Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 273807
Hoạt động của thị xã
Kiến Tường – Triển khai các văn bản liên quan đến công tác cán bộ và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thứ 4, Ngày 25/12/2019, 08:00
Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 18/12/2019, Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ và đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Nguyễn Phú Kiểm đến dự.

Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quyết định của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Cùng với đó, Ban Tổ chức Thị ủy Kiến Tường cũng triển khai các hướng dẫn của Ban thường vụ Thị ủy Kiến Tường về Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch về công tác nhân sự Đại hội đại biểu thị xã Kiến Tường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch của Ban thường vụ Thị ủy thực hiện Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 125 ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Triển khai Quy định số 17 ngày 06/12/2019 của Thị ủy Kiến Tường về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thị ủy Kiến Tường quản lý…

80988598_521388711921136_5710813422724055040_n.jpg 

(Quang cảnh hội nghị)

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Nguyễn Phú Kiểm yêu cầu các cấp ủy, các đồng chí đứng đầu cấp ủy triển khai các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng theo quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Song song với công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của cấp ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), tạo tiền đề phát triển những năm tiếp theo./.

Tuấn Hùng

Lượt người xem:   116
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​