Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 258179
Tin tức sự kiện
Kiến Tường: Thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2019
Chủ Nhật, Ngày 15/12/2019, 14:00
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, lần lượt là 15,3% và 12,6% so với cùng kỳ

Ngày 12/12/2019, Ban thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 24 thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Thị ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Chương trình làm việc của Thị ủy năm 2020, dự thảo báo cáo chính trị của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Cho ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền….

Sau phần thông qua tờ trình của Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm, ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cũng như nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tham gia thảo luận tại Tổ đa số đại biểu nhận định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2019 đạt kết quả rất khả quan, phấn khởi, có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, còn lại 02 chỉ tiêu là tỷ lệ Tổ chức cơ sở Đảng  "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và chỉ tiêu đảng viên "Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ" đánh giá vào cuối năm.

Cụ thể, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, lần lượt là 15,3% và  12,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp cũng có chuyển biến tích cực, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Công tác thu, chi ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đạt 148% dự toán tỉnh giao, đạt 106% kế hoạch thị xã và bằng 74% so với cùng kỳ. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đô thị tiếp tục phát triển. Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp hoạt động ổn định, đã thu hút được một số dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

 Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chương trình kiên cố hóa trường lớp học tiếp tục đầu tư đạt chuẩn theo lộ trình; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Trên địa bàn thị xã hiện có 18/21 trường đạt chuẩn quốc gia; có 8/8 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ; Duy trì 5/5 xã, phường không có người sinh con 3 trở lên; công tác Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%, đạt 100% so với nghị quyết, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…được quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá tốt. Công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương, Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 58-KH/TU của Thị ủy, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong thị xã nhiệm kỳ 2020- 2025 được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng lộ trình đề ra.

3hôi nghị 24 cia thi tuy.jpg 

(Quang cảnh hội nghị)

Bên cạnh những kết đã đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2019 cũng còn một vài tồn tại hạn chế, đó là kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự bền vững; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, sản phẩm nông nghiệp chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào cây lúa. Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp chất lượng cao tuy được tập trung lãnh đạo thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa rõ nét; Tình hình an ninh trật tự còn diễn ra phức tạp; tội phạm về ma túy và buôn lậu vẫn còn xảy ra. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình XDCB tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm; việc quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường chưa được thực hiện một cách kiên trì và kiên quyết…. Qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019, kết hợp với dự báo, nhận định tình hình, các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị Thị ủy lần thứ 24, Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực II, khu vực III và giảm dần khu vực I. Tập trung lãnh đạo sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020. Tăng cường chuyển dịch bền vững cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, nâng cao giá trị hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung tổ chức thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã, nhất là xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, hợp tác xã điểm trong sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; duy trì phát triển và nhân rộng vùng lúa chất lượng cao, "cánh đồng lớn" theo hướng liên kết bền vững. Mạnh dạn trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, chú trọng tìm đầu ra cho nông sản; triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai rộng rãi các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, liên kết, hợp tác với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra nông sản trên địa bàn thị xã. Tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng thương mại- dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và XDCB. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với các công trình, dự án đã được bố trí vốn; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp đối với công trình trọng điểm. Thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã, nhất là khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường 2, Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Kiến Tường, khu Công viên văn hóa Núi đất,... Từ đó, tạo được nguồn thu ngân sách bền vững cho thị xã trong những năm tiếp theo.  Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai, xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Chú ý hoàn chỉnh việc công bố các quyết định quản lý đất công; thực hiện giao đất, đấu giá cho thuê đất theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch giao đất công nhỏ lẻ và tăng cường công tác thu tiền thuê đất công để tạo nguồn thu ngân sách. Thực hiện phối hợp giữa các ngành để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất làm đường giao thông, công trình thủy lợi,... Tăng cường huy động mọi nguồn lực, trong đó đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, đảm bảo thị xã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào cuối nhiệm kỳ. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân có ý thức thực hiện mô hình xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn; thu gom, tiêu hủy rác bảo vệ thực vật đúng qui định. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Củng cố, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020. Xây dựng Kế hoạch làm việc chuyên đề về công tác giảm nghèo bền vững đối với các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy và buôn lậu qua biên giới. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp theo hướng gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân; đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân./.

Hoài Phương

Lượt người xem:   157
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​