Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 273837
Hoạt động của thị xã
Kiến Tường – Đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 5, Ngày 26/12/2019, 16:00
Hội nghị đã nhận được 10 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/12/2019, Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành tỉnh đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất nêu rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, trong đó khái quát kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng đảng; đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chương trình trọng tâm, chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Hội nghị đã nhận được 10 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đều cho rằng trong phần thứ nhất của dự thảo báo cáo cần đánh giá sâu hơn về những thành tựu đã đạt được cũng như mục tiêu chưa đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Các đại biểu cơ bản đồng ý với các chương trình đột phá và công trình trọng điểm nêu trong dự thảo báo cáo.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của mỗi đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Những ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Tiểu ban Văn kiện Đại hội nghiên túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh bước đầu Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)./.

Tuấn Hùng

Lượt người xem:   232
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​