Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327253
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/04/2021, 09:00
Phường 2, thị xã Kiến Tường: Hội nghị kiện toàn Ban Công tác mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024
08/04/2021
Huy động các nguồn lực, sự tích cực của nhân dân tham gia trong thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"gắn với công tác bảo vệ môi trường

        Thực hiện Điều lệ Mặt Trận Tổ quốc Việt nam khóa IX (2019-2024) và Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 01/3/2021 của Ban Thường thực MTTQ thị xã Kiến Tường về việc kiện toàn Ban công tác mặt trận khu phố (Ban CTMT), nhiệm kỳ 2021-204.

          Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 30/3/2021, Ban CTMT 6 khu phố trên địa bàn phường đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban công tác mặt trận khu phố, nhiệm kỳ 2021-2024, góp phần quan trọng vào việc tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe Ông Hồ Tân Binh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 2 quán triệt một số nôi dung cơ bản của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT, ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Ban CTMT khu phố thông qua báo cáo đánh giá công tác kết quả hoạt động của Ban CTMT, nhiệm kỳ 2019-2021 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2024.

Trong nhiệm kỳ 2019-2021, các Ban CTMT khu phố và các chi hội đoàn thể đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước khu dân cư. Huy động các nguồn lực, sự tích cực của nhân dân tham gia trong thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"gắn với công tác bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ người dân tham gia toàn phường đạt trên 94%. Vận động các nguồn lực xây dựng 19 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ trên 650 triệu đồng; Huy động nhân dân trong tham gia xây dựng các công trình vận động nhân dân xây dựng các công trình giao thông nông thôn với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp 228 triệu đồng và 300 ngày công lao động, hiến 7.420 m2 đất, đã có tác dụng thiết thực tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Thực hiện tốt công tác chăm lo kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên 4300 phần quà với tổng trị giá trên 1 tỷ 800 triệu đồng; hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 là 1902 phần quà tổng trị giá 243.957.000 đồng và hơn 13.000 kg gạo; vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt với tổng số tiền mặt trên 29 triệu đồng. Toàn phường hiện nay còn 36 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,63%) và 102 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 4,61%). Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia phát hiện và ngăn ngừa tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục tại gia đình và dân cư, qua đó nhân dân đã cung cấp cho công an 380 nguồn tin có giá trị góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.; Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri thông qua các kỳ họp của HĐND các cấp với 15 cuộc có 902 lượt cử tri tham dự; Phối hợp hòa giải thành 26/27 đơn, đạt tỷ lệ 96%.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết hiệp thương các thành viên Ban CTMT, nhiệm kỳ 2021-2024, có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đồng thời thống nhất với nghị quyết của Ban CTMT nhiệm kỳ 2021-2024, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của Ban CTMT khu phố; triển khai nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, sáng tạo đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên hội viên để tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên gia vào tổ chức hội. Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phương. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thúy An


Lượt người xem:   76
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​