Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 303588
Tin tức sự kiện
Kiến Tường: Ngành Tuyên giáo góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Thứ 3, Ngày 16/06/2020, 17:00
Thực hiện nghiêm túc việc viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hệ thống Tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình, nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ thị xã đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, ngành Tuyên giáo đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân như xuất bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020; phát hành tờ gấp Tuyên truyền phân giới cắm mốc, Sổ Sinh hoạt chi bộ, tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.… kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng tuyên truyền gắn với chủ đề, chủ điểm, ngày lễ lớn trong năm thông qua các buổi thông tin thời sự, phát hành bản tin công tác tư tưởng phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên …. Qua các đợt triển khai, học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đều có trên 96% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu. Việc học tập Nghị quyết của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

tuyên giáo thị uy kê chuyện về Bác.jpg

Một tiết mục trong Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngành Tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Tham mưu xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện sâu rộng các chuyên đề hàng năm gắn với công tác xây dựng Đảng, tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, viết tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. Kịp thời báo cáo, phản ánh kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết, triển khai phương hướng thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên; Đa dạng các hình thức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến như biểu dương, khen thưởng trong buổi chào cờ đầu tuần, khen thưởng trong các đợt thi đua ngắn hạn, khen thưởng vào ngày 18/11 hàng năm; thực hiện nghiêm túc việc viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại các đảng bộ, chi bộ trên toàn thị xã. Qua đó, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt đồng thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, UBND thị xã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 66 cá nhân; đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, cấp cơ sở cũng đã khen thưởng cho hơn 100 tập thể, 220 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sự lan tỏa trong xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tham mưu, toàn ngành đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo; tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết, báo cáo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo một cách kịp thời, chất lượng. Chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch và các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tình hình Biển Đông, về công tác phòng, chống tham nhũng... trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. 

Có thể nói, toàn ngành tuyên giáo trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tâm trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai tốt các nhiệm vụ tuyên giáo năm 2020 gắn chặt với các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá trên không gian mạng trước thềm đại hội Đảng. Thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, các vụ việc nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân. Đấu tranh mạnh mẽ với các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, tăng cường biểu dương gương người tốt việc tốt... tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua, chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồng Thanh


Lượt người xem:   162
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​