Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667494
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 15/11/2023, 10:00
Kiến Tường: “Sổ tay quy ước khu dân cư” – Cách làm hay từ cơ sở
15/11/2023
Để thực hiện mô hình có hiệu quả, Khối Dân vận tham mưu Đảng ủy giao cho Mặt trận tổ quốc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến các Ban ngành đoàn thể phường, Ban quản lý khu phố và Ban công tác Mặt trận các khu phố nắm thông suốt mô hình "Sổ tay Quy ước khu dân cư"

Thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn thị xã Kiến Tường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có được kết quả trên một phần là nhờ việc xây dựng, thực hiện quy ước trong cộng đồng dân cư bám sát thực tiễn, phù hợp phong tục, tập quán, gắn kết cộng đồng. Phường 3 thị xã Kiến Tường là một trong nhiều địa phương có cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phổ biến, thực hiện quy ước. 

Phường 3 có diện tích tự nhiên hơn 796 ha, có 3 khu phố với 1003 hộ, 3371 nhân khẩu được phân chia ở 14 tổ dân cư. Nhận thấy hạn chế trong công tác tuyên truyền chưa thực sự lan toả rộng khắp trong cộng đồng dân cư đã tồn tại nhiều năm liền và để khắc phục Đảng uỷ phường chỉ đạo khối vận tham mưu xây dựng mô hình "Sổ tay quy ước khu dân cư". Để thực hiện mô hình có hiệu quả, Khối Dân vận tham mưu Đảng ủy giao cho Mặt trận tổ quốc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến các Ban ngành đoàn thể phường, Ban quản lý khu phố và Ban công tác Mặt trận các khu phố nắm thông suốt mô hình "Sổ tay Quy ước khu dân cư". Chủ trì và phối hợp với UBND và các ngành đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc chỉ đạo Ban công tác mặt trận, Ban quản lý các khu phố tham gia thực hiện mô hình.

Ngoài ra, để giúp nhân dân dễ hiểu và dễ nhớ và chấp hành nghiêm các nội dung quy ước khu dân cư, MTTQ Phường in ấn Sổ tay Quy ước khu dân cư, bản cam kết đăng ký thực hiện quy ước ở khu dân cư của từng khu phố để cấp phát, tuyên truyền đến từng hộ dân và cho ký cam kết thực hiện mô hình trên địa bàn 03 khu phố với 940 quyển sổ tay. Trong quyển sổ tay có Quyết định của UBND Thị xã Kiến Tường về việc công nhận quy ước khu dân cư khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 thuộc phường 3, thị xã kiến Tường; có các nội dung quy ước để người dân nắm thực hiện; có ý kiến đóng góp của nhân dân trong ngày hội Đại đoàn kết hàng năm. MTTQ phường phối hợp với UBND chỉ đạo Ban quản lý khu phố và Ban công tác mặt trận các khu phố tổ chức họp các tổ dân cư để tuyên truyền vận động. Ngoài ra, còn giao cho Ban công tác Mặt trận đến từng hộ dân để cấp phát Sổ tay Quy ước khu dân cư và cho các hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình.

sổ tay cộng tác viên ở cơ sở.jpg

Qua một năm triển khai thực hiện mô hình "Sổ tay quy ước khu dân cư" bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chủ trương nghị quyết, nhất là các nội dung quy ước khu dân cư thực sự đến tận người dân, nhân dân hiểu, tin tưởng và thực hiện. Trong năm qua, người dân trên địa bàn Phường đã có ý thức trong việc tham gia thực hiện các hoạt động, các phong trào ở địa phương như tham gia họp các tổ dân cư đông đủ hơn và có nhiều ý kiến đóng góp trong xây dựng trạm bơm điện, xây dựng đường giao thông nông thôn, kéo điện thắp sáng các tuyến đường trên địa bàn. Đặc biệt, nhân dân còn tự nguyện hiến 15.600 m2 đất với số tiền 3 tỷ 120 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Song song đó để thực hiện mô hình ánh sáng an ninh, nhân dân góp 45 trụ đèn, 10 ngày công lao động và chi phí tiền điện hàng tháng chiếu sáng tuyến đường đan Cái cát và đóng góp 6 triệu đồng, 20 ngày công để sửa chữa, dặm vá lộ Kinh Quận, phát hoang bụi rậm các tuyến đường.....

Đặc biệt, người dân tích cực thực hiện nghiêm quy ước khu dân cư, cụ thể như có 81,85%  hộ dân treo cờ nhân dịp lễ tết (cùng kỳ năm 2022 chỉ đạt trên 70%); vệ sinh môi trường được đảm bảo có 98,06% hộ dân đăng ký hợp đồng thu gom rác thải (năm 2022 chỉ đạt 93%); Thuế phi nông nghiệp đạt 195,2%; trật tự đô thị có chuyển biến tích cực hơn; người dân đã có ý thức cao trong công tác phòng ngừa và tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, tình hình tội phạm, TNXH giảm, nhất là số người sử dụng trái phép chất ma tuý giảm 8/25 người, trong đó có 2/8 người ở địa phương (giảm 6 người so với cùng kỳ năm 2022)...Từ đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Phường 3 đều tăng hơn so với cùng kỳ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác lập lại trật tự đô thị ngày càng đi vào nề nếp hơn và môi trường ngày càng khang trang sạch đẹp hơn. Qua triển khai thực hiện mô hình, nhìn chung đa số người dân trên địa bàn Phường đã có ý thức trong việc tham gia thực hiện tốt các nội dung quy ước ở khu dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn một ít hộ dân mặc dù cư trú ở địa bàn phường 3, nhưng hàng ngày thường xuyên mua bán kinh doanh ở phường 1 và 1 số địa phương khác nên việc gặp gỡ để tuyên truyền vận động, cũng như tham gia hội họp ở tổ dân cư, tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương phát động cũng còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình "Sổ tay quy ước ở khu dân cư" và các mô hình Dân vận khéo, trong thời gian tới, khối Dân vận Phường 3 tiếp tục tham mưu cấp uỷ chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động tập trung hướng mạnh về địa bàn dân cư. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân có cơ hội, được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo tổng hợp trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và vươn lên làm giàu; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt các nội dung quy ước ở khu dân cư. Tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Sổ tay quy ước ở khu dân cư" và các mô hình Dân vận khéo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình. Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng mô hình "Sổ tay quy ước khu dân cư"….

Thực tế cho thấy, hầu hết quy ước trên địa bàn thị xã đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng dân cư, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy; quan hệ gia đình, làng xóm…ngày càng được gắn bó. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Thông qua thực hiện quy ước còn góp phần nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Do vậy, việc tiếp tục hoàn thiện bổ sung nội dung, nâng cao hiệu quả áp dụng và nhân rộng các mô hình hay là rất cần thiết trong tình hình hiện nay./.

Thu Duyên

Lượt người xem:   117
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang