Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 363989
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/10/2021, 23:00
Một số kết quả đạt được sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
13/10/2021
Các chính sách đã thật sự đi vào cuộc sống, góp phần vào việc đảm bảo công bằng về quyền lợi của người tham gia và số lượng tham gia BHXH, BHYT của thị xã tăng theo từng năm. Đến 31/12/2020, lực lượng lao động tham gia BHXH là 6.925/26.305 người, đạt 26,32%.

Từ khi nước ta thực hiện cải cách năm 1986, cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT đã được triển khai thực hiện. Trong đó, có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi Nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay. Nhiều chủ trương, chính sách thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN được cập nhật, bổ sung thông tin về những quy định mới, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân khi tham gia bảo hiểm. Cả hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường đã quán triệt tổ chức, thực hiện nhằm đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân; các chỉ tiêu BHXH, BHYT được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời và triển khai thực hiện các chính sách, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT những vấn đề bất hợp lý cần khắc phục. Các giải pháp phù hợp đã được cập nhật, bổ sung triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã . Qua đó, các chính sách đã thật sự đi vào cuộc sống, góp phần vào việc đảm bảo công bằng về quyền lợi của người tham gia và số lượng tham gia BHXH, BHYT của thị xã tăng theo từng năm. Đến 31/12/2020, lực lượng lao động tham gia BHXH là 6.925/26.305 người, đạt 26,32%. Tăng so với cùng kỳ năm 2012 là 5.035 người (tăng 266%); so với Chương trình của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đạt 26,32/40%. Lực lượng lao động tham gia BHTN là 4.826/26.305 người, đạt 18,34%. Tăng so với cùng kỳ năm 2012 là 3.906 người (tăng 425%); so với Chương trình của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đạt (18,34/20%). Dân số tham gia BHYT là 39.614/43.845 người, đạt 90,35%. Tăng so với cùng kỳ năm 2012 là 17.189 người (tăng 77%); so với Chương trình của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW  tăng 10,35% (90,35/80%).

bao hxgjj.png

Chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải thiện. Hiện nay hệ thống BHXH đã thực hiện liên thông, kết nối với tất cả cơ sở khám chữa bệnh; đã đưa hệ thống giám định BHYT điện tử đi vào hoạt động, một mặt kiểm soát được chi phí, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, giúp cải cách hành chính trong công tác khám chữa bệnh BHYT, hướng tới quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện; chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được nâng cao; chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT dần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song trên thực tế, phần lớn đời sống người dân lao động thu nhập còn thấp nên chưa chủ động tham gia BHXH, BHYT. Một vài cấp ủy đảng, chính quyền có lúc, có nơi chưa thật sự quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN có sự chủ động, phối hợp nhưng hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT so với tỷ lệ lực lượng trong độ tuổi lao động còn thấp; Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Việc vận động tham gia BHXH tự nguyện có tăng cao hơn hàng năm, nhưng chưa thật sự bền vững.

Trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, xác định đây là nội dung quan trọng và là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về các lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT để người dân tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, công khai tình trạng trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH và gian lận, trục lợi từ quỹ BHXH, BHYT. Bên cạnh đó,  tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số ngành BHXH trên tất cả các lĩnh vực chính sách BHXH, BHYT và giảm bớt thủ tục hành chính để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hồng Thanh


Lượt người xem:   49
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang