Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
 
Thông tin tuyên truyền - Đại hội Đảng các cấp
 
Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn Phường 2 có 81 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, trong đó cấp tỉnh có 1 vị 
 
Long An có 8 Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh. 
 
Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 đại biểu và được bầu tại 19 đơn vị bầu cử trong tỉnh. 
 
Từ ngày 01/3-6/3/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Phường 2 đã tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã 
 
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Luật số 85/2015/UBTVQH13); Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban... 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về ấn định và công bố số đơn vị bầu... 
 
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã thành lập 04 Tổ giúp việc 
 
- Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường. - Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường - Số điện thoại: 02723.842.353 và 02723.843.997 
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

​Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Chi tiết tại đây.

12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Phường 2, thị xã Kiến Tường: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cứ đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Phường 2, thị xã Kiến Tường: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cứ đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn Phường 2 có 81 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, trong đó cấp tỉnh có 1 vị

Từ ngày 21/3 đến ngày 04/4/2021, Ban Thường trực MTTQ Phường 2 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 khu phố trên địa bàn phường.

Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn Phường 2 có 81 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, trong đó cấp tỉnh có 1 vị; cấp thị xã có 15 vị; cấp huyện có 11 vị; cấp phường có 44 vị; cấp xã có 10 vị.

hôi nghị lấy ý kiến cử tri tại Phường 2.png

(Quang cảnh hội nghị)

Hội nghị đã được nghe Ông Hồ Tân Binh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND (Điều 7 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -  2026. Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đã phát biểu nhận xét, đánh giá về tinh thần trách nhiệm của các vị được giới thiệu ứng cử. Nhìn chung các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử và mong rằng nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp các vị sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. Sau khi thảo luận, 100% cử tri tham dự đều biểu quyết thống nhất với dự kiến nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để làm cơ sở trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm xứng đáng cho tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Thúy An


08/04/2021 9:00 SAĐã ban hành
SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƯỢC BẦU CỬ Ở TỈNH LONG ANSỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƯỢC BẦU CỬ Ở TỈNH LONG AN
Long An có 8 Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh.
22/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021-2026SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021-2026
Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 đại biểu và được bầu tại 19 đơn vị bầu cử trong tỉnh.
17/03/2021 3:00 CHĐã ban hành
Phường 2 hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026Phường 2 hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Từ ngày 01/3-6/3/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Phường 2 đã tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã

Để thực hiện tốt quy trình các bước về việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của những người ứng cử Đại biểu HĐND (Hội đồng nhân dân) nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo công khai, dân chủ, pháp luật, nhằm giúp Ban Thường trực MTTQ tổ chức hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 2, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thực hiện Thông báo của Ủy Ban MTTQ thị xã, Thông báo của Ủy Ban MTTQ Phường 2 về phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND Phường 2, nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ ngày 01/3-6/3/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Phường 2 đã tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND Phường 2, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Phường 2; đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được giới thiệu ứng cử đang làm việc; các ứng cử viên và đông đảo cử tri tham dự.

quang cảnh hội nghị d hị xã P2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Nhằm thực hiện việc tổ chức hội nghị đúng theo các nội dung quy định và bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19. Đại biểu, cử tri đến tham dự hội nghị được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế theo quy định.

Tại hội nghị các cử tri tham dự đã được quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng; nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Một số chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử; Phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND (Điều 7 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; danh sách trích ngang của người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND Phường 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri tham dự hội nghị đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử. Nhìn chung các ứng cử viên được giới thiệu đều đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu HĐND và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau khi thảo luận, 100% cử tri tham dự đều thống nhất với dự kiến nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND Phường 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND  đã diễn ra thành công tốt đẹp và các bước quy trình được tiến hành chặt chẽ, đúng theo các quy định đề ra.

Thúy An


11/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Kiến Tường hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nội dung tập trung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần,…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, … Chú ý giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (công tác chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện,…); vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bầu cử; tuyên truyền kết quả bầu cử, không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong việc tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

1.3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở khu vực biên giới, đồng bào tôn giáo,...

1.4. Tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

 2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các hình thức tuyên truyền như: hội nghị tập trung; sinh hoạt "Ngày Pháp luật" định kỳ, lồng ghép trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử; ứng dụng Skype, Zalo, facebook; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép trong sinh hoạt của các chi, tổ hội và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và chỉ đạo, yêu cầu về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã.

3. Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền "Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại Mục Thông tin tuyên truyền.

4. Thời gian tuyên truyền

- Bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền các nội dung tại Mục 1 văn bản này, trong đó cần tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các quy định pháp luật liên quan; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

- Đặc biệt 15 ngày trước ngày bầu cử, tổ chức cao điểm tuyên truyền với tần suất cao nhất và trong ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: đưa tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương,…

- Sau ngày bầu cử: Tập trung thông tin tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của cơ quan, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn thực hiện.


05/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnhTriển khai thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản theo quy định pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; thực hiện Chỉ thị số 597/CT-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 637 ngày 04/3/2021 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá, tăng cường công khai minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã.

- Tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá được quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản, nhất là việc giám sát quá trình tổ chức việc đấu giá.

- Thực nghiêm quy định của pháp luật về xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo được các điều kiện, tiêu chí quy định Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần căn cứ các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá tài sản công tại đơn vị, địa phương có giá trị lớn, phức tạp, nhiều người tham gia đấu giá, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thực hiện tại địa phương để phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có).

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc đấu giá tài sản; áp dụng biện pháp phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản.

- UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.


05/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Luật số 85/2015/UBTVQH13);

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm:

- Đơn ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi người ứng cử thường trú;

- Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử;

- Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 03 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Mẫu các văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021.

2. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu quy định (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.hoidongbaucu.quochoi.vn). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng xử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

4. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện như sau:

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị xã thì nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã Kiến Tường.

5. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ ứng cử vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

6. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường, Số 6 đường 30/4, phường 1, thị xã Kiến Tường.

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện theo quy định./.

Xem (Đính kèm văn bản)


03/03/2021 12:00 CHĐã ban hành
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Kiến TườngỦy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026;

Sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường ngày 01 tháng 3  năm 2021,

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường

1. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 1

2. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 2

3. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 3

4. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 4

5. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 5

6. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 6

7. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 7

8. Ban Bầu cử đại biểu HĐND đơn vị số 8


02/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu.
2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

3. Danh  sách các  đơn vị  và  số đại  biểu  được  bầu  ở  mỗi  đơn vị  bầu cử  như  sau:

- Đơn vị bầu cử số 01: Phường 1, được bầu 05 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 02: Phường 2, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 03: Phường 3, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 04: xã Tuyên Thạnh, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 05: xã Thạnh Hưng, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 06: xã Bình Tân, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 07: xã Bình Hiệp, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 08: xã Thạnh Trị, được bầu 03 đại biểu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, phường, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thông báo việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Điều 1 Nghị quyết này đến nhân dân, cử tri trong toàn thị xã biết theo Luật định.

Điều 3. Thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem tại đây (Đính kèm văn bản)


01/03/2021 12:00 CHĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động  triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 4715/C07-P3, ngày 15/12/2020 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động  triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, thực hiện một số nội dung sau:
1. Các ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm, thực hiện.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh để Nhân dân nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy tại gia đình cũng như tại các cơ sở kinh doanh.

3. UBND các xã, phường chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho các ngành, đoàn thể địa phương; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn quản lý nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với khu dân cư và các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP


19/02/2021 8:00 SAĐã ban hành
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 04 Tổ giúp việcỦy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 04 Tổ giúp việc
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã thành lập 04 Tổ giúp việc

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND  thị xã Kiến Tường về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC  ngày 10/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường;

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã thành lập 04 Tổ giúp việc, gồm: Tổ chuyên môn, tổng hợp; Tổ thông tin, tuyên truyền; Tổ giải quyết khiếu nại, tổ cáo; Tổ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đính kèm danh sách các tổ:

1. Tổ chuyên môn tổng hợp.

2. Tổ thông tin tuyên truyền.

3. Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Tổ an ninh trật tự.16/02/2021 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến TườngThông báo Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường
- Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường.
- Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường
- Số điện thoại: 02723.842.353 và 02723.843.997

Ngày 01/02/2021, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thuận lợi trong quá trình liên hệ công tác, Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo địa chỉ cơ quan thường trực, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường, cụ thể:

- Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường.

- Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường

- Số điện thoại: 02723.842.353 và 02723.843.997

- Email: pnvkientuong@longan.gov.vn

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường xin trân trọng thông báo đến UBBC tỉnh Long An, Sở Nội vụ tỉnh Long An, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã, Ủy ban bầu cử các xã, phường và các cơ quan hữu quan để liên hệ công tác./.

 Xem tại đây(Đính kèm văn bản)


11/02/2021 12:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Kiến TườngKế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Kiến Tường
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã về việc thành lập Ủy ban Bầu cử thị xã Kiến Tường;

Ủy ban Bầu cử thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, thời điểm kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử

Chi tiết văn bản xem tại đây.


10/02/2021 11:00 SAĐã ban hành
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

​Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

25/01/2021 3:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

- Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không;

- Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến TườngVề việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến Tường
01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định mức chi thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Long An về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

-  Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.


22/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về ThuếChính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế

​Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế. Chi tiết xem tại đây.

31/07/2020 9:00 SAĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư phápTriển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020,
UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 – đính kèm Thông tư số 04/2020/TT-BTP và biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầụ phản ánh về UBND thị xã (thông qua phòng Tư pháp) tổng hợp để tham mưu và có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

**Đính kèm Thông tư 04-BTP; Biểu mẫu tại đây. 10/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viển thông.

- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Long An về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An.


03/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020

​Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

19/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sảnThực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NCTCD ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã,UBND các xã, phường thựchiện các nội dungnhư sau:

-Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản pháp luật có liên quancác nội dung đã được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnhnhư: Văn bn s490/UBND-NCTCD ngày 30/01/2019 vvic nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn; văn bn s5870/UBND-NCTCD ngày 22/10/2019 ca UBND tnh vvic chn chnh, nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn.

-Các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Điều 80 của Luật Đấu giá tài sản.

-Thực hiện cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn,bắt đầu cập nhật từ ngày 10/4/2020, tài liu hưng dn sdng đưc đăng ti ti đa chnêu trên;phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020
22/04/2020 3:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020
23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương, UBND tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản như sau:

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam.

- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 03/03/2020 của Chính phủ về Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao .

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh.

18/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020
06/02/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​