Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 257524
Tin tức sự kiện
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường trung tâm đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Thứ 6, Ngày 17/01/2020, 17:00
Với tinh thần chủ động, hệ thống Mặt trận từ thị xã đến cơ sở đã đề ra nhiều kế hoạch và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nỗi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Đất trời vào Xuân làm cho mọi thứ như rộn ràng hơn, lòng người cũng trở nên bâng khuâng, háo hức hơn và nhìn lại từng mùa xuân qua, Mặt trận Tổ quốc thị xã Kiến Tường luôn phát huy tốt vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội tại địa phương.

Ông Lê Hồng Hạnh- Trưởng Ban Dân Vận- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thị xã Kiến Tường cho biết năm 2019, MTTQ các cấp trong thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quyết định 99 và Quy định 124 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để nhân dân tham gia giám sát việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tuyên truyền về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thị ủy về phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện dự án bò, làm cầu nông thôn do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tài trợ đạt nhiều kết quả tốt…..

Trưởng Ban Dân Vận- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thị xã Lê Hồng Hạnh cho biết thêm: thông qua các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là triển khai Luật an ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công... Đặc biệt, MTTQ đã chủ trì tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo", vận động ủng hộ quỹ Trường sa. Hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng như: lồng ghép với việc tổ chức thực hiện các chương trình, thông qua sinh hoạt câu lạc bộ ở 8 xã, phường, hoạt động nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở 37/37 khu dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt các chi, tổ hội và các ngày hội toàn dân. Kết quả tuyên truyên truyền được 192 cuộc, với 7.680 lượt người dự. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương.

Với tinh thần chủ động, hệ thống Mặt trận từ thị xã đến cơ sở đã đề ra nhiều kế hoạch và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nỗi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020; khắc phục "bệnh hình thức, hành chính" nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trên địa bàn thị xã; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Thực hiện mô hình "sổ tay Ban công tác mặt trận ghi nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại địa bàn dân cư"..... Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được sức mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây hệ thống chính trị vững mạnh. Trong vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua để vận động hội viên tham gia như tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm; chủ động tham gia thực hiện những tiêu chí về môi trường, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn…. Hiện nay toàn thị xã có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Bình Hiệp, Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh, theo Bộ tiêu chí mới thì xã Bình Hiệp, Bình Tân đạt 18/19 tiêu chí; xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng đạt 17/19 tiêu chí; xã Thạnh Trị đạt 17/19 tiêu chí. Hiện thị xã đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố các tiêu chí đã đạt theo tiêu chí mới. Song song đó, Mặt trận tổ quốc các cấp cũng tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", vận động nhân dân đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các ấp, khu phố văn hóa và thực hiện phong trào xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, thực hiện quy ước ấp, khu phố …Tính đến thời điểm này toàn thị xã có 11.261 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,63%;  duy trì 100% khu dân cư văn hóa, 100% ấp, khu phố văn hóa, 8/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị.  Một trong những kết quả đáng ghi nhận đó là Mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức tốt vận động và xây dựng Quỹ " Vì người nghèo", các hoạt động từ thiện – xã hội. Trong năm 2019 "Quỹ vì người nghèo" toàn thị vận động được hơn 14 tỷ 560 triệu đồng; quỹ ĐƠĐN được hơn 406 triệu đồng và quỹ BTTE gần 132 triệu đồng….Từ các cuộc vận động đã khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, qua đó đã động viên, khích lệ các hộ nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn… ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững….

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định của pháp luật. Đồng thời MTTQ phối hợp với Đài truyền thanh thị xã, xã, phường thông báo công khai về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để cử tri biết và tham dự. Hầu hết các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp gởi đến MTTQ, HĐND, UBND và các cơ quan đơn vị cùng cấp để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, trong năm Mặt trận Tổ quốc thị xã và Mặt trận Tổ quốc các xã, phường đã tổ chức được 80 cuộc, với  4.427 lượt cử tri tham dự, có 431 ý kiến. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề về phòng, chống tham nhũng; vấn đề vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp kém chất lượng; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp không ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; chỉnh trang đô thị; lập lại trật tự hành lang lộ giới; chất lượng xã nông thôn mới, xã văn hóa, phường văn minh đô thị; giao thông nông thôn; thủy lợi; chất lượng công trình; vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường; về chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp tham gia kháng chiến, cán bộ về hưu

Bên cạnh đó, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp uỷ, chính quyền các cấp…. Nói về công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019  Ông Lê Hồng Hạnh- Trưởng Ban Dân Vận- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thị xã cho biết: Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia giám sát hoạt động của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng tháng, hàng quý của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị do Mặt trận Tổ quốc chủ trì với 3 nội dung: Giám sát việc thực hiện chương trình vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 04 của Thị ủy Kiến Tường; giám sát việc thực hiện dự án bò của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động hỗ trợ; giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các trường Tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn Phường 1 và Phường 2. Ngoài ra tham gia giám sát thường xuyên như: giám sát xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; giám sát thi hành án dân sự, giám sát việc tạm giam, tạm giữ, giám sát việc hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước; giám sát việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân sau tiếp dân, tiếp xúc cử tri. Qua đó đã kiến nghị UBND thị xã kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền.

NGAY 15012020KIEN TUONG HOI NGHI UY BAN MTTQ VN THI XA LAN THU 2.jpg

Ông Nguyễn Phú Kiểm- Phó bí thư Thị ủy trao giấy khen cho các tập thể

Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đạt kết quả tốt, đã tiến hành giám sát các công trình xây dựng cơ bản được triển khai xây dựng tại các xã, phường với 103 công trình; giám sát việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giám sát các nguồn quỹ vận động nhân dân.... Qua đó có đề xuất kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét giải quyết theo thẩm quyền 20/21 nội dung.

Đất nước đang vào xuân, trên khắp các phố phường, xóm ấp đang tràn dâng không khí Tết. Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2019 để một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -văn hóa- xã hội của địa phương, xây dựng thị xã Kiến Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh ./.

Hoài Phương

Lượt người xem:   168
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​