Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 16/03/2016, 11:00
Tài liệu bầu cử HĐND cấp thị xã
16/03/2016

STT
Trích yếu văn bản Đọc, tải về
1 Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thành lập Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường Tại đây
​2 Quyết định số 195-QĐ/TXU ngày 05/2/2016 của Thị ủy Kiến Tường về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021​ Tại đây
​3 ​Chỉ thị số 08-CT/TXU ngày 05/2/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường về lãnh đạo bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây
4
Nghị quyết số 08/NQ-UBBC ngày 26/02/2016 của Ủy ban cầu cử thị xã Kiến Tường về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 Tại đây
5 ​Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 18/02/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thị xã Kiến Tường
Tại đây
6 ​Báo cáo số 02/BC-UBBC ngày 19/02/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây
​7 ​Thông báo số 05/TB-UBBC ngày 23/02/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường Thông báo địa chỉ và số điện thoại, số fax, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường
Tại đây
8 ​Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 23/02/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây
9 ​Thông báo số 09/TB-UBBC ngày 03/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây
​10 Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 07/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc thành lập Tổ chuyên môn, tổng hợp​ Tại đây
​10.1 Kế hoạch số 25/KH-TCMTH ngày 11/3/2016 của Tổ chuyên môn tổng hợp về hoạt động của Tổ chuyên môn tổng hợp​Tại đây
11 ​Quyết định số 11/QĐ-UBBC ngày 07/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc thành lập Tổ bảo vệ và giải quyết khiếu nại,tố cáo
Tại đây
​12 ​Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 07/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc thành lập Tổ thông tin, tuyên truyền
Tại đây
​13 ​Công văn số 15/UBBC-PNV ngày 08/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác bầu cử
Tại đây
14 ​Báo cáo số 16/BC-UBBC ngày 08/03/2016 Báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 (tính đến ngày 08/3/2016)
Tại đây
​15 Báo cáo số 22/BC-UBBC ngày 15/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ​ Tại đây
​16 Kế hoạch số 01/KH-TTTT ngày 10/3/2016 của Tổ Thông tin tuyên truyền về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021​ Tại đây
và Công văn đính chính
​17
​Công văn số 26/UBBC-CMTH ngày 21/3/2016 về việc lập danh sách cử tri, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử
Tại đây
​18 ​Báo cáo số 28/BC-UBBC ngày 21/3/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo về việc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây
​19 Báo cáo số 39/BC-UBBC ngày 12/4/2016 của UBBC thị xã về việccông tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ 05/4/2016-12/4/2016)
Tại đây
​20Báo cáo số 41/BC-UBBC ngày 21/4/2016 của UBBC thị xã về việccông tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ 12/4/2016-19/4/2016)Tại đây
21​Nghị quyết số 45/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
Tại đây

Lượt người xem:   182
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​