Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 269356
Chính trị
Phường 2, thị xã Kiến Tường tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 2 nhiệm kỳ 2020-2023
Thứ 3, Ngày 29/10/2019, 17:00
Hiện nay, Đảng bộ Phường 2 có 12 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 306 đảng viên. Thời gian tổ chức Đại hội là 01 ngày, bắt đầu từ đầu ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU, ngày 25/9/2019 của Đảng ủy Phường 2 về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020-2023. Qua đó đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2023. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành công tác nhân sự; bầu Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để góp phần tổ chức Đại hội chi bộ đạt kết quả cao. Đảng ủy Phường 2 đã ban hành Kế hoạch thực hiện và các văn bản liên quan về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc để triển khai đến các chi bộ. Đồng thời phân công đảng ủy viên phục trách trực tiếp xuống các chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Hiện nay, Đảng bộ Phường 2 có 12 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 306 đảng viên. Thời gian tổ chức Đại hội là 01 ngày, bắt đầu từ đầu ngày 04/11/2019 đến ngày 12/11/2019. Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất chọn chi bộ Khu phố 5 làm đại hội điểm (4/11/2019) để các chi bộ còn lại tham dự và rút kinh nghiệm.

Công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 202-2023 phải đảm bảo trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, thống nhất trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm của chi ủy và từng đảng viên trong chi bộ. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo long trọng, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Báo cáo chính trị phải đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2023 sát với tình hình thực tế của chi bộ; báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Chi ủy, Chi bộ; của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy), nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Báo cáo cần tập trung đánh giá thẳng thắn và chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Dự thảo văn kiện phải được tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Về công tác nhân sự đại hội, việc ứng cử, đề cử và bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố và các chức danh theo Kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 30/3/2018 của Đảng ủy về "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Phường giai đoạn 2018-2020". Riêng Chi bộ Quân sự Phường do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Bí thư Chi bộ (Đảng ủy chỉ định sau Đại hội). Việc lựa chọn nhân sự tham gia chi ủy phải đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính quyền; có năng lực cụ thể hóa nghị quyết và triển khai  thực hiện nghị quyết; nhiệt tình, có trách nhiệm, uy tín cao trong đảng viên và nhân dân; có khả năng định hướng, tìm phương thức, biện pháp tốt nhất để tập hợp cán bộ, đảng viên và nhân dân và là trung tâm đoàn kết và đảm bảo sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện nay, tất cả các chi bộ đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023. Công tác rà soát, giới thiệu nhân sự đều được thực hiện theo trình tự, đúng quy định, đảm bảo số lượng chất lượng. Người được giới thiệu đều đảm bảo về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, độ tuổi và được nhân dân tín nhiệm. Các chi bộ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh văn kiện và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ đại hội.

Đảng ủy xác định, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 202-2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng.Kết quả của Đại hội sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại bộ đảng hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                                                 Thúy An

Lượt người xem:   426
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​