Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649756
Hoạt động của thị xã
Thứ 6, Ngày 21/07/2023, 08:00
Kiến Tường: Kiểm tra công tác thực hiện pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã Thạnh Hưng
21/07/2023
Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi kiểm tra ghi nhận các nội dung của UBND xã Thạnh Hưng tại Báo cáo số 564/BC-UBND ngày 03/6/2023. Đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét kết luận theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 1445/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND thị xã và Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với UBND các xã, phường trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 19/7/2023, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng, ông Lê Hoàng Ráng - Chánh Thanh tra thị xã - Trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì công bố quyết định kiểm tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; tiến hành kiểm tra.

kết luận kiểm tra xã TH.jpg

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng bà Lê Thị Thúy Nương – Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân; xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã và yêu cầu các công chức chuyên môn có liên quan của xã chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo quy định.

Ông Lê Hoàng Ráng – Chánh Thanh tra thị xã – Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi kiểm tra ghi nhận các nội dung của UBND xã Thạnh Hưng tại Báo cáo số 564/BC-UBND ngày 03/6/2023. Đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét kết luận theo quy định.

Hoàng Phi


Lượt người xem:   211
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang