Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 257632
Chính trị
Phường 2, thị xã Kiến Tường: Một số kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ 9 tháng đầu năm 2019
Thứ 3, Ngày 08/10/2019, 11:00
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện nhiệm vụ chính trị với 13/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch)

Ngày 07/10/2019 Đảng ủy Phường 2 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng ủy quý 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Uỷ viên BTV Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã Kiến Trường (phụ trách Phường 2). Đồng chí Nguyễn Thị Ràng - Bí thư Đảng uỷ Phường 2; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ Phường 2, cùng các đồng chí chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 2, Trưởng, phó các ngành, Mặt trận các đoàn thể Phường 2.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện nhiệm vụ chính trị với 13/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch); 11 chỉ tiêu chưa đánh giá và 01 chỉ tiêu ngưng thực hiện.; Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Công tác quản lý đô thị, nhất là công tác lập lại trật tự đô thị bước đầu mang lại hiệu quả. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được chú trọng. Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn ổn định. Công tác tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện, công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát trong Đảng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 9 tháng, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng. Thực hiện hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Đề án 02 của Tỉnh ủy. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nội bộ đoàn kết.

Về lĩnh vực kinh tế, diện tích gieo sạ 2 vụ đạt 100% kế hoạch (1.196 ha), năng suất bình quân vụ lúa Đông-Xuân đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng 7,176 tấn/ha, lợi nhuận 12 triệu đồng/ha. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 89%, chi ngân sách đạt trên 77% kế hoạch, công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng mục đích và tiết kiệm. Về xây dựng cơ bản, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 07 công trình do phường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 289 triệu đồng. Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 106 triệu đồng và hiến 2.000 m2 đất.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên,  tỷ  lệ học sinh xếp loại khá giỏi về học lực tăng; tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học 0,79 (tăng 0,01% so với cùng kỳ). Hoàn thành việc sát nhập Trường Mầm non Họa Mi vào Trường Mầm non Hướng Dương bảo đảm hoạt động của trường không bị gián đoạn. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao phát triển mạnh cả về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo, Phường đã tiếp nhận từ các cấp các ngành, Mặt trận các đoàn thể và vận động các mạnh thường quân gần xa, hơn 1086 suất quà với tổng kinh phí hơn 565 triệu đồng; Xây mới và sửa chữa 11 căn nhà tình thương với tổng số tiền 366 triệu đồng; Vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 82%; Tổ chức mừng thọ cho 77 người cao tuổi với tổng kinh phí hơn 23 triệu đồng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội; Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2019 đạt 100% (06/06 thanh niên); Tổ chức rà soát, đăng ký quân sự tuổi 17 cho 49 thanh niên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, công tác tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa các loại tội phạm trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc giải quyết hồ sơ hành chính đúng thời gian quy định, tỷ lệ hòa giải thành 09/09 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chú trọng; thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn phường không để xảy ra trường hợp khiếu nại đông người và vượt cấp.

Hội đồng nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Nhà nước, điều hành tốt Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế giám sát trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quy định và kỳ họp bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

Ủy ban nhân dân điều hành các ngành chuyên môn thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố hoạt động có hiệu quả, Hoàn thành kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phường giai đoạn 2018-2020 theo đúng lộ trình. Chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp với các chi bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 223 cuộc/7.835 lượt người tham dự. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề nghị cấp thị xã và phường khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chị thị 05-của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ. Tiến hành rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019, nhiệm kỳ 2020-2025; Phát triển 07 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 302 đảng viên; Đề nghị trao tặng, truy tặng huy hiệu 30-60 năm tuổi đảng cho 16 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường; công tác xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng nhiệm vụ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu đặt; Việc xây dựng trạm bơm điện đến nay đã ngưng thực hiện; Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra và phát sinh đối tượng mới; tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bạc nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra.

Thảo luận tại hội nghị đa số các đại biểu đều thống nhất với dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đóng góp trên 11 ý kiến về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ràng - Bí thư Đảng uỷ đã ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2019 cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Đại hội chi bộ, Đảng bộ phường tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 3 tháng cuối năm.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng" và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

- Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023 và chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức họp mặt đảng viên nơi cư trú, triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019.

- Tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân Phường.

- Lãnh đạo Mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo các khu phố bình xét gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy trình và công khai minh bạch, đảm bảo chất lượng; tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân; công tác hòa giải ở cơ sở; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát và có kế hoạch thực hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trật tự đô thị,…

Thúy An

 

Lượt người xem:   97
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​