ban hành
Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng...

​ Link bản sách điện tử tại đây https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành
Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viênTừ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1.12.2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19.5.2022, NHCSXH, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19.5.2022.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong điều kiện mức học phí hiện nay (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP), mức cho vay hiện hành (2,5 triệu đồng/tháng/HSSV) mới chỉ đáp ứng 49% học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và 38,5% nhu cầu chi phí học tập cho HSSV (học phí và chi phí sinh hoạt). Mức chi phí học tập của một HSSV là khoảng 6,5 triệu đồng/tháng đến 9,5 triệu đồng/tháng (tính với mức học phí cao nhất).

Còn theo NHCSXH, tại thời điểm ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa đối với 1 HSSV là 800.000 đồng/tháng, đáp ứng khoảng 66% tổng chi phí học tập của HSSV. Tại thời điểm năm 2019, mức cho vay 2,5 triệu đồng /HSSV/tháng đáp ứng khoảng 60% chi phí học tập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mức cho vay hiện hành chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của HSSV, cộng với chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, mức cho vay hiện hành 2,5 triệu đồng/tháng khó đảm bảo theo học của HSSV.

Bộ Tài chính cho biết, mức vay vốn tối đa cần được điều chỉnh để phù hợp với lộ trình tăng học phí, khả năng huy động vốn của NHCSXH, khả năng cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý của ngân sách Nhà nước. Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết.

Nguồn tin: NHCSXH thị xã


17/05/2022 3:00 CHĐã ban hành
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường triển khai tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường triển khai tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục

1. Đối tượng vay vốn: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện vay vốn:

2.1 Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2 Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

2.3 Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

2.4 Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

3. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

4. Mức vốn cho vay: Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

5. Lãi suất cho vay.

5.1 Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

5.2 Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

6. Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay:

6.1 Thời hạn cho vay: tối đa 36 tháng.

6.2 Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

7. Bảo đảm tiền vay:

7.1 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7.2 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã


12/05/2022 10:00 SAĐã ban hành
NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTg NGÀY 27/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTg NGÀY 27/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Đối tượng vay vốn: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện vay vốn:

2.1 Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2 Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

2.3 Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

2.4 Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

3. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

4. Mức vốn cho vay: Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

5. Lãi suất cho vay.

5.1 Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

5.2 Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

6. Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay:

6.1 Thời hạn cho vay: tối đa 36 tháng.

6.2 Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

7. Bảo đảm tiền vay:

7.1 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7.2 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

                                         Nguồn tin: NHCSXH thị xã


05/05/2022 11:00 SAĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luậtTiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức quán triệt sâu, kỹ đến cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức làm công tác văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 229/UBND-PTP ngày 21/01/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTG trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Văn bản số 1123/UBND-PTP ngày 12/4/2021 của UBND thị xã về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo và trình văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

3. Tiếp tục rà soát để có đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xác định rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND các xã, phường tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát đảm bảo tiến độ về thời gian, thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

5. Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; bố trí công chức làm công tác văn bản quy phạm pháp luật, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất xây dựng ban hành văn bản và kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thị xã, cấp xã


10/04/2022 9:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang