Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 579360
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 16/01/2023, 10:00
Kiến Tường - Hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2022
16/01/2023
Năm 2023 là năm bản lề, năm tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XII. Trên cơ sở kế thừa những kết quả tích cực đạt được và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý điều hành trong những năm qua, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19

Với quyết tâm, nỗ lực cao, Đảng bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An xuất sắc hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2022, đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2022 là năm thứ hai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, thị xã đã tập trung nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022.

Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Đảng bộ thị xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, năng động, nhạy bén, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kết quả, có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, bám sát theo Kết luận số 21 của Trung ương và có những chuyển biến rõ nét, phát huy dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Sau kiểm soát dịch, tình hình phát triển KT - XH đang phục hồi tích cực, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường và bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của thị xã đã được thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đang tích cực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị để phấn đấu sớm đạt đô thị loại III,…

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có những bước phát triển tích cực, nhiều điểm nhấn nổi bật như chương trình kiên cố hóa trường học, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hoạt động quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống chính trị,…tiếp tục có những bước tiến phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, trong thực hiện Nghị quyết năm 2022, thị xã Kiến Tường vẫn còn những hạn chế nhất định như: Tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm so với kế hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc, chưa triển khai thi công. Chương trình vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao tuy được tập trung thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, chưa có giải pháp tốt để tìm đầu ra cho nông sản. Việc quản lý lập lại trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường tuy đã được tập trung thực hiện nhưng tình trạng người dân lấn chiếm và tái lấn chiếm, mua bán không đúng nơi quy định còn xảy ra. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ; một số phong trào, mô hình chưa lan tỏa trong đoàn viên và nhân dân. Một số chức danh trong công tác cán bộ chưa sắp xếp, kiện toàn kịp thời.

Kiến Tường năm mới.jpg

Năm 2023 là năm bản lề, năm tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XII. Trên cơ sở kế thừa những kết quả tích cực đạt được và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý điều hành trong những năm qua, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt; đồng thời, phát huy sự đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống với quyết tâm cao nhất để đạt nhiều kết quả, Thị ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là: "Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội; huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo các hoạt động đối ngoại. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Trong đó, Thị ủy Kiến Tường xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 như tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 220 tỉ đồng; sản lượng lương thực đạt 170.000 tấn/năm, trong đó có 120.000 tấn lúa chất lượng cao; 20 trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân đạt 15 bác sĩ, duy trì 8/8 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 93%: trong năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 59 đảng viên,…

Tuấn Hùng


Lượt người xem:   234
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang